DEBATT

Det er en tid for å så og en tid for å høste. I Oslo høster vi nå de samfunnsmessige konsekvensene av manglende bevilgninger og årtiers forsømmelse, sier Ola B. Mannsåker.
Det er en tid for å så og en tid for å høste. I Oslo høster vi nå de samfunnsmessige konsekvensene av manglende bevilgninger og årtiers forsømmelse, sier Ola B. Mannsåker.

– Myndighetspersoner beroliger med offentlig statistikk. Men hvem bryr seg om statistikk hvis det er ditt barn som kommer hjem med blod på klærne?

Ulike gjenger kontrollerer nå territorielle områder definert av postnummer. Besøkende til området må betale for å komme inn eller risikere represalier. Kontroll av området gir «rett» til salg av narkotika der.

Publisert

Avisa VG laget i 2018 en omfattende og grundig reportasje om en kriminell gjeng «som ingen klarte å stoppe». Reportasjen forteller at daværende politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, i 2016 mottok et brev fra Torstein Holand.

Holand var leder for Spesielle operasjoner i Oslopolitiet og VG skriver; «I brevet advarte Holand på det sterkeste om at gjengsituasjonen i Oslo kunne eskalere til en kamp om territorier». Han minnet om situasjonen i Sverige og Danmark.

Besøkende må betale

Seks år har gått siden Holand advarte. NRK publiserte denne uka en artikkel som viser hvordan territorielle konflikter har vokst fram i Oslo. Ulike gjenger kontrollerer nå territorielle områder definert av postnummer.

Besøkende til området må betale for å komme inn eller risikere represalier. Territorier har blitt viktig, fordi kontroll av området gir «rett» til salg av narkotika der, noe som ble bekreftet av politiet i Lørdagsrevyen 17. september.

Postnummerkonfliktene

Postnummerkonfliktene er lokalisert i østlige bydeler hvor politisk valgte bydelsutvalg har begrensede muligheter til å håndtere denne type sammensatte utfordringer.

Bydelenes ansvar er i hovedsak omsorgsoppgaver og forebygging fram til myndighetsalder, og utvalgene må forholde seg til begrenset vedtaksmyndighet og stram økonomi.

Kommunale midler løser imidlertid ikke alt. Derfor har bydelsutvalget i Søndre Nordstrand enstemmig støttet etablering av en lokal politipost. Tilstedeværende politi er sterkt ønsket.

Bydelen hadde tidligere en slik politipost. Posten åpnet i 1985 og var da bemannet med seks personer fra kl. 0800 til 2300, mandag til lørdag. Politiposten ble midlertidig stengt i 2015 og endelig lagt ned fra nyttår 2017. 33 års tilstedeværelse i bydelen var over.

Skuddene faller ikke i vest

Kriminalitetsutfordringene i Oslo berører ikke alle. Mediebildet er preget av renter, Ukraina og strømpriser.

Hyppige rapporter om kriminelle hendelser finner derfor veien inn i vår felles blindsone, selv om vi kan skimte noen fellestrekk for hendelsene; Skudd faller i normalt ikke i Oslos vestlige bydeler.

Unge menn er involvert, gjerne med innvandrerbakgrunn. Myndighetspersoner beroliger med offentlig statistikk, og det kan derfor være vanskelig å vurdere hvor alvorlig situasjonen faktisk er.

Men hvem bryr seg om offentlig statistikk hvis det er ditt barn som kommer hjem med blod på klærne?

Årtiers forsømmelser

I Norge leveres offentlige tjenester fordi et politisk organ har vedtatt å bevilge penger. Offentlige budsjetter deler gjerne befolkningen inn i kategorier som utløser offentlige midler.

Områder i Oslo øst er sammensatt av en befolkningsmasse som i større grad enn gjennomsnittet trenger offentlig assistanse. I slike områder vil det offentlige hjelpeapparatet - eller samfunnet rundt - gradvis knele dersom det ikke tilstås tilstrekkelig ressurser.

Det er en tid for å så og en tid for å høste. I Oslo høster vi nå de samfunnsmessige konsekvensene av manglende bevilgninger og årtiers forsømmelse.

Vi trenger gjenetablering av politiposten

Kommune og stat, bydel og politi må jobbe sammen for å finne løsninger på utfordringer som har utviklet seg gjennom mange år. Tiden for enkle løsninger bør være over og ett sted må vi begynne.

Derfor peker politikere i min bydel på behovet for gjenetablering av en lokal politipost. En lokal politipost løser ikke alt.

Den lokale politiposten klarte ikke å forhindre framveksten av et tungt kriminelt miljø, men politiets samfunnsoppdrag kan vanskelig løses på distanse uten tillit.

Kriminaliteten i øst

Sverige avholdt parlamentsvalg i høst. Kriminalitetsbekjempelse var viktigste sak for et flertall av velgerne. I Norge er vi ennå ikke kommet dit, men politimannen Thorstein Holand viste i 2016 til at kriminelle utviklingstrekk følger et mønster.

Holands analyse har i ettertid vist seg svært treffende. Å bekjempe kriminelle nettverk i Oslos østlige bydeler er derfor langt mer enn lokalpolitikk. Det er i høyeste grad også en oppgave for oss alle, også for relativt fraværende nasjonale myndigheter.

Powered by Labrador CMS