Oslo 20231115. Skoleelever sitter i trapp i gangen på skolen. Jente står alene.
– Mobbetallene øker igjen. Det er alvorlig. Jeg er sterkt bekymret over utviklingen, sier utdanningsbyråd, Julie Remen Midtgarden.

Mobbetallene i grunnskolen øker i Oslo: – Det er helt uakseptabelt

– Mobbetallene i Elevundersøkelsen viser en svært bekymringsfull utvikling både nasjonalt og i osloskolen, mener utdanningsbyråden. – Det er spesielt urovekkende at tallene øker så mye blant de yngste elevene.

Publisert

– Mobbetallene øker igjen, både nasjonalt og i Oslo. Det er alvorlig. Jeg er sterkt bekymret over utviklingen, sier utdanningsbyråd, Julie Remen Midtgarden.

Elevundersøkelsen for grunnskolen ble lagt frem mandag 22. januar. Undersøkelsen med tall for 5.-10. trinn, viser at andelen elever som blir mobbet i osloskolen øker på alle trinnene. I femteklasse opplyser 17,3 prosent av elevene at de har blitt mobbet to-tre ganger i måneden. Andelen blir noe lavere utover i grunnskolen til 11,8 prosent blant tiendeklassingene.

Økningen det siste året varierer fra 2,1 prosentpoeng på 6. trinn til 4,7 på 9. trinn. Samtidig viser undersøkelsen at elevenes trivsel på skolen stort sett er god og forholdsvis stabil.

Økt mer enn forventet

– Vi vet det jobbes godt og kontinuerlig mot mobbing på skolene våre, og de fleste elevene våre opplyser om at de trives på skolen. På tross av det har mobbetallene økt mer enn vi forventet. Nå skal vi snu alle steiner for å finne ut hva det skyldes og hvordan vi snur denne trenden, sier Midtgarden.

I tiden som kommer vil byråden samle alle krefter for å finne ut hva som må til for å snu de økende mobbetallene. Byråden har allerede vært i kontakt med utdanningsetaten for å analysere resultatene og vil i nærmeste fremtid møte både etaten, elevene og andre relevante aktører.

Øker mest blant de minste

– Nesten 1200 av elevene våre på 5. trinn opplyser at de har blitt mobbet. Det er helt uakseptabelt. Å sikre at alle barn har et trygt skolemiljø, er en av våre aller viktigste oppgaver. Vi skal gjøre alt vi kan for å snu denne utviklingen, sier skolebyråd Midtgarden.

Det er størst økning i elever som rapporterer om å bli mobbet blant de yngste. Mens det på 10. trinn er 11,8 prosent som opplyser om at de blir mobbet, er det på 5. trinn hele 17,3 prosent, en økning på 3,7 prosentpoeng i fjor.

– Det er spesielt urovekkende at tallene øker så mye blant de yngste elevene. Det å få en god start på skolegangen er viktig for å ha motivasjon, oppleve mestring og få et godt utgangpunkt for å fullføre og bestå skolen, sier Midtgarden.

Powered by Labrador CMS