Hilde Viker Berntsen (tv) og Elin Hallberg fra prosjektet Murbyen Oslo vil hjelpe gårdeierne med å gjøre de riktige valgene ved oppussing og restaurering. Foto: Anders Høilund

— Kampen for murhusene i Oslo ligner den som tidligere måtte kjempes for å beholde stavkirkene

Publisert

For å bevare egenarten til Oslos mange murbygårder tilbyr Fortidsminneforeningen hjelp til restaurering og vedlikehold — gjennom sitt nye prosjekt Murbyen Oslo.

På siste halvdel av 1800-tallet ekspanderte Oslo voldsomt, og nye boliger ble bygget i et rasende tempo. De fleste av Oslos murgårder ble satt opp i peroden 1850 til 1930, og byggeskikken var inspirert av blant annet tyske murgårder.

— Oslo er Europas mur-hovedstad. Vi bør være stolte av det og ta vare på byens egenart, sier konservator og fagansvarlig for prosjektet Murbyen Oslo, Hilde Viker Berntsen og daglig leder i Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus, Elin Hallberg.

Stiller med eksperter og gratis hjelp

Fortidsminneforeningen har nå opprettet prosjektet Murbyen Oslo for å kunne gi gårdeiere konsulenthjelp ved restaurering og oppussing av bygårder.

Fortidsminneforeningen fikk penger til prosjektet over statsbudsjettet for 2017, og målet er at det innen tre år skal være et permanent bygningsvernsenter i Oslo med spesialkompetanse innen murbebyggelse.

Å skifte vinduer i gamle hus kan være en risikosport. Her mener konservator Hilde Viker Berntsen at det har blitt benyttet vindusrammer som ikke helt passer inn, både med hensyn til farge og form.  Foto: Anders Høilund

Murbyen Oslo stiller med ekspertene, og hjelpen var hittil i år gratis, så lenge pengene strakk til. Fordi pågangen har vært stor har ikke konsulentene mer kapasitet ut året, men Berntsen håper og tror at de over nyttår kan tilby gratis hjelp igjen.

— Det er bare å kontakte oss. Om listen med gårdeiere som ønsker eksperthjelp blir lang, så er det bare et signal til myndighetene at prosjektet virkelig trengs, sier Berntsen og Hallberg.

— I motsetning til byantikvaren og andre offentlige instanser kan vi komme med anbefalinger om hvilke håndverksbedrifter som er gode på restaurering.

En jungel av tilbydere

— Vi ser at folk gjerne vil gjøre rett, men det er ikke lett å finne fram i jungelen av tilbydere når det skal pusset opp. Derfor har vi opprettet egne nettsider, hvor gårdeiere og andre kan få hjelp til å holde byens murhus i stand, sier Berntsen.

— Det kan for eksempel være vanskelig å vite hvilke materialer som er de beste å bruke. Til eldre bygg er det ikke de mest moderne materialene som er best, sier Berntsen.

Hun peker på et nymalt hus i Platous gate. Det er malt i riktig farge, men med plastmaling. Denne kan bli for tett og ikke slippe fuktighet ut, med fuktskader som en mulig følge.

— Hvis noen forteller deg at heldekkende plastmaling slipper fuktighet ut, er det grunn til å bli skeptisk. Da må de gjerne ta kontakt med oss — vi har ingen bindinger, og kan derfor gi uavhengige råd basert på de tradisjonelle bygningskonstruksjonenes eget behov. Det er viktig at gårdeierne ikke lar seg friste av alt som glimrer, fortsetter hun.

Fortidsminneforeningen fører en oppdatert liste over hvilke firmaer de vil anbefale til restaurering.

— Kampen vi nå må ta for murhusene i byen, ligner den som tidligere måtte kjempes for å beholde stavkirkene i landet. Folk så ikke verdien av stavkirkene, og veldig mange av dem ble revet. At det ble gjort er jo helt uforståelig for oss nå.  Nå må vi ta vare på Oslos historie, sier Hallberg.

Få murbygg er fredet

Det er ikke mange murbygg i Oslo som er regulert til bevaring, selv om de følger en gammel byggeskikk som strekker seg tilbake til de tusen år gamle murkirkene. Hallberg sier at byggene er solide, men de må vedlikeholdes riktig.

En typisk og murbygning fra Oslo, Grønlandsleiret 23. Legg merke til de fire spirene på taket. Foto: Anders Høilund

— Å bytte ut bit for bit gir som regel ikke det beste resultatet. Å bytte ut vinduer kan være utfordrende. Forresten, vit at det gamle treverket i vindusrammene var laget av gode materialer, gjerne kjerneved, forteller hun.

— De måtte tåle være og vind over lang tid, og tre gir et annet visuelt inntrykk enn plast. Moderne vindusglass gir også et annet og glattere utseende enn det glasset som ble brukt opprinnelig.

Murbyen Oslo vil foruten å tilby kunsulenthjelp også i løpet av høsten arrangere en foredragsrekke, hvor mange aktuelle temaer for bevaring av murbygg blir tatt opp. Som for eksempel brannsikring, effektiv energiutnyttelse og farge- og materialvalg. Disse er planlagt avholdt til våren og skal være en anledning for gårdeiere å tilegne seg kunnskap.

— Med Murbyen Oslo håper vi å unngå at flere går i de samme fellene når de skal pusse opp. På den måten kan vi bedre beholde byes egenart som murby, sier Berntsen og Hallberg.

Powered by Labrador CMS