DEBATT

– Fyrverkeri i privat regi skader mennesker og eiendommer, skremmer dyr, forsøpler naturen og skader miljøet, påpeker Simen Bondevik i dette debattinnlegget.
– Fyrverkeri i privat regi skader mennesker og eiendommer, skremmer dyr, forsøpler naturen og skader miljøet, påpeker Simen Bondevik i dette debattinnlegget.

– Skal de med høyest formue få underholde seg selv med fyrverkeri på bekostning av krigsflyktninger og terrorofre?

I Oslo bor det mange mennesker som har flyktet fra Ukraina, Palestina og andre krigsherjede områder. Å bli utsatt for høye smell og eksplosjonslyder kan helt åpenbart bringe frem traumer for mange av innbyggerne i byen vår.

Publisert

Fredag kveld feiret forretningsmannen Christian Ringnes bursdagen sin, blant annet ved å skyte opp betydelige mengder fyrverkeri ved havnebassenget. 

Nå er det på tide at vi stiller oss selv spørsmålet: Skal de med høyest formue få underholde seg selv med store mengder fyrverkeri på bekostning av krigsflyktninger og terrorofre i byen vår?

Som privatperson synes jeg, i likhet med Ringnes, at det er gøy å se på fyrverkeri. Men som lokalpolitiker kan jeg ikke overse at fyrverkeri i privat regi fører til enorme skader både for mennesker, dyr, natur og miljø. Fyrverkeri er kortvarig glede med langvarige konsekvenser.

Kan bringe frem traumer

Det finnes mange gode grunner til å forby eller stramme inn på muligheten for fyrverkeri i privat regi. Spesielt viktig er det å huske og hensynta alle de menneskene i byen vår som enten har vært utsatt for terrorangrep eller flyktet fra krig og konflikt i andre land.

I Oslo bor det mange mennesker som har flyktet fra Ukraina, Palestina og andre krigsherjede områder. I tillegg vet vi at flere av Oslos innbyggere har vært utsatt for terrorangrep. Å bli utsatt for høye smell og eksplosjonslyder kan helt åpenbart bringe frem traumer for mange av innbyggerne i byen vår. 

Det er viktigere å sette hensynet til disse menneskene foran underholdningsverdien fyrverkeri gir enkelte av oss andre.

Skaper utrygghet

På spørsmål om det er vanlig å få tillatelse til å skyte opp fyrverkeri på en vanlig dag i Oslo sentrum, svarte kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen: «Vi forvalter en forskrift og lovverk som handler om sikkerhet, og ikke om støy og ringvirkninger.» 

Dermed er kommunen nødt til å gi tillatelse. Dette kan og bør vi lokalpolitikere endre på.

Etter nattens fyrverkeri har Partiet Sentrums bystyrerepresentant, Geir Lippestad, sendt inn et skriftlig spørsmål til byrådet om de vil ta initiativ til innstramminger i den lokale forskriften.

Vi venter spent på svaret, og håper byrådet tar til seg hvordan dette oppleves for mange.

Fyrverkeri i privat regi skader mennesker og eiendommer, skremmer dyr, forsøpler naturen og skader miljøet. Det skaper utrygghet og frembringer traumer for flere sårbare mennesker i byen vår. Tiden er overmoden for å stramme inn, nei takk til fyrverkeri i privat regi!Powered by Labrador CMS