Inngang i Ringnes park vil også tjene som inngang og portrom for en evt ny pub i området. Foto: Vegard Velle
Inngang i Ringnes park vil også tjene som inngang og portrom for en evt ny pub i området. Foto: Vegard Velle

– Hvorfor fant våre lokale politikere i Sagene bydelsutvalg aldri tid til å behandle planene om en pub i Ringnes park?

Publisert

Hvorfor ble ikke bruksendring til pub i Ringnes park politisk behandlet i Sagene bydelsutvalg? Hvorfor ble ikke våre bekymringer hørt av lokalpolitikerne?

Før pub-planene i Ringnes park ble oversendt plan- og bygningsetaten i Oslo, fikk bydel Sagene en bruksendring til uttalelse. Allerede var omfattende naboklager kjent og administrasjonen hadde gitt saken en grundig vurdering.

Likevel ble saken aldri realitetsbehandlet i bydelsutvalget. Hvorfor ikke? Det ønsker vi svar på.

Skylder på kort tid

Bydel Sagene fikk til uttalelse bruksendring til pub og uteservering for 175 gjester i boområdet Ringnes park i november i fjor. Med saken fulgte klager fra 60 private beboere og tre sameier med tilsammen ca. 1800 beboere.

Samme dag som byutviklingskomiteen i Sagene bydelsutvalg holder sitt møte, sender bydelsadministrasjonen sitt svar til plan og bygg, fire dager før plan- og bygningsetaten skulle begynne å se på saken.

Bydelens innspill til plan og bygg blir delt ut til politikerne uten realitetsbehandling. Bydelsadministrasjonen anser saken å være av en slik karakter at den burde politisk behandles, men bydelen beklager i svaret at tidsfristene ikke tillot det.

Helge Stoltenberg: Hva skjedde?

Komitébehandling i Sagene bydelsutvalg hadde imidlertid vært fullt mulig. Bydelsutvalgsmøtet kom bare et par dager etter at bygningsetaten ønsket å påbegynne saken, og en ettersending av den endelige politiske vurderingen kan varsles og blir da hensyntatt.

25. januar i år avgir så plan og bygg sin godkjenning av bruksendringen til pub, uten at det har vært noen politisk behandling av saken. Avgjørelsen er i ettertid innklaget til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Mangelen på politisk behandling kan selvfølgelig henge sammen med stor arbeidsmengde og dårlig håndverk, men den kan også sees som et forsøk på å unndra publisitet og politisk behandling. Spørsmål til Helge Stoltenberg, leder i Sagene bydelsutvalg: Hvorfor ble ikke bruksendringen til puben behandlet politisk, så lenge de omfattende klagene var kjent?

Powered by Labrador CMS