DEBATT

Disability pride-flagget (innfelt) bør til topps i flaggstengene på Oslo rådhus, mener Simen Bondevik.

«I dag burde disability pride-flagget vaiet fra rådhusets flaggstenger»

Det minste Oslo kan gjøre er å heise disability pride-flagget for å vise at byen vår står sammen med Norges største minoritet i kampen for likestilling og mot diskriminering.

Publisert

Flaggstengene utenfor Oslo rådhus blir jevnlig brukt ved viktige solidaritetsmarkeringer. I november i fjor vaiet det palestinske flagget og i juni var pride-flagget heist til topps. Jeg er glad for at byen vår tar del i disse viktige markeringene. Men vi må også huske på Norges største minoritet; tiden er inne for å heise disability pride-flagget til topps!

Disability Pride Month markeres verden over hvert år i juli, både for å feire det mangfoldet de av oss som har nedsatt funksjonsevne utgjør og kjempe sammen for en likestilt verden.

Dessverre har også Oslo kommune en lang vei igjen å gå for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være likestilt med resten av byens innbyggere. For eksempel sperrer manglende universell utforming og svakt BPA-tilbud mange ute fra lokalsamfunnet vårt.

Det minste Oslo kan gjøre er å heise disability pride-flagget for å vise at byen vår står sammen med Norges største minoritet i kampen for likestilling og mot diskriminering.

Fargene i flagget som brukes under markeringen har konkrete betydninger. Den grønne stripen i flagget representerer sansetap, den blå psykososiale funksjonsnedsettelser, den gule kognitive funksjonsnedsettelser, den røde fysiske funksjonsnedsettelser og den hvite udiagnostiserte og usynlige funksjonsnedsettelser.

I tillegg har flagget sort bakgrunn for å minnes alle som har vært ofre for «ableist violence». Plasseringen av de parallelle stripene symboliserer hvordan vi alle må stå sammen i kampen mot diskriminering, selv om vi er forskjellige og med ulike funksjonsvariasjoner.

Selvsagt vil ikke flaggheisingen i seg selv gi mennesker med nedsatt funksjonsevne i byen vår en bedre hverdag, men det vil vise at Oslo mener alvor med å være en inkluderende by.

Videre trenger vi politiske tiltak som styrking og sentralisering av BPA-ordningen, et løft for byens helse- og omsorgstjenester og å gjøre universell utforming til standarden for all byutvikling, offentlige bygg og offentlig kommunikasjon.

Jeg håper innsatsen for mennesker med nedsatt funksjonsevnes rettigheter løftes høyere enn i dag på agendaen i Oslo bystyre. En god start på dette viktige likestillingsarbeidet vil være å heise disability pride-flagget på rådhusets flaggstenger.

Powered by Labrador CMS