Advokat Brynjulf Risnes (til høyre) og Frode Berg håndterte et enormt mediepress etter løslatelsen fra russisk fengsel. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Brynjulf Risnes fra spionsak til å forsvare Live Glesne Kjølstad: - Må frifinnes fordi hun handlet i god tro

� Hvis Live Glesne Kjølstad straffes for å ha gitt Sorab Abolfathi jobb, kommer vi dit at arbeidsgivere må sjekke at alle med utenlandskklingende navn har arbeidstillatelse, sier advokat Brynjulf Risnes.

Publisert

Advokat Brynjulf Risnes var akkurat ferdig med jobben der spiondømte Frode Berg endelig var trygt hjemme i Finnmark etter to år i russisk fengsel, da han ble spurt om å forsvare kulturarbeider og filmregissør Live Glesne Kjølstad.

Hun må møte i Oslo tingrett 8. januar etter å ha gitt den iranske flyktningen Sorab Abolfathi jobb som pizzabaker på Adamstuen.

Louis Pizza, der Kjølstad står oppført som innehaver av aksjeselskapet, er tiltalt for brudd på utlendingslovens paragraf 108, tredje ledd, bokstav a.

I lovteksten står det at den som forsettlig eller grovt uaktsomt gjør bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven, kan straffes med bøter eller fengsel i inntil to år.

— Hun handlet i god tro

— Jeg mener hun skal frifinnes, sier Brynjulf Risnes til VårtOslo.

— Live Glesne Kjølstad har handlet i god tro. Hun opprettet først aksjeselskapet og ansatte deretter Sorab Abolfathi i den tro at han hadde lovlig opphold og gyldig arbeidstillatelse.

— Hun kjente ikke til at han ikke hadde arbeidstillatelse. Det ble skrevet en arbeidskontrakt og regnskapsfører innhentet gyldig elektronisk skattekort fra norske skattemyndigheter, sier Risnes.

Lykkelige dager i Louis Pizza da VårtOslo for snart ett år siden lagde en solskinnshistorie om hvordan Live Glesne Kjølstad hjalp Sorab Abolfathi med å starte bedrift. Nå er han kastet ut av Norge og Kjølstad må møte i retten. Foto: Privat

— De stilte jo til og med opp i VårtOslo og fortalte åpent om oppstarten av Louis Pizza. Loven sier tydelig at det skal være grov uaktsomhet dersom man skal straffes, sier advokaten.

— Har aldri tatt ut lønn

Historien om den iranske flyktningen Sorab Abolfathi startet egentlig lenge før Live Glesne Kjølstad ble kjent med ham og hans familie, og valgte å hjelpe dem med å starte pizzeriaen på Adamstuen.

I alle de 18 årene Sorab Abolfahti oppholdt seg i Norge betalte 45-åringen skatt og trodde, fordi han hadde fått personnummer og skattekort fra norske myndigheter, at han jobbet og oppholdt seg lovlig her i landet.

Det samme forteller Live Glesne Kjølstad at hun trodde.

— Sorab Abolfathi ble en god venn av meg og familien min etter at jeg gjennom noen år hadde hjulpet søsteren hans og hennes lille datter.

— Jeg har aldri tatt ut lønn av butikken, dette er et rent veldedighetsprosjekt fra min side for å hjelpe disse menneskene å bli selvdrevne, forteller Live Glesne Kjølstad til VårtOslo.

Fengslet i Iran

Men tidligere i høst ble Sorab Abolfathi kastet ut av Norge. Norske utlendingsmyndigheter mente han trygt kunne returnere til Iran.

Abolfathi var tidlig i tjueårene da han kom til Norge som politisk flyktning, etter å ha protestert mot regimet i Iran.

Bildet viser Sorab Abolfathi i håndjern rett etter ankomst til Iran. Bildet er tatt med skjult kamera. Norske myndigheter mente det var trygt å returnere 45-åringen til hjemlandet. Foto: Privat

Nå har 45-åringen igjen flyktet fra Iran, og oppholder seg på ukjent sted i Tyrkia. Men da han ankom Iran fra Norge ble han raskt fengslet.

Abolfahti forteller at han ble slått og mishandlet under det fem dager lange fengselsoppholdet. Bilder viser at 45-åringen har synlige merker på ryggen.

Sorab Abolfathi forteller at han ble slått og mishandlet i iransk fengsel etter å ha blitt kastet ut av Norge. Foto: Privat

Etter fem dager i fengsel ble Abolfahti løslatt mot kausjon, og forteller at han la på flukt igjen for å unngå et nytt fengselsopphold i Iran. Han har jevnlig telefonkontakt med sin familie i Norge.

— Har ikke opptrådt grovt uaktsomt

— Nå kan man ikke sette et aksjeselskap i fengsel. Men Live Glesne Kjølstad er stevnet for retten ettersom hun er oppført som innehaver. Kan hun ende med å bli straffet?

— Slik jeg forstår politiet er det ingen siktelse mot Live Glesne Kjølstad lenger. Hun var jo først mistenkt i saken. Men det er ikke noe i veien for at påtalemyndigheten fortsatt kan ta ut en tiltale også mot henne, sier Brynjulf Risnes.

— Men det prinsipielle må være det samme. Det kreves skyld, så det bygger på den forutsetning an noen på vegne av Louis Pizza AS har opptrådt grovt uaktsomt. Og det er jo ikke tilfelle i denne saken, sier Risnes.

— Annerledes enn saken mot Stålsett

Oslos tidligere biskop, Gunnar Stålsett, må om kort tid møte i Oslo tingrett tiltalt for å ha ansatt en kvinne uten gyldig oppholds- og arbeidstillatelse. Tidligere er Sola-mannen Arne Viste dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.

– Jeg synes det er skammelig at politiet krever 25.000 kroner i bot. Det strider mot min rettsfølelse og føles urettferdig, sa Live Glesne Kjølstad da hun hadde bestemt seg for å ikke vedta boten. Foto: Vegard Velle

Brynjulf Risnes mener saken mot Louis Pizza og Live Glesne Kjølstad skiller seg fra både tiltalen mot Gunnar Stålsett og dommen mot Arne Viste.

— Hun er i en annen situasjon enn Viste og Stålsett. De har begge bevisst utfordret lovverket. Det har ikke Kjølstad gjort. Hun har hele tiden handlet i god tro og hadde ingen intensjon om å bryte noen lov. Med andre ord må hun frifinnes fordi hun ikke har opptrådt grovt uaktsomt, slik loven krever, sier Risnes.

— Og der er vi inne på det aller viktigste i denne saken. Hvis Live blir straffet har man flyttet grensene alt for langt, mener advokaten.

Lang erfaring med utlendingsrett

— Det vil slå svært uheldig ut for arbeidsgivere. De vil neppe sjekke om folk som heter Brynjulf eller Arnsten har arbeidstillatelse, men med en gang man har et utenlandskklingende navn vil de måtte sjekke det. Er det det vi ønsker, spør den erfarne advokaten.

I 2011 blir Maria Amelie internert på Trandum i påvente av utesendelse. Utenfor gjerdet må Brynjulf Risnes håndtere et enormt medieoppbud. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Med Frode Berg-saken er Risnes blitt kjent for det norske folk. Men enkelte husker ham kanskje også som advokat for papirløse Maria Amelie. En russiskfødt journalist som først ble kjent som forfatter av boka "Ulovlig norsk". Og deretter ble utvist fra Norge før hun til slutt fikk lovlig opphold og arbeidstillatelse i 2011.

Brynjulf Risnes er tidligere forsker ved NUPI, er Russland-ekspert, jobber med strafferett og immigrasjon. Han har også sittet både i Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett og Menneskerettighetsutvalget. I tillegg satt Risnes i utvalget som vurderte fri rettshjelp-ordningen, skriver Advokatbladet i et lengre portrett av forsvarsadvokaten i vår.

— Pålegges alvorlig aktsomhetsplikt

I 2017 var Brynjulf Risnes også forsvarer for Storskog-aktivist Eirik Nilsen, som ble tiltalt for å ha hjulpet to syriske flyktninger til kirkeasyl i Kirkenes ett år tidligere.

Nilsen fikk først en bot på 5.000 kroner, som han nektet å vedta. Da ble han tiltalt for brudd på utlendingslovens paragraf 108, fjerde ledd bokstav a, der det heter at det er straffbart å hjelpe en utlending til ulovlig opphold i Norge.

Nå skal Brynjulf Risnes igjen møte i retten for forsvare en klient som er tiltalt for brudd på utlendingslovens paragraf 108, riktignok et annet ledd, men også Live Glesne Kjølstad og Louis Pizza ble ilagt en bot. Boten var på 25.000 kroner, som Kjølstad nektet å vedta.

Dermed tok påtalemyndigheten ut tiltale, og nå er saken berammet til 8. januar i Oslo tingrett.

— Saken mot Eirik Nilsen i Kirkenes endte med frifinnelse. Men denne saken er litt annerledes enn tiltalen mot Louis Pizza. Jeg mener Live Glesnes Kjølstad og aksjeselskapet ikke kan straffes. Rett og slett fordi da pålegger vi norske arbeidsgivere en svært alvorlig aktsomhetsplikt samfunnet ikke er tjent med, sier Brynjulf Risnes.

Powered by Labrador CMS