Henrik Raustøl.
Ombudet taler barnas og elevenes sak og skal bidra til at de får sine rettigheter til et godt psykososialt miljø ivaretatt.

Tidligere sosiallærer ved Brynseng skole blir fra i dag Oslo kommunes nye ombud mot mobbing

– Den kanskje viktigste delen av jobben er å være en støttespiller for de som ikke opplever at de har det trygt og godt. Det er barna som eier sin opplevelse av hvordan de har det, sier nytt mobbombud Henrik Raustøl.

Publisert

Henrik Raustøl er ansatt som nytt mobbeombud. Han har tidligere blant annet jobbet i ambulant team i utdanningsetaten, et rådgivingsteam som bistod skoleledelsen i spesielt krevende elevsaker.

– Henrik har dyp faglig kunnskap og mye erfaring med rådgiving og samtaler med både barn og voksne. Hans bakgrunn fra spesialpedagogikken og arbeidserfaring fra ulike skoler, samt pedagogisk-psykologisk tjeneste, gjør at han har god forståelse for barns behov for et trygt miljø, sier ordfører Marianne Borgen som har ledet ansettelsesutvalget.

Raustøl starter i stillingen 1. juni og er ansatt i en åremålsperiode på seks år. Han tar over etter Kjerstin Owren som var Oslos første mobbeombud.

– Barna eier opplevelsen

– Jeg takker for tilliten og gleder meg. Jeg ser frem til å samarbeide med alle dem som jobber hardt i barnehage og skole, og i støttesystemene rundt barna. Den kanskje viktigste delen av jobben er å være en støttespiller for de som ikke opplever at de har det trygt og godt. Det er barna som eier sin opplevelse av hvordan de har det, og vi voksne eier ansvaret for at det skal oppleves bra, sier Henrik Raustøl, i en pressemelding.

Ansettelsesutvalget besto av ordfører Marianne Borgen (SV), Eivor Evenrud (A) og Mehmet Kaan Inan (H).

Hva gjør mobbeombudet

Mobbeombudet er et ombud for barn og unge i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Det skal være et lavterskeltilbud der alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak kan kontakte ombudet.

Ombudet taler barnas og elevenes sak og skal bidra til at de får sine rettigheter til et godt psykososialt miljø ivaretatt. Mobbeombudet er organisert som en egen enhet og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen.

Powered by Labrador CMS