DEBATT

Rødt-aktivister forsvarer Tøyen Arena, ved Tøyen T-bane.
– Ta nabolagets barn og unge på alvor og gjør Tøyen Arena permanent, sier Ane Katrine Øverset Olsen, Kathy Joakimsen og Ola Haugstad.

– Ta nabolaget på alvor: Bevar Tøyen Arena

Samtidig som det ropes om politi og tiltak til forebygging av ungdomskriminalitet, så står et unikt, kjempeviktig, lokalt tilbud for barn og unge, Tøyen Arena, i fare for å bli revet.

Publisert

Tøyen Arena åpna i 2019 etter stort engasjement for å få en flerbrukshall til nabolaget, men innen Tøyenbadet åpner i 2024 skal det rives, noe som i så fall er et stort tap for hele nabolaget og byen.

Tøyen Arena er ikke bare en idrettsarena, den er et samlingspunkt og et viktig sted for barn og ungdom i bydelen. Det er boltreplass for lek, fysisk utfoldelse og utprøving av aktiviteter, øvingsarena for mestring og lagspill for hele nabolaget, med rundt 2500 - 3500 barn, ungdommer og voksne som kommer innom i uka!

Her er dørterskelen lav, mulighetene for deltagelse mangfoldige og inkludering noe som skjer i praksis. På Tøyen Arena er det som skjer rundt og etter selve aktivitetene, vel så viktig.

Kan ikke måles i kroner og ører

Tøyen sportsklubb gir ungdommene i nabolaget en unik mulighet til læring, og ansvar som trenere, gjennom Tøyenakademiet. Hallen har blitt en arbeidsplass for ungdom og en viktig sosial møteplass for nabolaget.

Betydningen av det som har skjedd i hallen siden den åpna kan ikke måles i kroner og ører, men for ungene i nabolaget har det hatt alt å si at det finnes et trygt tilholdssted der de kan kjenne på tilhørighet og innenforskap.

Vil være et stort tap I bydelen vår er det store økonomiske forskjeller, og det vil være et stort tap for bydelen å miste et tilbud som gir så mye til barn og ungdom, med liten kostnad. På nedre Tøyen vokser nesten halvparten av barna opp i fattigdom.

I tillegg er trangboddhet og mangel på møteplasser etter skoletid noe som gjør behovet for møteplasser enda større. I Tøyen sportsklubb koster det 100 kroner i året å være medlem, men døra er åpen for alle.

Denne typen tillit og tilhørighet er ikke noe som lett kan flyttes rundt. 

Geografiske klasseskiller

Det er store ulikheter i tilgang til idrettsfasiliteter og kulturarenaer basert på inntekt og hvor du bor. Bydel Gamle Oslo har få permanente tilbud for barn og unge, og har lav grad av deltakelse i ungdomsidrett og - kultur.

Dette bidrar til et geografisk klasseskille mellom ungdom i Oslo. Tøyen Arena og Tøyen Sportsklubb har klart å motvirke denne tendensen. De har over 1600 medlemmer og har klart å aktivisere massevis av lokal ungdom.

Å beholde Tøyen Arena vil med andre ord motvirke akkurat disse forskjellene, samtidig som det er et meningsfullt, forebyggende tiltak.

Prioriterer ikke spill etter pokaler Den nye hallen som kommer på Tøyenbadet er bare halvparten så stor og vil ikke kunne ha plass til det unike tilbudet som Tøyen sportsklubb har bygget opp. Etter dagens praksis fordeles halltid etter hvor mange lag den enkelte klubben har i seriespill, en årlig dragkamp mellom idrettene og klubbene i Oslo.

Tøyen sportsklubb prioriterer lavterskel deltagelse fremfor spill etter pokaler og vil dermed tape konkurransen om plassen. Det er ironisk at Tøyenbadet - en del av Tøyenløftet - kan ende opp med å ta fra barna i nabolaget viktige tilbud. 

Vi er imot at det rives

Bydelen - og byen - vår trenger Tøyen Arena, og Rødt er imot at denne skal rives, vi trenger flere flerbrukshaller på østkanten, ikke færre. Hallen må beholdes, og vi mener at den nye flerbrukshallen som kommer med Tøyenbadet ikke vil dekke det store behovet som er i dag.

Tøyenbadet blir et nasjonalbygg, og en rekke aktører vil derfor ha tilgang på bygget. Dette vil legge demper på det høye aktivitetsnivået som foregår på Tøyen Arena, som også viser viktigheten av å beholde dette tilbudet. Vi må stå sammen for fellesskapet og den kulturelle rikdommen som Tøyen Arena representerer: Ta nabolagets barn og unge på alvor og gjør Tøyen Arena permanent. 

Powered by Labrador CMS