DEBATT

«Et stort lokalmiljø er smertelig klar over hvordan E6-strekningen mellom Abildsø og Teisen bidrar til forurensing, støy og kaos», mener Sverre Skre.
«Et stort lokalmiljø er smertelig klar over hvordan E6-strekningen mellom Abildsø og Teisen bidrar til forurensing, støy og kaos», mener Sverre Skre.

«Ser ikke lyset i enden av tunnelen: Miljøprosjektet byrådet ikke vil prioritere»

Mens trafikken fra motorveien skriker om en løsning, er det merkbart stille fra byrådet om et av de mest omdiskuterte miljø- og samferdselsprosjektene i Oslo. 

Publisert

I snart åtte år har velgerne ventet på Arbeiderpartiets valgløfte. Drøye to perioder senere har byrådet likevel ikke løftet en finger for en tunnel på Manglerud som tar tak i luftforurensningen og støyen på dagens E6 i Oslo øst.

Et stort lokalmiljø er smertelig klar over hvordan E6-strekningen mellom Abildsø og Teisen bidrar til forurensing, støy og kaos. De miljøskadelige forholdene bidrar til et svært høyt støynivå blant de mange som bor i boligområdene nær veien. Samtidig har den sterke forekomsten av trafikk og manglende tilretteleggelse for kollektivtransport på dagens E6 gjort Ryenkrysset til en flaskehals som også hindrer bussenes fremkommelighet og effektivitet. Det er ikke uten grunn at beboere langs rute 70 lenge har ønsket en ekspressbuss til sentrum.

Noe av det mest skremmende med byrådets mangel på handling, er imidlertid at utfordringen med motorveien i E6 Oslo øst har vært kjent såpass lenge uten at noe har blitt gjort. Når Raymond Johansen ble byrådsleder i 2015, var det 20 år siden Bryn Miljøforum startet engasjementet med å få på plass en tunnel. 

Det som gjør det hele ekstra uforståelig er at Ap gikk til valg om å bygge tunnelen i valgprogrammet i 2015. Etter en hel byrådsperiode uten at noe ble gjort fjernet de tunnelen fra valgprogrammet i 2019, for i stedet å nøye seg med et nytt veisystem hvor miljø var redusert til en ettertanke. Nå i 2023 er verken E6 Oslo Øst eller en løsning for Manglerud nevnt i Aps bystyreprogram for Oslo. Det oppleves ikke bare som et svik for velgerne, men også vi i opposisjon som var ledet til å tro at vi delte den samme forståelsen av prosjektets viktighet.

Det er en lang liste med utfordringer knyttet til dagens strekning, ikke minst den store miljøbelastningen på dagens E6 for lokalmiljøet på blant annet Manglerud og Høyenhall. Nasjonale mål som er blitt tatt av luftforurensing og støy i området viser over lovlige nivåer langs dagens trase. Dette er spesielt alvorlig for boligområdene og fasilitetene for barn og unge. Støymålinger gjort ved Høyenhall skole viser skadelig støy i rød sone, langt over aksepterte nivåer, mens tre barnehager også ligger tett langs veien. Å bygge en tunnel og et miljølokk vil kunne fungere som et avgjørende miljøtiltak for disse områdene for barn og unge ved at det flytter betydelige mengder trafikk under bakken.

Det er derfor uforståelig at Ap, og ikke minst grønn profil-partiene MDG og SV ikke stiller seg bak prosjektet. Mens byrådet går til valg på fire nye år, har et av byens viktigste miljø- og samferdselsprosjekter gått i bortprioriteringsskuffen og den selektive glemmeboken til rødgrønn side.

Manglerudtunnelen ser dessverre ut til å være en saga blott for dagens byråd. Alt tyder på at Ap, MDG og SV for lengst har forlatt prosjektet i sine politiske ambisjoner for Oslo. I stedet har det blitt en av de synligste skillene mellom sittende byråd og borgerlig side i Oslo-politikken, og gjør lokalvalget i 2023 til et skjebnevalg for de mange som bor langs E6 på Oslo øst.

I Oslo og Østensjø Venstre har vi programfestet realisering av Manglerudtunnelen. Det er vesentlig at det så snart som mulig bygges en tunnel og et miljølokk over Manglerud som skjermer beboerne for støy- og helseproblemer som kommer av nærheten til motorveien. I posisjon vil vi jobbe hardnakket for å gi lokalmiljøet miljøprosjektet de fortjener.

Bortprioriteringen til Manglerudtunnelen er en eksosgrå skamplett på byrådets ensidige reklamegrønne profil. Med lang tid ved makten har det Ap-ledede byrådet hatt tid til å bevise sin handlekraft. Nå er tiden, og tålmodigheten til beboerne ved Ring 3, snart ute. Heldigvis har de et valg å se frem til.

Powered by Labrador CMS