Mange aktivitetsskoler tilbyr i dag leksehjelp. Illustrasjonsfoto: US Department of Education
Mange aktivitetsskoler tilbyr i dag leksehjelp. Illustrasjonsfoto: US Department of Education

– Her er våre radikale grep for at barna dine skal lykkes i skolen

Publisert

Det aller viktigste er at vi setter store ressurser inn i barnehagen og grunnskolen.

Mandag 21. august begynner nesten 8000 forventningsfulle barn i 1. klasse i Oslo. De vil på ulike måter sette sitt preg på byen og samfunnet mesteparten av det 21. århundre, og være yrkesaktive til 2080.

Men hvordan kan vi sikre dem en så god start på skoleløpet at de faktisk fullfører og består – og går ut av videregående opplæring med fagbrev eller studiekompetanse om 13–14 år?

En av fire fullfører ikke videregående i Oslo

I august 2000 hadde i overkant av 5000 osloelever sin første skoledag. Hver fjerde av dem har nå 17 år etter ennå ikke fått vitnemål eller fagbrev, og forskjellene er store innad i Oslo.

I én del av byen gjennomførte rundt 90 prosent hele skoleløpet, i en annen del nådde 60 prosent helt i mål. I hele seks av åtte yrkesfag var det under 50 prosent som klarte det.

Selv om Oslo-skolen på mange områder har bedre resultater enn resten av landet, har vi den samme utfordringen som resten av skole-Norge: Vi klarer ikke å gi alle likeverdige muligheter til å nå helt i mål og gjennomføre med fagbrev eller studiekompetanse.

Derfor har Arbeiderpartiet og byrådet tatt flere radikale grep etter at vi overtok byrådsmakten fra Høyre for snart to år siden.

Lærernes beste tips

Mange av grepene er en direkte følge av de rundt 70 skolebesøkene jeg så langt har vært på. Ofte spør jeg skoleledere og lærere: — Hva er ditt beste tips om vi skal få ti–femten prosent flere til å fullføre og bestå videregående opplæring? De sier til meg at vi ikke bare kan fortsette som før:

 • Vi må slutte å bruke mest ressurser på toppen av utdanningssystemet, og heller bruke mer på barnehage og de første skoleårene.
 • Vi må slutte å slukke «branner» i videregående, og heller forebygge dem ved å bygge et sterkere lag rundt elevene i grunnskolen.

Oslo ble dårligst på barnehage

Selv om vi har snakket om «tidlig innsats» helt siden den rødgrønne regjeringen innførte det som krav i opplæringsloven, er vi langt unna et utdanningssystem som faktisk legger ned den største innsatsen tidlig i løpet.

Høyre-byrådet ga for eksempel Oslo jumboplassen i Norge i barnehagedekning, med 5500 barn utenfor barnehagefellesskapet. De lot over halvparten av medarbeiderne i barnehagen være ufaglærte. Og i Oslo-skolen brukte Høyre-byrådet tre ganger mer ressurser på å følge opp elever i tiende som i første klasse. I tillegg betalte de bare 80 prosent av kostnaden for nye elever i Osloskolen.

Denne politikken har Arbeiderpartiet og byrådet tatt et oppgjør med.

Tidligere innsats

Inspirert av lærernes beste tips, har vi i stedet satt i gang et omfattende program for tidligere innsats i Oslos barnehager og skoler:

 1. 3000 flere barnehageplasser: Frem mot 2019 får Oslo 3000 nye barnehageplasser, tre ganger flere enn det Høyre-byrådet bygget de fire siste årene de styrte. Takket være eiendomsskatten har jeg nå ni barnehager under bygging, i tillegg har åtte snart byggestart.
  Med flere barnehageplasser blir det også mulig å rekruttere barn som i dag står utenfor barnehagen inn i barnehagefellesskapet. Derfor har vi satt i gang en omfattende rekrutteringsoffensiv, med oppsøkende virksomhet, åpne barnehager og tilbud om gratis kjernetid i barnehagen for lavinntektsfamilier.
 2. 50 prosent barnehagelærere: Barnehage er ikke lenger familiepolitikk, nå er det først og fremst utdanningspolitikk. Derfor øker byrådet kompetansen, og dermed også kvaliteten, i barnehagene. Vi skal opp fra 30 til 50 prosent barnehagelærere i alle offentlige barnehager. Flere barnehagelærere skal ikke gå på bekostning av voksentettheten, som minimum skal ligge på samme nivå som i dag.
 3. Intensivoppfølging i Osloskolen: Byrådet har på ett år ansatt 120 nye lærere som utelukkende arbeider med å følge opp elevenes ferdigheter i språk, lesing, regning og skriving på første til fjerde trinn. Lærerne kommer i tillegg til vanlige klasselærere og jobber med det vi kaller intensivoppfølging, et nytt tilbud inspirert av det finske skolesystemet.
  Intensivoppfølgingen gir elevene tett og rask oppfølging når de trenger det. Vi har også ansatt ti tidlig innsats-veiledere i Utdanningsetaten, som skal hjelpe skolene med å lage gode systemer for tidligere innsats.
 4. En mer praktisk osloskole: Kombinerer man teori med praksis får man også best læring.  Likevel har praktiske arbeidsmåter, andre læringsarenaer enn klasserommet og de praktiske og estetiske fagene ikke fått den statusen de fortjener. Nå revitaliseres de praktiske og estetiske fagene i Oslo-skolen, vi gjør nye alternative læringsarenaer tilgjengelig og tar i bruk yrkesfaglige arbeidsmåter også i grunnskolen.
 5. En ny aktivitetsskole: Vi har erstattet den tradisjonelle aktivitetsskolen med en ny aktivitetsskole som har høyere kvalitet og gratis deltakelse. Så langt har den nye aktivitetsskolen nådd 57 barneskoler i Oslo. I Groruddalen og Søndre Nordstrand har deltakelsen økt med 40 prosentpoeng. Det betyr 12 timer ekstra med lek og læring for barn som tidligere gikk hjem etter skoletid.

Kjemper mot svake norskferdigheter

Vårt program for tidligere innsats skal forebygge en av de største utfordringene i barnehagen og skolen: At barn begynner i skolen med svake norskferdigheter, og får problemer med å følge undervisningen.

At elevene går videre til vanskeligere nivåer i fagene uten at de har med seg den kunnskapen og de ferdighetene de egentlig trenger fra tidlig i skoleløpet.

Og at elevene dermed kommer inn i en negativ spiral, preget av lav motivasjon og lite læring, som det senere kan være vanskelig å komme seg ut av.

En rødgrønn Osloskole

For to år siden gikk Høyre og de borgerlige partiene til valg på å fortsette som før. Arbeiderpartiet hadde helt andre ambisjoner for Osloskolen, og sammen med SV og MDG har vi på to år tatt nye grep for tidligere innsats.

Det skal gi elevene en bedre start i Osloskolen enn det elevene som begynte rundt årtusenskiftet fikk. Mens aller viktigst: tidligere innsats skal gi likeverdige muligheter for alle til å gå ut i livet med et fagbrev eller studiekompetanse.

Powered by Labrador CMS