DEBATT

Knut Bøe (innfelt) og trafikk på E6.
– Men det som bekymrer aller mest er at vi fortsetter å slippe inn et par hundre tusen bilpendlere fra distriktene hver dag, sier Knut Bøe.

– Det finnes virkemidler for å dempe trafikkplagene, om Oslos politikere virkelig vil det

Er det en villet politikk fra Oslo å opprettholde stor biltrafikk fordi bompengene er viktig bidragsyter til infrastruktur? Jeg ønsker å sende dette spørsmålet til hovedstadens byrådsleder.

Publisert

Jeg og mange med meg er bekymret over at biltrafikken i hovedstaden fortsetter å få så stor plass. Myndighetene gjør ikke nok for å redusere ulempene som biltrafikk fører til for små og store, for næringstransport, service og nabolag.

Riktignok er vi et bilbasert samfunn, og vi lever i et bysamfunn, men det er ikke akseptabelt at bilister får tilgang til alle veier og gatestumper og plasser døgnet rundt.

Min største bekymring

Men det som bekymrer aller mest er at vi fortsetter å slippe inn et par hundre tusen bilpendlere fra distriktene hver dag, bilister som bidrar til forurensning og krav om stadig større plass, og ytterst lite positivt til byens næringsliv.

Er det en villet politikk fra Oslo å opprettholde stor biltrafikk fordi bompengene er viktig bidragsyter til infrastruktur? Jeg ønsker å sende dette spørsmålet til hovedstadens byrådsleder.

Om det skulle være slik, så bør håndtering av bompenger straks gjøre annerledes! Vi har, i tillegg til hva biltrafikk gjør for nabolag og skoleveier, også økende klima- og naturkriser å håndtere.

Bompengene finansierer

Ifølge Fjellinjen fikk vi inn 3,5 milliarder bompengekroner i 2023. Av disse gikk 1,25 milliarder til kjøp av nye T-baner og trikker, 908 millioner til drift av kollektivtrafikken, 514 millioner til Fornebubanen, 389 millioner til signalsystem for T-banen, 95 millioner til nye Majorstuen stasjon og 227 millioner til nye gang- og sykkelveier.

Finansieringsmåten inngår som en del av den såkalte Oslopakke 3 som i en årrekke har fungert som et samarbeide mellom etater, kommuner og politiske partier. Jo, alt dette er viktige prosjekter.

Bompengene må økes

For å opprettholde et slikt nivå på investeringene spiller altså bompengene en helt sentral rolle. Det er da helt nødvendig at enten et stort biltrafikkvolum passerer forbi bomstasjonene eller at dersom biltrafikken reduseres noe, må bomavgiftene økes for å gi tilsvarende gode økonomiske sluttresultat.

Det kan godt være at biltrafikkvolumet er noe redusert i deler av byen, men i det store og hele er det like stor trafikk på innfartsveiene til hovedstaden som det har vært i mange år, med køer og enorme logistikkostnader for næringsliv og handel.

Gjør det vanskeligere

Det finnes en virkemidler for å dempe trafikkplagene, om Oslo virkelig ønsker en slik utvikling. Man kan for eksempel gjøre det litt vanskeligere å kjøre inn til byen fra distriktene hver morgen, ikke ved økonomiske restriksjoner /bompenger, men ved en viss prioritering av trafikkantgrupper.

Det foreligger allerede noen planskisser for denne typen trafikkregulering, om politikerne er modige nok.

Powered by Labrador CMS