— Selv om det har vært forbedringer, har vi et stykke igjen før vi kan si at TT-tjenesten fungerer godt nok, sier sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Strammer grepet om Ruter og TT-kjøring: – Punktlighet og sikkerhet for brukerne må på plass

Passasjerer skader seg ved at rullestoler velter på grunn av manglende sikring. Timelange telefonkøer og barn som blir levert feil sted og overlatt til seg selv. Dette er bare noen av historiene etter at Ruter overtok ansvar for TT-kjøring i fjor sommer.

Publisert

I en redegjørelse om TT-tjenesten forsikrer sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) bystyret at Ruter og underleverandøren Minibuss 24-7 blir tett fulgt opp.

— For byrådet er det helt avgjørende at brukerne og deres pårørende har trygghet i at tjenesten fungerer, sier sosialbyråden.

Har satt av nær 50 millioner ekstra til Ruter

— Derfor er vi opptatt av å følge opp Ruter med tiltak for å få en snarlig forbedring av tjenesten, sier hun.

Blant de grepene som allerede er gjort er å sette av nesten 50 millioner kroner til å styrke Ruters kjørekontor, blant annet med bedre IT-systemer.

Da administrajonsselskapet overtok ansvaret for TT-kjøring i fjor, var det et viktig premiss i bystyrets vedtak: Overtakelsen skulle ikke ramme brukerne negativt.

Opplæring av sjåførene i Minibuss 24-7 viste seg å være svært mangelfull.

Men omtrent fra oppstart var det kaotiske tilstander for TT-brukerne. Det har store problemer med den delen av TT-tjenesten som utføres med spesialbiler gjennom underleverandøren Minibuss 24-7.

Punktlighet hos spesialbiler på 65 prosent

Her er punktligheten nå på 65 prosent, opplyste Rina Mariann Hansen i redegjørelsen for de to bystyreutvalgene.

— De som har behov for spesialbil utgjør cirka 12 prosent av alle som har vedtak om TT. Og det er disse som har opplevd størst utfordringer knyttet til den leveransen de skal ha, sier sosialbyråden.

For å illustrere hvor mange mennesker dette dreier seg om, så er det slik at det årlig gjennomføres 900.000 TT-reiser i Oslo. Av disse gjennomføres rundt 100.000 av reisene med spesialbil.

Mange av TT-brukerne som trenger spesialbil har store forflyttningsvansker. Mange av dem er også barn. Og problemene startet omtrent i det Ruter hadde overtatt kjøreansvaret. Og forverret seg kraftig utover høsten, særlig etter skolestart.

Få sjåfører og dårlig opplæring

Opplæring av sjåførene i Minibuss 24-7 viste seg å være svært mangelfull. Blant annet hadde ikke alle sjåfører fått tilstrekkelig opplæring i hvordan å kjøre og sikre personer i elektriske rullestoler. I tillegg har selskapet for få sjåfører.

— Det var også lang ventetid på telefonen og det var avvik ved henting og levering av enkeltbrukere, sier Rina Mariann Hansen.

Ifølge sosialbyråden er det, etter tett oppfølging av Ruter, nå bedring på noen områder i TT-tjenesten.

— Statusrapportene har vist kontinuerlig tegn til bedring, nedadgående ventetid på telefon og bedre punktlighet. Per i dag er det slik at de utfordringene som var knyttet til at Ruter etablerte kjørekontor og hadde lange ventetider på telefon, er nå så godt som løst, sier Hansen.

— Men selv om det har vært forbedringer, har vi et stykke igjen før vi kan si at TT-tjenesten fungerer godt nok, sier sosialbyråden.

Powered by Labrador CMS