DEBATT

Signy Norendal og skogflekk på Holmlia
– For oss som kjenner området framstår det som åpenbart at administrasjonen ikke kan ha vurdert bruken av feltet. Det er på plankartet – og bare på plankartet – at området er egnet til bygging, mener nabo Signy Norendal.

– Det er dypt skuffende at bydel Søndre Nordstrand har så liten omsorg for våre barns behov for frilek

Bydelsadministrasjonen i Søndre Nordstrand har bestemt seg for å dundre gjennom en dispensasjonssøknad for omsorgsboliger på et svært viktig grønt- og lekeområde på Holmlia. Høringsfristen var over før vi naboer rakk å si «oi».

Publisert

Slik kan man også gjennomføre et byggeprosjekt: helt uten reell medvirkning. Det er muligens lovlig, men det kan umulig være god forvaltningsskikk.

Vi snakker om et område som har vært regulert for byggeformål i 40 år. Her vil kommunen nå bygge omsorgsboliger. Problemet er at området ikke passer for bebyggelse, men for lek og rekreasjon, slik det har vært brukt hele tiden.

I dag er det parsellhage og et tilrettelagt skogholt med benker og bålplass her. Tomten ved siden av, som er regulert som friområde, har en grusbane og et lite skogholt.

De to tomtene henger sammen, og begge er nødvendige for at grøntområdet skal ha den bruksverdien det har i dag. Kommer det boliger på halvparten, blir alt ødelagt.

Det er viktig å understreke at jeg og mine naboer ønsker omsorgsboliger velkommen i vårt nabolag. Vi vet og forstår at dette er viktig. Men det er også hundrevis av barns behov for en trygg, variert og spennende lekeplass. Og som lekeplass er dette grøntområdet uerstattelig.

Dypt skuffende

For oss som kjenner området framstår det som åpenbart at administrasjonen ikke kan ha vurdert bruken av feltet. Det er på plankartet – og bare på plankartet – at området er egnet til bygging.

Dette området på Holmlia kan bli bygget ned.

Forsikringer om at «friområdet vil bestå» blir ikke korrekt. Hadde de tatt seg bryet med en befaring, ville de umiddelbart sett hvordan områdene hører sammen.

Hele feltet trengs for å ha den funksjonen det har i dag, og burde vært omregulert til Grønn struktur eller NLF (natur-, landbruks- og friluftsliv) for lenge siden. Det er dypt skuffende at bydel Søndre Nordstrand har så liten omsorg for våre barns behov for frilek i naturen.

Lite troverdig

Bydelsdirektøren har i bydelsutvalget hevdet at bydelen er saumfart, og at dette var den eneste plassen som kunne brukes til formålet. Det virker lite troverdig at man har saumfart annet enn kartet for å finne flekken som på papiret er best egnet.

Planen er åpenbart å komme i gang før noen rekker å summe seg. Kommer saken til politisk behandling, er det kanskje ikke like sikkert at den går gjennom.

Bydel Søndre Nordstrand er en ung bydel med svært mange barn som trenger naturkompetanse og boltreplass. Vi har vært velsignet med en del små skogholt, men de har blitt merkbart færre. Nå må vi kjempe for hvert enkelt, og denne gangen må vi kjempe for barna også.

Trygt, variert og interessant

Grøntområdet er unikt, blant annet på grunn av den sentrale og trygge plasseringen og det varierte landskapet. I vinter har barna brukt skråningen på området for å øve på å stå på ski: de renner ned og labber opp igjen.

I vårløsningen så vi noen jentunger leke med pil og bue. På søndag skal en nabo feire 11-årsdagen sin her.

På dette området samles naboene, barna leker og feirer bursdag.

Dette er det første naturområdet barna kan slippes løs i naturen. De litt større barna kan etter hvert gå hit alene. De store barna har her en trygg oase som ligger inntil en grusbane.

Her kan barna henge, spille ball og surre rundt i skogen på veien hjem fra skolen og i helgene. Til en viss grad i fred for de voksne, men likevel i trygg nærhet.

Ser svart ut

Området blir brukt til små og store uformelle arrangementer hele året. Familier med barn i ulike aldre møtes, bygger ting, leker, brenner bål og utvikler samhold og naturkompetanse. Bursdager feires, klassefester holdes og skattejakter gjennomføres. Det er rein skjær idyll.

Men området er regulert for byggeformål, så dette ser svart ut for barna. Hvis administrasjonen kjører på, slik de har tenkt, bør de i det minste gjøres oppmerksomme på at de bryter med rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, fastsatt av Miljøverndepartementet for å oppfylle forpliktelsene i FNs barnekonvensjon.

Her står blant annet dette:

I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene:

  • Er store nok og egner seg for lek og opphold
  • Gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
  • Kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne.

De bør prøve hardere

Videre sier retningslinjene også at det skal skaffes fullverdig erstatning ved omdisponering av slike områder. Så lenge punktene i 5b er oppfylt, gjelder dette uavhengig av regulering.

Det aktuelle området oppfyller alle punktene - til punkt og prikke, vil jeg mene.

Bydelsdirektøren sier at det ikke finnes andre egnede tomter for boligene de vil føre opp. Det tror jeg ikke noe på, og jeg syns man må kunne forvente at administrasjonen går og leiter etter egna områder som ikke griper så direkte inn i barns lek.

I retningslinjene står det at det må skaffes en fullverdig erstatning ved omdisponering av slike områder. Det tror jeg ikke finnes. 

Jeg tror for så vidt heller ikke bydelen er villig til å prøve dette. Derfor bør de heller prøve hardere å finne en erstatning for plassering av disse boligene.

Powered by Labrador CMS