Terrorsiktede Arfan Bhatti da han vitnet under straffesaken mot Zaniar Matapour i Oslo tingrett. Advokat Elden (innfelt) avviser at han ga klienten Bhatti noen anbefaling om at han skulle holde seg unna Norge etter 25. juni-angrepet.

Advokat Elden ga terrorsiktede Arfan Bhatti klarsignal om å fortsette ferien i Pakistan etter 25. juni-angrepet i Oslo

I dommen mot Zaniar Matapour kommer det frem at terrorsiktede Arfan Bhatti fikk grønt lys til å fortsette ferien i Pakistan av advokat John Christian Elden etter angrepet i Oslo 25. juni 2022. Ifølge Elden skrev politiet at de ikke ville snakke med Bhatti.

Publisert

I går ble Zaniar Matapour (45) dømt til 30 års forvaring og til å betale over 100 millioner kroner i oppreisning til fornærmede etter angrepet mot London pub og Per på hjørnet 25. juni 2022.

Men dommen mot Matapour inneholder også detaljerte opplysninger om hvordan Arfan Bhatti oppholdt seg i Pakistan etter terrorangrepet. 

I den 108 sider lange dommen mot Matapour torsdag har domstolen også gjengitt lange passasjer fra Etterretningstjenesten og politiets hemmelige etterforskning i saken. 

Blant det som er gjengitt, er deler av den hemmelige kontakten mellom E-tjenesten og Arfan Bhatti og en kvinnelig norsk islamist, som også er siktet for medvirkning til terror etter angrepet 25. juni.

Reiste til Pakistan med barna

Sommeren 2022 befant Bhattis advokat John Christian Elden seg i en potensiell dobbeltrolle ved at han var blitt oppnevnt som forsvarer for Zaniar Matapour selv om han allerede også representerte Arfan Bhatti i en annen sak. 

Det ble raskt klart at det var en sterk forbindelse mellom Matapour og Bhatti, men sistnevnte hadde reist på ferie med barna sine til Pakistan før angrepet i Oslo sentrum og ble ikke offisielt siktet i saken før etter mange uker.

Elden fortalte politiet i Norge den 20. juli 2022, en måned etter angrepet, at Bhatti hadde vært i avhør hos den pakistanske etterretningstjenesten ISI. 

Avhøret var angivelig kommet i stand etter en bestilling fra norsk politi, men etterforskerne av 25. juni-angrepet oppga at de ikke hadde kjennskap til dette. Avhøret skal ha dreid seg om besittelse av en kniv i en allerede avsluttet sak.

Arfan Bhatti i en annen rettsak i 2018 i Oslo tingrett.

Hemmelig norsk agent

I dommen mot Matapour torsdag gjengis en rekke meldinger med det retten legger til grunn skjer mellom en chatbruker med navnet Shaheen47 (Bhatti) og en hemmelig norsk etterretningsagent. 

Blant annet forteller Bhatti til agenten 22. august 2022 at Matapours advokater, som er de samme som hans egne, har anbefalt ham å fortsatt være på ferie i Pakistan.

Avviser å ha gitt råd

Elden avviser opplysningene i dommen og sier at han ikke på noen måte ga Bhatti noen anbefaling om å holde seg vekk fra Norge. I tillegg sier Elden at Bhatti selv tilbød seg å fly tilbake til Norge for å snakke med politiet, men at politiet ikke var interessert.

– Han ba meg ut fra mediespekulasjoner spørre politiet i Oslo om de ville ha kontakt med ham, og hadde i så fall mulighet til å ta et fly i juli. Da politiet skriftlig benektet at de ville snakke med ham, og at de hadde noe med ISI sin henvendelse å gjøre, fikk han beskjed fra meg om at han ikke behøvde å avbryte oppholdet i Pakistan av hensyn til norsk politi, skriver Elden til NTB.

De originale flybillettene til Bhatti og barna viste at han reiste fra Norge 7. juni og hadde en opprinnelig retur til Norge 15. juli. Returen ble imidlertid forskjøvet til 23. august, men da dagen kom, ble ikke disse billettene brukt, står det gjengitt i dommen.

Siktet etter tre måneder

Først 23. september 2022, en måned etter samtalen med den hemmelige agenten, ble Bhatti offisielt etterlyst av norsk politi. Da ble han siktet for medvirkning til terrorhandling og pågrepet. Samme dag informerte Elden om at han ikke lenger kunne representere Matapour i straffesaken etter terrorangrepet.

Bhatti ble sittende i varetekt i Pakistan helt fram til han i mai i år ble fløyet tilbake til Norge.

I dommen som ble avsagt torsdag, blir det mer enn antydet at Bhatti kan ha hatt en sentral rolle i planleggingen av det som skjedde 25. juni. Politiet etterforsker nå hans rolle i saken og tar sikte på å avgjøre den i løpet av høsten.

Foruten Bhatti er ytterligere tre personer siktet i saken. Både han og de tre andre personene nekter straffskyld.

Reagerer

Selv om tingrettsdommer Erik Aass i Matapour-saken skriver at gjengivelsen av opplysningene bare blir gjort for å beskrive faktum i saken, reagerte Bhattis advokat John Christian Elden torsdag med å si at klientens menneskerettigheter kan ha blitt brutt ved rettens gjengivelse.

Advokaten sier at omtalen av Bhatti i dommen er en krenkelse og at den reiser spørsmål ved Oslo tingretts habilitet i saken der Bhatti er under etterforskning.

– De kan ikke trekke en konklusjon, for deretter å si at de ikke gjør det av hensyn til menneskerettighetene. De må rett og slett unnlate å gjøre det så lenge det heller ikke er nødvendig for Matapours sak, sier Elden til NTB.

Powered by Labrador CMS