Ruster opp Bispegata for 500 millioner

� Vi håper at den nye Bispegata vil løfte fram området. Både Gamlebyen og fortidsminnene fra middelalderen fortjener det, sier bymiljøetatens prosjektleder Jessica Bergstrand. Foto: Anders Høilund

— Forstår folks frustrasjon i Gamlebyen. Men vi lover at Bispegata er ferdig neste høst

� Vi håper at nye Bispegata vil løfte fram Gamlebyen. Men vi har full forståelse for at folk blir frustrert over alle byggearbeidene, sier bymiljøetatens prosjektleder.

Publisert

— Vi må spesielt ta hensyn til skoleveien for barna på Gamlebyen skole, sier prosjektleder Jessica Bergstrand i Oslo kommunes bymiljøetat.

Bystyret har bevilget 500 millioner kroner til å ruste opp Bispegata til en kollektivgate. Det skal gis plass til trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt. I tillegg skal Oslo torg fornyes.

E6 gikk gjennom Gamlebyen

Inne på bymiljøetatens brakkerigg i Bispegata 12 sitter prosjektleder Jessica Bergstrand med kart og plan foran seg. Hun forklarer så hva som nå skal skje med de 450 meterne i Bispegata for at den skal bli en kollektivgate.

� Vi følger lover og regler. Dette er reguleringskartet, og alt ligger offentlig tilgjengelig på kommunens nettside, sier prosjektleder Jessica Bergstrand i bymiljøetaten. Foto: Anders Høilund

— Plassen som nå blir brukt som riggplass i Gamlebyen, er den gamle traseen til E6, da den gikk rett igjennom Gamlebyen. Det lå et 30 centimeter tykt jordlag oppå den gamle asfalten. Det jordlaget har vi nå fjernet.

— Lært av feil i Dronning Eufemias gate

— Neste høst, når vi er ferdige med prosjektet, tar kulturetaten over området og opparbeider området i henhold til landskapsplanen for Middelalderparken. Da blir området grønt igjen, sier Jessica Bergstrand.

Riggplassen i Bispegata ligger oppe på asfalten til gamle E6. Den tungt trafikkerte europaveien gikk tidligere tvers igjennom Gamlebyen. Foto: Anders Høilund

— Trikkesporet i Dronning Eufemias gate forlenges opp gjennom Bispegata, og knyttes til trikkesporet i Oslogate. Bispegata blir en ren kollektivgate med gode, granittbelagte fortau og sykkelfelt, forklarer bymiljøetatens prosjektleder.

— Vi har tatt lærdom av erfaringene som ble gjort med sykkelfeltene i Dronning Eufemias gate, og nå er sykkelfeltene lagt bak bussholdeplassene, sier Bergstrand.

Her ender trikkesporet i Dronning Eufemias gate i dag. Fra neste år går trikken til og fra Gamlebyen. Foto: Anders Høilund

— Det har vært mange prosjekter oppe i hverandre i Gamlebyen i lang tid. Jeg forstår folks reaksjoner og frustrasjon. Bane Nors problemer med avstivningen av byggegropen i februar var en uforutsett hendelse, sier Bergstrand.

— Den rammet både lokalbefolkningen og oss som arbeider her. Når vi blir ferdige her vil Bispegata gi en tryggere forbindelse til byen for alle i Gamlebyen, sier hun.

Binder Bjørvika og Gamlebyen sammen

Oppgraderingen av Bispegata henger sammen med fornyelsen av trikkeparken i Oslo. I løpet av 2024 får Oslo 87 nye og moderne trikker. Utskiftningen krever at trikkeskinner og infrastruktur rustes opp, samtidig som gater og byrom skal fornyes.

Det er bymiljøetaten, som i samarbeid med Sporveien og vann- og avløpsetaten, har fått ansvaret for å etablere kollektivgate i Bispegata. Det blir helt ny trikketrasé som binder sammen Gamle Oslo med moderne Bjørvika, skriver bymiljøetaten i et pressenotat.

— Vi er i full gang med å gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie by, og gjennomfører nå den største utbyggingen av kollektivtrafikken siden T-banen ble bygget i tiårene etter krigen, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

— Oppgraderingen av Bispegata er viktig for at byen skal kunne ta i mot nye, universelt utformede trikker med kraftig økt kapasitet, og samtidig får vi oppgradert en viktig og mye brukt sykkelvei, sier MDG-byråden.

400-årsjubileum for flytting av byen

— Endelig kan vi starte på prosjektet. Trikketraséen i Dronning Eufemias gate ble ferdigstilt for noen år siden, forteller etatsdirektør i bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven.

— Bispegata er delen som mangler for å koble Dronning Eufemias gate til traseen i Oslogate i Gamlebyen. På grunn av Follobaneprosjektet og ny innføring til Oslo sentralstasjon, har vi ventet med å starte arbeidet, sier Kjørven.

Slik ser bymiljøetaten for seg at den nye trikkeholdeplassen i Bispegata blir seende ut etter neste høst. Illustrasjon: Bymiljøetaten / Oslo kommune

I 2024 er det fire hundre år siden den siste, store bybrannen. En katastrofal brann som fikk kong Kristian IV til oppkalle byen etter seg selv, og flytte den til Kvadraturen i området som senere bare skulle bli en del av Oslo sentrum.

— Vi håper at den nye Bispegata vil løfte fram området. Både Gamlebyen og fortidsminnene fra middelalderen fortjener det. Kulturetaten har store planer for firehundreårsjubileet, sier bymiljøetatens prosjektleder Jessica Bergstrand.

— Da skal også forbindelsen fra Saxegaarden til Middelalderparken være gjenopprettet. Personlig tror jeg at Gamlebyen vil bli et attraktivt sted å bo, når den blir knyttet nærmere sentrum enn den er i dag, sier Bergstrand.

Powered by Labrador CMS