— Det er vanskelig for meg å forstå at påtalemyndigheten ønsker å gå videre med denne saken, sier forsvarer Brynjulf Risnes. Her sammen med Live Glesne Kjølstad i Oslo tingrett. Foto: Arnsten Linstad
— Det er vanskelig for meg å forstå at påtalemyndigheten ønsker å gå videre med denne saken, sier forsvarer Brynjulf Risnes. Her sammen med Live Glesne Kjølstad i Oslo tingrett. Foto: Arnsten Linstad

Live Glesne Kjølstad må belage seg på ny runde i retten. Statsadvokat anker frifinnelse fra tingretten

Live Glesne Kjølstad og Louis Pizza ble frifunnet for bruk av ulovlig arbeidskraft i Oslo tingrett. Men nå kan det gå mot en ankesak i Borgarting lagmannsrett.

Publisert

— Det er flere forhold ved dommen fra Oslo tingrett vi er uenig i. Vi er uenig i hvordan tingretten har vurdert bevisene. Derfor er det bevisbedømmelsen vi i hovedsak anker over. Utover det ønsker jeg ikke å gå i detalj, sier statsadvokat Alvar Randa til VårtOslo.

Live Glesne Kjølstad og hennes forsvarer Brynjulf Risnes fikk nyheten om at statadvokaten vil ha saken opp på nytt onsdag formiddag.

— Dypt skuffet over anken

— Jeg er dypt skuffet over at Statsadvokaten i Oslo velger å anke dommen mot Louis Pizza. Det er synd at det offentlige skal bruke mer tid og penger på denne saken som aldri burde vært i rettssystemet, sier Kjølstad.

Under rettssaken i januar forklarte Kjølstad at hun åpnet den lille bedriften Louis Pizza på Adamstuen for å hjelpe flyktningen Sorab Abolfathi og hans familie. Og at hun ikke visste at han oppholdt seg ulovlig i Norge.

Hadde norsk skattekort og bankkort

I frifinnelsen fra tingretten ble det lagt vekt på at Abolfathi viste Kjølstad norsk skattekort, norsk bankkort med id og at han hadde gått på norsk videregående skole.

— Jeg hadde aldri ansatt Sorab som daglig leder og pizzakokk dersom jeg visste at han oppholdt seg ulovlig i Norge, sier Live Glesne Kjølstad. Foto: Privat
— Jeg hadde aldri ansatt Sorab som daglig leder og pizzakokk dersom jeg visste at han oppholdt seg ulovlig i Norge, sier Live Glesne Kjølstad. Foto: Privat

Tingretten understreker også i dommen at flyktningen var i full jobb da han ble kjent med Live Glesne Kjølstad. I tillegg var han oppført i det offentlige arbeidstaker/arbeidsgiver-registeret i Norge.

— Som jeg sa i retten i januar, dersom myndighetene virkelig mener at man skal ringe UDI og sjekke alle arbeidstakere med utenlandsklingende navn eller mørk hudfarge selv om de har skattekort, så har de en stor opplysningskampanje foran seg, sier Kjølstad.

— Vanskelig å forstå påtalemyndigheten

Hun får medhold fra sin forsvarer Brynjulf Risnes. Han er oppgitt over at statsadvokaten i Oslo forsøker å få saken opp for Borgarting lagmannsrett.

— Det er vanskelig for meg å forstå at påtalemyndigheten ønsker å gå videre med denne saken. Jeg tror alle som var til stede i tingretten er nokså overbevist om at Live Glesne Kjølstad har gjort alt som kunne forventes av henne for å forsikre seg om at alle hennes arbeidstakere hadde lovlig opphold og arbeidstillatelse i Norge, sier Brynjulf Risnes til VårtOslo.

— Kjernen i anken går på hvordan tingretten har vurdert bruken av ulovlig arbeidskraft ved Louis Pizza AS, sier statsadvokat Alvar Randa. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
— Kjernen i anken går på hvordan tingretten har vurdert bruken av ulovlig arbeidskraft ved Louis Pizza AS, sier statsadvokat Alvar Randa. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Poenget med at Live Glesne Kjølstad faktisk sjekket både arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, skattekort og identitetsdokumenter gjorde at Oslo tingrett i frifinnelsen slår fast at hun ikke var klar over at hun som styreleder benyttet ulovlig arbeidskraft. Og derfor ikke kunne lastes eller straffes.

— Uenig i bruken av uaktsom

Men det er dette som er hovedpoenget i anken Statsadvokaten i Oslo nå fremmer. Påtalemyndigheten mener rett og slett at tingretten tar feil i frifinnelsen av Louis Pizza og styreleder Live Glesne Kjølstad.

— Nå er det lang tradisjon hos statsadvokatembedet å ikke forhåndsprosedere i media, og det akter jeg ikke gjøre nå heller, sier statsadvokat Alvar Randa til VårtOslo.

— Jeg vil likevel be deg presisere hva kjernen i anken er. Hva er det i bevisbedømmelsen som påtalemyndigheten mener er feil fra tingretten?

— Kjernen i anken går på hvordan tingretten har vurdert bruken av ulovlig arbeidskraft ved Louis Pizza AS. Tingretten falt ned på at bruken var uaktsom, det er vi uenig i. Derfor ønsker Statsadvokaten i Oslo at lagmannsretten skal se på saken på nytt, sier Alvar Randa.

— Men mener du da å trekke frem at saken mot Louis Pizza AS og Live Glesne Kjølstad har likhetstrekk med sakene mot henholdsvis tidligere biskop Gunnar Stålsett og Sola-mannen Arne Viste, som jo begge ble dømt for at de faktisk bevisst gjorde bruk av ulovlig arbeidskraft?

— Jeg kjenner ikke de to sakene i detalj, så det kan jeg ikke kommentere. Jeg kjenner kun sakene fra media, og med all respekt for media, så kan det hende det er juridiske detaljer som ikke er omtalt offentlig i de to nevnte sakene. Derfor kan jeg ikke si noe om det, sier statsadvokat Randa til VårtOslo.

— Dessverre ikke like modig som Stålsett

Det er visse likheter mellom Live Glesne Kjølstad, Gunnar Stålsett og Arne Viste. Men også en vesentlig forskjell.

Det er likhet i den forstand at alle tre har handlet ut fra prinsipper om medmenneskelighet og at de ville hjelpe. Men forskjellen er at Viste og Stålsett bevisst utfordret lovverket. Det har ikke Kjølstad gjort, ifølge frifinnelsen fra Oslo tingrett.

— Det er synd at det offentlige skal bruke mer tid og penger på denne saken som aldri burde vært i rettssystemet, sier Live Glesne Kjølstad. Foto: Arnsten Linstad
— Det er synd at det offentlige skal bruke mer tid og penger på denne saken som aldri burde vært i rettssystemet, sier Live Glesne Kjølstad. Foto: Arnsten Linstad

Live Glesne Kjølstad har hele tiden forklart at hun aldri bevisst benyttet ulovlig arbeidskraft, slik både Viste og Stålsett hele tiden har erkjent.

— Jeg er dessverre ikke like modig som Gunnar Stålsett og Arne Viste. Og jeg hadde nok aldri ansatt Sorab som daglig leder og pizzakokk dersom jeg visste at han oppholdt seg ulovlig i Norge.

— Som jeg sa i retten i januar, dersom myndighetene virkelig mener at man skal ringe UDI og sjekke alle arbeidstakere med utenlandsklingende navn eller mørk hudfarge selv om de har skattekort, så har de en stor opplysningskampanje foran seg, sier Kjølstad.

— Et inkluderende samfunn

Advokat Brynjulf Risnes påpekte under rettssaken i januar at hvis alle vanlige dokumenter er i orden, og alt ellers virker normalt, kan en arbeidsgiver normalt være trygg på at han eller hun ikke gjør noe straffbart når en med et utenlandskklingende navn ansettes.

— Vi skal fortsatt være et inkluderende samfunn og ikke mistenke hverandre unødig, sa Risnes.

Nå mener forsvareren at Statsadvokaten i Oslo er på kollisjonskurs med folks allmenne rettsoppfattelse.

— Jeg tror påtalemyndighetens framgangsmåte i disse sakene forundrer mange, sier Risnes.

Ikke alle anker behandles

— Først skulle de ha fengselsstraff for biskop Stålsett, som hadde en ureturnerbar asylsøker i arbeid. Så skal de altså straffe Live Kjølstad som har kontrollert etter alle kunstens regler om hennes arbeidstakere har arbeidstillatelse. Jeg tror påtalemyndigheten her er sterkt i utakt med folk flest sin rettsoppfatning i disse sakene, sier Brynjulf Risnes.

Det er fortsatt ikke avgjort om Live Glesne Kjølstad og Louis Pizza må gjennom en ny rettsrunde.

— Lagmannsretten skal vurdere alle anker, men ikke alle anker fremmes til full ankebehandling i lagmannsretten, ifølge straffeprosesslovens paragraf 321. Hvis lagmannsretten nekter å behandle anken, skal den gi en skriftlig beslutning hvor det skal fremgå hvorfor anken ikke ble tatt inn til full ankebehandling, skriver Norges Domstolersitt nettsted.

Powered by Labrador CMS