DEBATT

MDGs håndtering av Oslopakke 3 er elendig miljø- og samferdselspolitikk, mener Marit Vea.

– MDG setter Oslos kollektivsatsing i fare

Jeg utfordrer Berg til å forklare velgerne sine hva som egentlig er plan B for Oslos kollektivsatsing, dersom Oslopakke 3 ofres.

Publisert

Både i Dagsavisen og til NRK har byråd Lan Marie Berg (MDG) kommet med uttalelser om Oslopakke 3 som er svært bekymringsverdige. Hun har i klartekst uttalt at hun er villig til å skrote samarbeidet som har sørget for at Oslo har Europas kanskje beste kollektivtilbud.

At en sittende byråd med ansvaret for kollektivtrafikken i Oslo er villig til å ødelegge for alle andre prosjekter fordi hun har tapt kampen om E18, er uakseptabelt. Oslo Venstre er svært bekymret for at MDG fortsetter sitt høye spill med Oslopakke 3 i potten og på den måten effektivt risikerer å avskaffe kollektivsatsingen i Oslo.

Mer klimavennlig nå

Oslo Venstre har også vært skeptisk til Statens Vegvesens planer for E18. Men for det første godkjente byrådspartiene byggestart for E18 Vestover allerede i 2016, da Lan Marie Berg selv undertegnet den reviderte Oslopakke 3-avtalen der E18 ligger inne.

For det andre er prosjektet nå betydelig nedskalert i omfang, kostnad og profil og framstår som et langt mer miljø- og klimavennlig prosjekt enn det tidligere har vært snakk om.

Skaper enorm usikkerhet

Oslo Venstre mener nå at tiden er inne for å legge diskusjonen for eller mot E18 bak oss. Spørsmålet nå er for eller imot kollektivsatsing, og det som er helt klart er at dersom Oslopakke 3-samarbeidet kollapser, så vil det skape enorm usikkerhet om Oslos videre kollektiv- og sykkelsatsing.

Vi har per nå ingen alternativer til bompengebasert finansiering og er helt avhengig av samarbeid mellom staten, Oslo og Viken for å fortsette utbyggingen av kollektivtrafikken og sykkelveinettet.

Vil rive ned satsingen

Med den tilnærmingen Lan Marie Berg viser til samarbeid, ville Oslo aldri fått til T-baneringen, Lørensvingen, oppgradering av linjene, nye trikker eller enighet om Fornebubanen, og vi kommer ikke til å få ny sentrumstunnel eller nye trikkelinjer. Berg risikerer å rive ned det samarbeidet som de siste tiårene har levert det kollektivtilbudet hun liker å ta æren for.

Hva mener Berg at er finansieringsalternativet dersom Oslopakke 3 kollapser? Jeg utfordrer Berg til å forklare velgerne sine hva som egentlig er plan B for Oslos kollektivsatsing, dersom Oslopakke 3 ofres.

Man kan gjerne mislike E18, men å risikere hele Oslos kollektivsatsing for å legge kjepper i hjulene for et prosjekt som foregår i et annet fylke er rett og slett elendig miljø- og samferdselspolitikk.

Powered by Labrador CMS