DEBATT

Stadig flere elever i Osloskolen får toppkarakter i matematikk.
Stadig flere elever i Osloskolen får toppkarakter i matematikk.

– Høyres uredelige bruk av tall i osloskolen

Selv om tall ikke lyver, forteller de ofte ikke hele sannheten. Høyres tendensiøse utspill over utviklingen i osloskolen er prakteksempel på hvordan man håndplukker tall for å få konklusjonene man selv ønsker.

Publisert

Sannheten er at osloskolen går bra. På en rekke områder viser resultatene at elever lykkes. For eksempel er antallet som fullførte og besto videregående skole for skoleåret 2018/19 på 81,2 prosent, det høyeste noen gang.

Videre økte gjennomsnittlig grunnskolepoeng for skoleåret 2019-20 til 44.9, som også er det høyeste noensinne. Ser man på nasjonale prøver er antall som ligger på de to laveste mestringsnivåene i lesing for 9. trinn sunket fra 17.3 prosent til 11.4 prosent på fem år.

Og for samtlige nasjonale prøver i skoleåret 2019/20 ligger Oslo øverst av fylkene på antall skalapoeng. Summen av de ulike målene viser med andre ord at trenden er positiv, selv om Høyre later som noe annet.

En såkalt bekymringsgrense

Istedenfor peker Høyre på utviklingen av resultater på kartleggingsprøvene. Problemet er bare at Utdanningsdirektoratet selv sier tallene verken kan brukes til styringsinformasjon, rangering av skoler eller måle trend over tid. Istedenfor er det et internt verktøy for lærerne for å kartlegge hvilke elever som trenger ekstra oppfølging.

Man lager en såkalt bekymringsgrense, som regnes ut ved å ta de 20 prosent som får lavest score på landsbasis. Dermed er det umulig å få 0 prosent under bekymringsgrensen, fordi prøvene er utformet sånn at de vil fange opp de 20 prosent med lavest score.

Billige poeng

Fagmyndighetene er derfor tydelige på at resultater fra kartleggingsprøvene ikke sier noe om kvaliteten på en skole, og oppfordrer til at de ikke brukes til å rangere skoler. Likevel er det nettopp dette Høyre gjør for å score billige poeng etter å kritisere osloskolen.

Problemet med Høyres bruk av data er hvordan det kan brukes feil for styring av skolen. Før byrådsskiftet i 2015 da Høyre fortsatt styrte utdanningssektoren i Oslo, kunne VG avsløre gjennom hemmelige kontrakter hvordan rektorer fikk poeng og lønnstillegg etter hvor bra elevene gjorde det på nasjonale prøver.

Best i landet

Man avslørte videre at faglig svake elever ble holdt vekk fra nasjonale prøver for å kunne vise til bedre testresultat, noe som satte spørsmålstegn om resultatene var reelle. Hele 7/10 lærere fortalte at de tilpasset undervisningen å oppnå best mulig resultat, og for flere var det viktigere å øve til prøvene fremfor å følge de opp.

Jakten på å få et bedre tall var dermed viktigere enn å få et realistisk bilde over hvordan resultatene fordelte seg.

Derfor er det ganske oppsiktsvekkende at Høyre nå håndplukker tall, som fagfolk ikke sier egner seg til sammenligning, for å felle dom over utviklingen i osloskolen. Man er alle opptatt av kvalitet, og sannheten at osloskolen er best i landet.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS