DEBATT

Lørdag er det duket for Stolthetsparaden i Oslo. Kronikkforfatteren håper på stort oppmøte. Her fra en tidligere parade.

– Oslo trenger en likestillingsrevolusjon

På lørdag går Stolthetsparaden 2023 av stabelen i Oslo sentrum. Stolthetsparaden er landets største mønstring av funksjonshemmede.

Publisert

Vi går nedover Karl Johan med paroler om funksjonshemmede likestilling og retten til full samfunnsdeltakelse. Dette er en av årets viktigste markeringer, og jeg oppfordrer alle uavhengig av funksjonsvariasjon til å bli med!

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er Norges største minoritet, men samtidig en av de mest diskriminerte gruppene i samfunnet. For eksempel er CRPD, FN-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, den eneste diskrimineringskonvensjonen som ikke er inkorporert i norsk lov.

Oslo har også en lang vei igjen å gå på dette feltet. Barn kommer seg ikke fysisk inn på skolen eller lekeplassene. Folk blir isolert i hjemmene sine. Det er ikke mulig å komme seg på all kollektivtransport. En blir utmattet av å være i kontakt med tjenestene som egentlig skal hjelpe deg. Slik er hverdagen for mange mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oslo.

Skaper utenforskap

Alle disse tingene er det fullt mulig å gjøre noe med. Men da trenger vi både politisk vilje, prioriteringsevne og handlekraft. For oss i Partiet Sentrum er kampen mot utenforskap sak nummer én, og er det noe som virkelig skaper utenforskap så er det diskriminering.

Oslo trenger en likestillings-revolusjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne! CRPD må ligge til grunn for alle beslutninger bystyret i Oslo tar. Spesielt viktig mener vi i Partiet Sentrum det også vil være å styrke BPA-ordningen kraftig, gjøre universell utforming til standard for all byutvikling og gjennomføre et løft for byens helse- og omsorgstjenester.

Hverdagen må gjøres enklere for alle som lever med en funksjonsnedsettelse, også familier som har barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Et tydelig lovverk som sikrer pårørende og omsorgspersoner rett på omsorgsstønad må på plass. Frem til dette skjer nasjonalt, må Oslo som kommune være tydelig på lokal praksis.

Lokalpolitisk engasjement

Vi trenger så mange som mulig av Oslos lokalpolitikere engasjert for funksjonshemmedes likestillingskamp. Så vidt jeg kan se er det foreløpig kun Partiet Sentrum og Arbeiderpartiet som har egne FB-arrangement i forbindelse med stolthetsparaden. I fjor deltok også MDG i Stolthetsparaden. Jeg håper at så mange lokalpolitikere som mulig blir med i år!

Fordi det er lokalpolitikerne som sitter i bystyret og ulike utvalg som virkelig er i en posisjon til å løfte funksjonshemmedes vilkår i byen vår på dagsorden. Det er heldigvis flere lokalpolitikere som allerede er engasjert for funksjonshemmedes rettigheter, men vi trenger enda flere! Hvis Partiet Sentrum kommer inn i bystyret vil vi gå foran i denne kampen.

Oslo skal være en by for alle. Det er nettopp det budskapet som Stolthetsparaden er med på å løfte frem. Med slagordet «Stolt, sterk, synlig» blir dette en svært viktig markering. Jeg håper å se både deg som innbygger og så mange andre politikere som mulig i paraden!

Powered by Labrador CMS