Oslo 20221129. Irene Mathisen på Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo pakker matposer til trengende brukere i hjemmehjelpstjenesten i byen.Frelsesarmeen har flere steder i landet delt ut langt mer mat til trengende husholdninger enn tidligere og En økende andel har bedt venner og familie om økonomisk hjelp til å få hverdagen til å gå opp.
Matkøene bare øker og øker i Norge. Forskere mener vi må tenke annerledes på fattigdom i Norge for å forstå hvem som i dag trenger mathjelp.

Matkøene øker – forskere peker på ny type fattigdom

Flere mottakere av mathjelp har jobb og over halvparten er barnefamilier, viser en undersøkelse. En ny type fattigdom vokser fram, sier forskere.

Publisert

Forskere fra Fafo mener den store pågangen i matkøene i byen kan tyde på at vi kan få absolutt fattigdom. I tillegg viser rapporten «Mathjelp på dugnad» som er laget på oppdrag for Nav, at det er stadig flere samfunnsgrupper som har behov for mathjelp.

– Vi er vant med å tenke på norsk fattigdom som et relativt fenomen. Det vil si at man har det dårligere, men at man har likevel det nødvendigste. Det at man får en sånn fremvekst i folk som ikke har nok mat, tyder på at vi kan få absolutt fattigdom i Norge også. De mangler rett og slett det livsnødvendige.

Det sier daglig leder Tone Fløtten i Fafo til NRK. Hun er en av forskerne bak rapporten.

Oslo 20221129. Frivillige og ansatte på Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo pakker matposer til trengende brukere i hjemmehjelpstjenesten.Frelsesarmeen har flere steder i landet delt ut langt mer mat til trengende husholdninger enn tidligere og En økende andel har bedt venner og familie om økonomisk hjelp til å få hverdagen til å gå opp.
Over halvparten av de som i dag får mathjelp, er barnefamilier. I tillegg er det flere som er i jobb, som har behov for matposene.

Ny type fattigdom

Den viser blant annet at over halvparten av mottakerne av gratis matposer, har barn. I tillegg har 14 prosent av de som ble kartlagt jobb.

Den største mottakergruppen har ukrainsk bakgrunn, og det er mange mottakere med syrisk bakgrunn. Hver fjerde mottaker har norsk bakgrunn.

Det er en annen type fattigdom enn hva forskere er vant med å studere i Norge, påpeker Fløtten

– Jeg tror vi trenger å se på fattigdom som noe mer enn bare inntektsfattigdom. Nå har ikke inntekten i befolkningen generelt gått ned, men utgiftene økt veldig. Det synes ikke i fattigdomsstatistikken. Vi trenger flere innganger til å forstå fattigdommen.

Oslo 20221129. Luis Santiago på Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo kjører ut matposer til hjemmehjelpstjenesten i byen.Frelsesarmeen har flere steder i landet delt ut langt mer mat til trengende husholdninger enn tidligere og En økende andel har bedt venner og familie om økonomisk hjelp til å få hverdagen til å gå opp.
Luis Santiago ved Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo kjører ut matposer til hjemmehjelpstjenesten i byen. Bildet ble tatt i november i fjor.

Flere og flere i matkø

Det er første gang det er blitt gjennomført en landsomfattende undersøkelse av matutdelingstilbudet og hvem som oppsøker matkøene.

Av de frivillige matstasjonene har så mange som to av tre registrert økt etterspørsel siste halvår, og enda flere har sett en økning siden før pandemien.

Nav og frivillige inngikk tidligere i høst en avtale for å styrke samarbeidet om å finne løsninger for å møte sårbare grupper bedre.

I Fafo-rapporten kommer det fram at under halvparten av matutdelingene som besvarte spørreundersøkelsen, oppga at de samarbeidet med kommunen.

Trenger hjelp fra frivilligheten

– De økte levekostnadene gjør at flere trenger hjelp både av Nav og frivilligheten. Derfor er det så viktig at vi står sammen, og klarer å bruke hverandres kompetanse for å hjelpe dem som trenger det på best mulig måte, sier Nav-direktør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Bergen 20210921. Arbeids- og velferdsdirektør (Nav-direktør) Hans Christian Holte besøker Bergen i forbindelsen med drap på Nav-ansatt. Foto: Torstein Bøe / NTB
Nav-direktør Hans Christian Holte har styrket samarbeidet etaten han leder, har med frivilligheten for å få bukt med fattigdomsutfordringer.

Han sier at hovedinntrykket fra studien er at for mange er matutdelingene ikke et2 alternativ til Nav, men et supplement til ytelser og bistand fra Nav.

Powered by Labrador CMS