Fyrverkeri over Oslo nok en gang tirsdag kveld – derfor smeller det denne gangen

110-sentralen går igjen ut og advarer Oslos innbyggere om varslet fyrverkeri.

Publisert

Tirsdag kveld skal det i 20.30-tiden skytes opp fyrverkeri i Grefsenåsen. 

Det er i skibakken ved Trollvannstua fyrverkeriet skal bli sendt opp. 

Dette skjer i forbindelse med en avslutning av et arrangement Kjelsås IL står bak, ifølge Oslo brann- og redningsetat110-sentral.

Alpinbakken Trollvannskleiva ved Trollvann i Grefsenåsen avbildet ved en tidligere anledning. Like nedenfor ligger Trollvannstua, en liten kafeteria og varmestue i bunnen av bakken.

Meldinger om smell

Da 110-sentralen informerte byens innbyggere om varslet fyrverkeri sist gang for halvannen ukes tid siden, var det imidlertid langt fra alle som hadde fått med seg meldingen på forhånd.

Det skapte telefonstorm hos politiet, som fikk mange meldinger om smell, da det like før klokken 23.00 fredag 1. mars ble skutt opp fyrverkeri fra sentrumsnære Oslo havnebasseng i seks minutter.

– Vi er vant med å få mye spørsmål i etterkant av slikt. Det blir jo en del støy. Sannsynligvis blir det nok en del henvendelser etter kveldens fyrverkeri også, særlig siden dette blir såpass svært, sa Oslo brann- og redningsetats kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen til VårtOslo i forkant av storfyrverkeriet

Ordknapp jubilant

Oppskytningen fant sted i forbindelse med et privat arrangement på Ekebergrestauranten, som viste seg å være en overraskelsesfest for forretningsmann og eiendomsinvestor Christian Ringnes som et par dager senere fylte 70 år.

Jubilanten selv har vært ordknapp om fyrverkeriet til ære for ham. Christian Ringnes har ikke besvart VårtOslo på tidligere henvendelser. 

Da han ble konfrontert av Nettavisen i forbindelse med at han stilte på rød løper under en pridutdeling, «Årets Kvinne 2024», på Skøyen i slutten av forrige uke, var det korte svaret: 

– Jeg tror ikke jeg skal kommentere det.

Han ville heller ikke svare avisen på hvorvidt han kjente til at det skulle skytes opp fyrverkeri på bursdagsfeiringen som var en overraskelsesfest for ham.

Flest henvendelser til politiet

Reaksjonene lot ikke vente på seg og kritikken haglet fra flere hold etter bursdagsfesten for en av landets rikeste menn som ble feiret med et smell.

Oslo brann- og redningsetats kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen opplyser til VårtOslo at antall telefoner inn til 110-sentralen i forbindelse med fyrverkeriet 1. mars ikke er logget direkte.

– Det var trolig politiet som fikk flest henvendelser fredag kveld, kommenterer han. 

– Ikke opp til brannvesenet

I kjølvannet av storfyrverkeriet, valgte kommunikasjonssjefen i forrige uke å dele et innlegg i Oslo brann- og redningsetats sosiale medier for å redegjøre for brannvesenets rolle i tilknytning til fyrverkerioppskyting.

– Det fremgikk av innsendt dokumentasjon i aktuelle søknad at brann- og personsikkerheten var ivaretatt. Den valgte løsningen for avfyringen var god i forhold til ivaretagelsen av brann- og personsikkerheten, hvilket er det vi i brann- og redningsetaten har hjemmel til å vurdere, het det om det mye omtalte fyrverkeriet som ble skutt opp fra Ekebergrestauranten den 1. mars.

Oslo brann- og redningsetat valgte i kjølvannet av det store fyrverkeriet fredag 1. mars selv å redegjøre for sin rolle i tilknytning til oppskyting av fyrverkeri. Her ligger brannbåten på vannet mens himmelen lyses opp av fyrverkeri.

– Vår myndighetsutøvelse etter brann- og eksplosjonsvernloven og tilhørende forskrifter, har til formål å verne mot brann og eksplosjon, ulykker med farlig stoff, farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser, ble det understreket fra brannvesenets hold, som videre fortsatte: 

– Hensynet til helse, støy og dyrevelferd tilligger andre offentlige myndigheter og instanser, og eventuelle tillatelser må innhentes derfra. Per i dag ligger det ikke til brannvesenet å vurdere dette.

Ikke etter 23.00

Brannvesenet påpeker at både politivedtektene og forskrift om begrensning av støy er restriktive til støy etter klokken 23.00. 

– Støy før 23.00 behandles som regel ikke av de respektive instanser. Vi gir ingen tillatelse/dispensasjon til avfyring av fyrverkeri etter klokken 23.00. I søknadsskjemaet om tillatelse til å avfyre fyrverkeri informerer vi likevel om hensynet til støy som kan berøre mennesker og dyr, forklarer brannvesenet.

– Søkerne bekrefter at nabovarsel sendes ut ved nødvendighet. Søkerne bekrefter videre at de nødvendige tillatelser fra henholdsvis bygningseier, grunneier og politi er innhentet. 

Eventuell endring av regelverket er en lovgiveroppgave, påpeker brannetatens kommunikasjonssjef, som understreker at brann- og redningsetaten følger det til enhver tid gjeldende regelverk. 

– Vi har ikke et ønske om skremme verken folk eller dyr. Tvert imot er det vår oppgave å være i tjeneste for å redde liv hver eneste dag. Dette blir ikke siste gang det benyttes fyrverkeri i Oslo utenom nyttårsaften. Vi vil naturlig evaluere hvordan vi kan bidra til å sikre bedre varsling ved neste korsvei, var oppsummeringen fra brannvesenet, som tirsdag altså delte nok en varsling om fyrverkeri i sine kanaler.

Egen varslingsgruppe

Foruten å henvise til nødetatenes egne varslingskanaler til publikum via X (tidligere Twitter, journ.anm.) gjennom 110-sentralen og Oslo-politiets operasjonssentral, minner brannvesenet for øvrig om at også fyrverkeribransjen har opprettet en egen Facebook-side der det orienteres om arrangement med fyrverkerioppskyting i hele landet. 

Her er også kveldens fyrverkerioppskyting ved Trollvann omtalt. 

Delte meninger

I nabolagsgruppa «Vi som bor på Kjelsås/Grefsen» på Facebook ble det i starten av uken varslet om det nært forestående fyrverkeriet.

Himmelen over skibakken på Trollvann skal lyses opp i forbindelse med avslutningen av alpinrennet The Nightrace, et renn for unge Oslo-alpinister i alderen elleve til fjorten år.

I Facebook-gruppa med 6700 følgere er meningene i kommentarfeltet delte. Mens noen uttrykker takknemlighet for at det varsles om fyrverkeriet på forhånd, er det andre som helst skulle sett at kveldens oppskytning ikke ble gjennomført.

«Barn og voksne må gjerne komme opp og se. Fyrverkeriet har vært en tradisjon i mange år, men muligens er det siste gangen nå. Ellers blir det ikke videre merkbart for oss som bor i området», heter det i innlegget.

Powered by Labrador CMS