DEBATT

Jon Reidar Øyan og rullestol ved trikken
– Jeg håper byrådet tenker over hvilket signal de sender til Oslos innbyggere ved å ramme funksjonshemmede. Show me the money, sier Jon Reidar Øyan.

– De fagre ordene i byrådserklæringen om funksjonshemmede er ikke verdt mer enn papiret det er skrevet på

Det er et ganske sterkt signal av det nye høyre-ledede byrådet å kutte 100 millioner kroner til universell utforming. Overraskende var det ikke, men skuffende er det.

Publisert

Det nye Høyre-ledede byrådet i Oslo er i stand til å prioritere når de vil. Allerede før de tiltrådde bestemte de seg for å vrake FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Ved første korsvei valgte de å kutte 100 millioner kroner til universell utforming som det rødgrønne byrådet hadde foreslått for 2024. Ett pennestrøk, 100 millioner fjerna.

På den første måneden de har styrt, så har de vist klart og tydelig at personer med nedsatt funksjonsevne ikke er noe de har tenkt å prioritere særlig høyt. Men å kutte i eiendomsskatten, det fant de rom for å prioritere. For å klare det, måtte de prioritere å kutte andre steder.

Skuffende

Det forrige AP-ledete byrådet la CRPD til grunn for alt arbeidet vi gjorde. Formålet med konvensjonen er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter og bygge ned hindringer som mennesker i denne gruppen opplever.

Da er det et ganske sterkt signal av det nye høyre-ledede byrådet å gå bort ifra dette. Overraskende var det ikke, men skuffende er det.

I teorien er alle enige Hver gang når vi snakker om funksjonshemmedes rettigheter, så er alle politikerne på tvers av partier skjønt enige, selvsagt skal funkiser ha samme rettigheter og like muligheter til deltakelse i samfunnet som alle andre. Festtalene er mange og lange. Ingen er imot, alle er for. I alle fall i teorien.

Men hva er det som skjer når det skal gjøres konkrete prioriteringer og politiske vedtak. Da stikker politikerne hodet i sanden og håper det går over. Kanskje håper de borgerlige partiene på et slags mirakel som gjør at vi kan knipse, så er samfunnet universelt utformet og tilgjengelig for alle?

Svaret på det blir nei

I byrådserklæringen til Høyre og Venstre er vi tilbake til de flotte ordene, der skriver de: «Oslo kommune skal kontinuerlig jobbe for at byen skal bli mer tilgjengelig og universelt utformet. Byrådet vil stille tydeligere krav til universell utforming der kommunen selv går foran som et godt eksempel.»

Her vil jeg prøve å gi dere litt lesehjelp, «skal jobbe kontinuerlig» betyr i dette tilfellet: Men ikke i 2024 da, vi får se om vi kanskje starter med noe greier i 2025. Kontinuerlig betyr i hvert fall ikke nå.

Så må jeg jo nesten i tillegg spørre om de mener at å kutte 100 millioner kroner til universell utforming er «at kommunene selv går foran som et godt eksempel». Svaret på det blir nei herfra.

Fagre ord ikke verdt mye

De siste fem åra har Arbeiderpartiet og de rødgrønne partiene gjennomførte tiltak for om lag 500 millioner kroner for å gjøre Oslo mer universelt utformet og tilgjengelig for alle. Reell inkludering av funksjonshemmede koster penger, festtaler er gratis.

Søndag 3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Dagen skal bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne.

Jeg håper at det høyre-ledede byrådet i Oslo i framtida vil prioritere å bruke penger på tiltak til universell utforming, fremfor å kutte. De fagre ordene i byrådserklæringen er dessverre ikke verdt mer enn papiret det er skrevet på.

Jeg håper byrådet bruker denne dagen til å tenke over hvilket signal de med dette kuttet sender til Oslos innbyggere. Handling foran ord – Show me the money!

Powered by Labrador CMS