Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) går ombord i ubåten KNM Utvær utenfor marinebasen i Horten fredag. Til helgen blir den å se i Oslo.

Derfor ser du denne ubåten i Oslo i helgen

En ubåt vil stikke opp over overflaten og vise seg for oslofolk denne helgen.

Publisert

Ubåten KNM Utvær (S303) sitt Oslo-besøk er en del av ubåtens kontinuerlige patruljering i norske farvann.

– Ubåter er en av få militære kapasiteter som kan operere skjult over lengre tid. Dette kombinert med en enorm slagkraft gjør ubåtene til et viktig verktøy for å avskrekke en fiende fra å angripe Norge, uttaler kommandør Jim Robertsen, sjef for ubåttjenesten i Forsvaret.

I 115 år, siden 1909, har Forsvaret hatt ubåter ute på patrulje.

På tokt i Oslofjorden

Før Oslo-besøket i helgen, gikk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fredag ettermiddag om bord på KNM Utvær i Horten på sitt første tokt under vann i Oslofjorden.

– Bakgrunn for ubåtbesøket er at den største satsingen i den nye langtidsplanen er utviklingen av fremtidens sjøforsvar. Og regjeringen foreslår blant annet anskaffelse av minst fem nye ubåter, som er en av de viktige militære kapasitetene for Norge, heter det i en melding fra Statsministerens kontor om besøket i KNM Utvær.

Statsministeren oppnådde selv graden som fenrik i Sjøforsvaret da han gjennomførte førstegangstjeneste og befalsskole. Støre var befal på minesveiper og kom aldri under vann med ubåt i løpet av tjenesten.

Fredag fikk han derimot selv oppleve hvordan et av Norges viktigste avskrekkingsvåpen opererer under et tokt ut i Oslofjorden. Statsministeren gikk om bord i den 59 meter lange KNM Utvær i Horten.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fikk kikke i periskopet da han besøkte ubåten KNM Utvær fredag.

Gamle ubåter

Under mottoet «til stede og usynlig» opererer Sjøforsvaret i dag seks ubåter av ULA-klassen. De er i kontinuerlig drift langs kysten, og beskrives som en strategisk viktig kapasitet for å trygge norske farvann.

Men de norske ubåtene begynner å bli gamle. Samtlige av dagens fartøyer er anskaffet rundt 1990. De skal etter planen byttes ut, og Norge har bestilt fire nye ubåter av 212-klassen fra det tyske ThyssenKrupp Marine Systems (tkMS).

Bestillingen er del av et strategisk samarbeid med Tyskland, som har bestilt like ubåter, og som alle skal operere ut fra en nybygget base ved Haakonsvern i Bergen. Leveransen av den første av de fire skal etter planen skje i 2029.

Prisen for de fire ubåtene som er bestilt er av Forsvarsmateriell anslått koste 48 milliarder kroner.

Ønsker seks nye ubåter

Byggingen av de nye ubåtene ved verftet i Kiel startet i september i fjor og ble markert ved at forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) var til stede hvor han også undertegnet på vegne av Norge en ny forsvars- og sikkerhetsavtale med Tyskland.

Ubåten KNM Utvær (S303) i overflatestilling ved en tidligere anledning.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har imidlertid vært klar på at Forsvaret ønsker seg ytterligere to ubåter. 

Dette er altså delvis gitt rom for i forslaget til langtidsplan som Stortinget skal ta stilling til 6. juni. Der foreslår regjeringen at man går til anskaffelse av fem ubåter, og inngår opsjon om en sjette.

«Fem ubåter muliggjør samtidige og kontinuerlige operasjoner i våre havområder», heter det i regjeringens forslag.

Powered by Labrador CMS