DEBATT

Ubah Aden
Ubah Aden er opptatt av at flyktninger blir tatt imot på en best mulig måte, så de føler seg hjemme i Oslo.

– Jeg er stolt over alle de gode integreringstiltakene i valgprogrammet vårt

Vi vil at bydelene skal ha et tilbud som gjør inkluderingen i samfunnet enklere og raskere. Vi foreslår at alle flyktninger skal ha en integreringsvenn.

Publisert

Millioner av mennesker i verden er til enhver tid fordrevet fra sine hjem. Oslo tar imot mange flyktninger, og det er vi stolte av, men integreringen kan være krevende. Oslo Arbeiderparti vil prøve ut et nytt tiltak kalt integreringsvenn.

Integrering handler om deltakelse og inkludering. Ved bosetting starter opplæring i språk og ulike kvalifiserings- og integreringstiltak. Målet er økonomisk selvstendighet og sosial inkludering.

Men ikke alle nye borgere er like begeistret for sin integrering, av ulike årsaker. Mange opplever flere års språkopplæring uten særlig utbytte. Språkbarrieren reduserer mulighetene for å få jobb, og arbeidslivets formelle krav blir for vanskelige for mange.

En integreringsvenn

En integreringsvenn er en person som skal hjelpe nylig bosatte flyktninger med det de måtte ha behov for. De første årene med bosetting, hvor alt og alle er nytt, kan være overveldende. Da vil det være nyttig for mange flyktninger med en slik kontaktperson.

Vi vil at bydelene skal ha et tilbud som senker terskelen for integrering og gjør inkluderingen i samfunnet enklere og raskere.

Jeg er stolt over at Oslo Arbeiderparti har mange gode integreringstiltak i valgprogrammet. Vi vil satse på voksenopplæring og mangfoldskompetanse.

Mangfold er en styrke

Høyre har kritisert integreringen i Oslo den siste tiden, men har dessverre begrensede politiske ambisjoner på dette området i sitt valgprogram. Oslo Arbeiderparti mener mangfold er en styrke og har en ambisiøs politikk.

I tillegg til å etablere tiltaket integreringsvenn, vil vi styrke voksenopplæringen generelt og undervisningen om psykisk helse spesielt. Vi vil også sørge for mer yrkesrettet opplæring i voksenopplæringen, fordi vi vet mange flyktninger har praktisk kompetanse og kvalifikasjoner som det norske arbeidslivet etterlyser. Vi ønsker også et mentorprogram som sikrer at flere introduseres tidlig i arbeidslivet.

Verdifulle kvalifikasjoner

Ikke minst er vi opptatt av å benytte de språklige og kulturelle ressursene flyktninger har. Samfunnet blir stadig mer globalisert og teknologisk, noe som gjør språk- og kulturkompetanse til verdifulle kvalifikasjoner på arbeidsmarkedet.

Oslo Arbeiderparti foreslår derfor å innføre språk som en tilleggskompetanse i rekrutteringsprosesser.

Bruk stemmeretten ved valget. Vi tar integrering på alvor.

Powered by Labrador CMS