DEBATT

Hagegata 30 på Tøyen og Luis Espinoza
Rødt i Gamle Oslo kjempet i en årrekke for at det skulle bli nytt liv i Hagegata 30 på Tøyen. Nå skal det bygges boliger her som går til markedspris.

– Kommunen bør bruke eiendommene sine til å løse boligkrisa, ikke drive som en eiendomsspekulant

Boligkrisa Oslo-borgere opplever nå kunne vært unngått om kommunen hadde spilt en aktiv rolle i tilrettelegging av rimelige ikke-kommersielle boliger.

Publisert

Arbeiderpartiet og Høyre krangler om hvem som har solgt mest kommunalt eide tomter og bygg. I denne debatten er det verdt å nevne at med en annen politikk for forvaltning av kommunale tomter og bygg kunne man unngått boligkrisa vi opplever nå.

Flere europeiske land, som vi liker å sammenligne oss med, har en aktiv kommunal boligpolitikk som sørger for at innbyggere har tilgang til rimelige boliger til eie og til leie. Boligene kan tilbys under markedspris fordi kommunen og staten bidrar med blant annet billige tomter som er i offentlig eie.

Omvendt Robin Hood politikk

En slik politikk har vært helt fraværende i Oslo. Høyre, Venstre og KrF har tvert imot jobbet aktivt i sin tid for å selge kommunalt eide tomter og eiendom. Dette er tomter og eiendommer som kommunen kunne brukt for å bygge flere ikke-kommersielle boliger til eie og til leie.

Høyre og Venstre valgte heller å kvitte seg med denne muligheten og la private aktører spekulere med folks behov for et sted å bo.

Mens byer som København og Wien jobber for å forsyne innbyggere med rimelige boliger, valgte Høyre-byrådet å drive med omvendt Robin Hood politikk i Oslo på 2000-tallet. De solgte blant annet sykehusboligene, hvor hverdagsheltene i helsevesenet kunne bo billig.

En ironisk bekymring

Etter at eiendomsbaronen Ivar Tollefsen fikk boligene til billige penger, ble husleia fordoblet for sykehusansatte. Mange hadde ikke råd til å bo der lenger og måtte flytte ut. I denne valgkampen uttrykker Høyre ironisk nok bekymring for at sykepleiere ikke har råd til å bo i Oslo lenger.

Lignende kan sies om Bjørvika, som hadde store arealer som var offentlig eide før området ble utviklet. København har brukt slikt eierskap til å etablere billige utleieboliger. 

I Bjørvika derimot, er det kun noen få privilegerte som har råd til leilighetene, som ble vedtatt bygd under det borgerlige byrådet. Noen av boligene eies til og med fra skatteparadiser.

Folk overbyr hverandre

AP, MDG og SV har gjort lite for å endre denne modellen, til tross for store lovnader i forrige valgkamp om 1000 nye boliger til en tredje boligsektor. Flere kommunale boliger står tomme og forfaller.

Prakteksempelet er det kommunale bygget på Tøyen som sto tomt i ni år, før Rødt sikret penger til rehabilitering av bygget og sørget for at det blir et pilotprosjekt for en ny tredje boligsektor.

Boligkrisa Oslo-borgere opplever nå kunne vært unngått om kommunen hadde spilt en aktiv rolle i tilrettelegging av rimelige ikke-kommersielle boliger. Mangel på en slik politikk og et reelt alternativ til en markedsstyrt boligpolitikk, har ført til at eneste alternativ for Oslo-borgere er å overby hverandre i bolig- og leiemarkedet.

Politisk vilje trengs

Heldigvis kan vi reversere denne usosiale politikken. Kommunen må bruke tomtene de fortsatt eier for å bygge ikke-kommersielle boliger til eie og til leie. Kommunen må også rehabilitere og sette i stand kommunale bygg som står tomme, ikke la dem forfalle for så å selge dem i det åpne markedet. 

Staten må også inn på bildet og bruke sin tomtereserve for bygging av ikke-kommersielle boliger.

Det finnes et mulighetsrom. Nå trenger vi reell politisk vilje til å ta i bruk kommunale tomter og bygg for å forsyne Oslo med boliger vanlige folk har råd til. Dette kommer Rødt til å kjempe for i neste bystyreperiode.

Powered by Labrador CMS