Nye tall viser at fraværet i skolen øker. Utdanningsdirektoratet utreder nå tiltak for å ta tak i utviklingen.
Nye tall viser at fraværet i skolen øker. Utdanningsdirektoratet utreder nå tiltak for å ta tak i utviklingen.

Oslo-elever har mer timefravær enn noen – Utdanningsdirektoratet bekymret

Nye tall viser at fraværet i skolen øker. Utdanningsdirektoratet skal nå se på hva som kan gjøres for å øke elevenes tilstedeværelse i skolen.

Publisert

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at elevers fravær i tiende trinn, både antall dager og timer, har økt sammenlignet med før koronapandemien.

Elevene har typisk åtte dager og seks timer fravær. Dette er to dager og én time høyere enn i 2018–2019. Tallene viser også at 15 prosent av elevene har 20 fraværsdager eller mer, som er 6 prosentpoeng flere enn i 2018–2019.

Timefraværet er aller høyest i Oslo, mens elevene har høyest dagsfravær i Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark.

– Kan ha store konsekvenser

At barn og unge er mindre på skolen bekymrer direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist. Han mener dette går utover både det sosiale og det faglige.

– Skolefravær kan ha store konsekvenser for elevene det gjelder, for familiene og for samfunnet. Ved å være mer på skolen, vil elevene lære mer, og de blir mer rustet for det som skal møte dem senere i livet, sier Rosenkvist.

Anbefalinger i oktober

Nå har kunnskapsdepartementet gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å se på hva som kan gjøres på kort og lang sikt for å øke tilstedeværelse i skolen. 

Direktoratet skal i oktober komme med sine anbefalinger om hva som kan gjøres for å bremse utviklingen.

Økningen i fraværet er størst for jentene, som nå har én dag og to enkelttimer høyere fravær enn guttene. 

Vil ha oversikt

Skolepolitisk talsperson i Høyre, Jan Tore Sanner, mener det må på plass en oversikt over fravær fra første klasse.

– Litt fravær tidlig i skoleløpet blir fort til mer fravær senere, mener Sanner.

– I ny opplæringslov har vi fått på plass en plikt i loven om at skolene må følge opp fravær, og nå må alle skoler få på plass tydelige planer for forebygging, oppfølging og håndtering av fravær fra dag én. Samtidig må vi styrke spesialundervisningen og laget rundt eleven slik at alle elever opplever faglig og sosial mestring i skolen, legger han til.

Skal teste senere start på dagen

Tidligere denne uken kunne byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sosialistisk Venstrepartis Sunniva Holmås Eidsvoll, for øvrig meddele at Utdanningsetaten har fått i oppdrag å utrede og teste ut senere start på skoledagen blant elever på ungdomstrinnet og i videregående skole i Oslo. 

Neste år er satt som oppstart for forsøket. 

Dette kan du lese mer om her:

Powered by Labrador CMS