DEBATT

Guro Helene Bondevik med solsikkemerket armbånd rundt håndleddet på Bø Sommarland i Telemark i fjor. Nå mener hun Oslo kommune bør innføre en prøveordning. Private aktører som Øyafestivalen og Oslo Pride har allerede tatt dette i bruk.

– Dersom Oslo innførte solsikkemerket ville det gjort min og andres hverdag betydelig enklere

– For mange er det å måtte stå på bussen et litt irriterende moment i hverdagen, for meg kan det bety at jeg ikke orker å gå ut. Oslo Pride og Øyafestivalen har gått foran med et godt eksempel som resten av Oslo burde følge.

Publisert

Solsikkemerket er noe man kan bruke, slik at folk kan ta hensyn til de av oss med kronisk sykdom eller usynlige funksjonsnedsettelser. Det er også en mulighet til å gi kritisk informasjon. Dersom Oslo innførte solsikkemerket, ville det gjort min og andre kronisk syke og funksjonshemmedes hverdag betydelig enklere.

Diskriminering av funksjonshemmede skjer hver eneste dag, og solsikkemerket er en veldig konkret og enkel måte å gjøre hverdagen litt enklere for de av oss med funksjonsnedsettelser.

Ikke alltid synlig

Jeg har selv en usynlig funksjonsnedsettelse, som innimellom er synlig. Det å leve med en funksjonsnedsettelse kan være slitsomt, og man har ofte svært begrenset energi som man må bruke smart. For andre kan en tur på butikken, med bussen eller på museum, være en helt vanlig hverdagsaktivitet, mens for meg tar det mye energi.

For andre er det å måtte stå på bussen et litt irriterende moment i hverdagen, for meg kan det bety mye. 

På dårlige dager unngår jeg å gå ut i det hele tatt, nettopp fordi jeg ikke kan risikere om kroppen tåler det eller ikke, det er lettere å unngå situasjonen.

En tung byrde

Det å bli sett av andre som usynlig syk eller ha en usynlig funksjonsnedsettelse er av avgjørende betydning, da det kan lette den tunge byrden man føler ute i samfunnet.

Mange av oss lever med sykdommer og helseutfordringer som ikke alltid er åpenbare for andre, og det kan føre til misforståelser og manglende støtte. Når vi blir sett og anerkjent, blir det lettere å kjempe kampen sammen. 

Å skape forståelse og empati rundt usynlige sykdommer er et viktig skritt mot et inkluderende samfunn, der vi ikke føler oss som en byrde, men som verdifulle medlemmer og likestilte borgere.

Et lite, nesten usynlig bånd

Å ta solsikkemerket i bruk vil være nyttig av flere grunner. Det er en unik mulighet til å skape et Oslo hvor vi tar hensyn til hverandre og har forståelse for at vi er forskjellige og trenger forskjellige ting. 

Jeg tror det ville vært større forståelse dersom folk kunne se at man trengte et sete på bussen, å bli sluppet foran hvis det er lang kø eller at man bruker litt lenger tid. 

Å bruke solsikkemerket skal selvfølgelig ikke være et krav for alle med usynlige funksjonsnedsettelser, men noe man kan bruke hvis man vil.

Da jeg brukte solsikkemerket for første gang i fjor, var jeg på Bø Sommarland. Det var et lite, nesten usynlig bånd rundt armen. 

Gikk forbi hele køen

Da jeg skulle ta sklier fikk jeg gå forbi hele køen, da jeg kom frem spurte de ansatte meg «hva kan jeg hjelpe deg med?». Det gjorde at det lå i mine hender å eie min egen sykdom, de var bare der for å hjelpe litt ekstra. 

Jeg fortalte at jeg hadde ledsager med meg og videre hvordan de kunne hjelpe. Vanligvis må jeg dra fra badeparker og vannland lenge før de andre, men på denne måten kunne jeg være der hele dagen, med en liten pause på midten. 

Det betydde så mye for meg, og jeg er nesten helt sikker på at jeg ikke var i veien for noen av de andre gjestene.

Ønsker prøveordning i Oslo

Ofte er det sånn at når det er snakk om funksjonshemmedes rettigheter og likestilling, blir folk veldig redde for hva de må gi opp selv. Til deg kan jeg bare si at du ikke kommer til å merke den store forskjellen, men det gjør vi som er funksjonshemmet. 

Ingen kommer til å tvinge deg til å stå på bussen, slippe noen foran deg eller hjelpe til hvis noe skjer – men muligheten er der i alle fall, og det vil være så mye lettere å fortelle hva man trenger når andre allerede ser at det er noe.

Partiet Sentrum mener Oslo kommune bør innføre en prøveordning med solsikkemerket i hele kommunen. Målet må være at solsikkemerket blir allment kjent, at vi på sikt får et positivt syn på funksjonsnedsettelser og et samfunn hvor det er plass til de av oss med nedsatt funksjonsevne.

Byen vår trenger både solsikkemerket og en stor holdningskampanje for det. Ikke alle funksjonsnedsettelser er synlige, men de er like reelle og diskrimineringen man opplever er like til stede og like alvorlig.

Powered by Labrador CMS