DEBATT

Oslo 20220206. Samisk barnehage i Oslo underholder under feiringen av Samefolkets dag i Oslo rådhus søndag morgen.
Statsministeren må forvente kritiske spørsmål fra foreldrene i samiske sammenhenger, så lenge Fosen-saken pågår, sier Mikkel Berg-Nordlie.

– Statsminister Støre og Samisk barnehage – ble han nekta adgang?

Man burde forstått at flere foreldre i samisk barnehage kom til å reagere, da vi plutselig fikk beskjed om at Støre kom på nasjonaldagen sammen med media. Som om vi var pliktige til å la våre barn stille opp på en politikers PR-stunt, sågar en politiker som har øverste ansvar for Fosen-saken.

Publisert

Jonas Gahr Støres plan om å besøke Oslos samiske barnehage på den samiske nasjonaldagen 6. februar ble avlyst. Det er ikke alle medier som beskriver omstendighetene rundt dette helt riktig.

For eksempel forteller Astrid Meland VGs lesere at Støre ikke fikk komme på besøk fordi «foreldrene vil ikke utsette barna for en meningsmotstander» og kaller dette «ganske vilt.»

Meningsmotstandere er velkomne

Nå er det sånn at mange politikere har gjestet vår barnehage, fra et spekter av partier som strekker seg fra Høyre til SV. Foreldre har altså tidligere latt barna få besøk av meningsmotstandere uten å protestere.

Jonas Gahr Støre står imidlertid, som statsminister, ansvarlig for et pågående menneskerettighetsbrudd mot samer. I Fosen-saken har myndighetene satt norsk lov og rett til side for å overta og ødelegge samisk reindriftsland. Situasjonen tvinger fram vonde og vanskelige spørsmål om hva slags rettssikkerhet samer egentlig har i Norge, og undergraver tilliten til norske myndigheter.

Inntil Fosen-saken er løst må Støre forvente at mange samer først og fremst forbinder ham med den.

Dette kunne man forutsett

Man burde dermed ha forstått at flere foreldre i samisk barnehage kom til å reagere, da vi plutselig fikk beskjed over barnehage-appen om at Støre kom på nasjonaldagen sammen med media, og at det ville bli tatt bilder. Som om vi var pliktige til å la våre barn stille opp på en politikers PR-stunt, sågar en politiker som har øverste ansvar for Fosen-saken.

Det store spørsmålet her er ikke hvorfor det kom reaksjoner, men heller hvordan Støre, etter alt som har skjedd rundt Fosen-saken i 2023, kunne tro at alle samiske foreldre kom til å synes dette var uproblematisk.

Ble Støre egentlig nektet?

Noen foreldre ville holde ungene hjemme så de slapp å delta i «Fosen-statsministerens» PR-opplegg. Andre ville konfrontere Støre om Fosen-saken med ord og plakater når han kom.

Og noen ville la besøket gå sin gang, det var ikke alle som uttrykte misnøye. Folk er forskjellige, også samiske foreldre. Barnehagen fikk beskjed om de ulike reaksjonene.

Hvordan statsministerens kontor fikk nyss om at mange var misfornøyde, veit ikke jeg. Men deres reaksjon ble altså å avlyse besøket. Hvis man skal lese dette sjenerøst, holdt de seg borte for å ikke skape mer dårlig stemning på nasjonaldagen.

Leser man det mer kynisk, forstod de at dette kom ikke til å bli noen gladsak med barn i samekofter, men en sak om at Støre måtte svare for seg til samer, og da var det visst ikke så interessant lenger. Uansett meldte de avbud sjøl.

Arbeid først, kake deretter

Politikere er like velkommen som før i samiske sammenhenger. Om de har direkte ansvar for pågående menneskerettighetsbrudd mot samer, må de imidlertid forvente at mange synes de har en jobb å gjøre før de kan komme og spise kake med våre barn. De må i alle fall forvente kritiske spørsmål.

Statsministeren må forvente kritiske spørsmål i samiske sammenhenger, så lenge Fosen-saken pågår.

Powered by Labrador CMS