Hvert år dør flere hundre mennesker i Norge av overdose. Foto: Jordi Bernabeu Farrús / Flickr

– I årevis har ruspolitikken vært preget av at man straffer syke mennesker

Når nærmere 300 mennesker dør av overdose årlig, bør vi satse på å hindre at flere menneskeliv går tapt.

Publisert

Arbeiderpartiet har lenge kjempet for at ruspolitikken skal baseres på forskning og kunnskap, fremfor fordommer.

Ruspolitikken handler om de enorme skadene som faller på noen av de svakeste i samfunnet. Jeg synes derfor det er litt synd å se at lederen i Oslo Unge Venstre, Simon Seland, kritiserer byrådets ruspolitikk. Det er Høyre og regjeringa som stadig stopper forslag om nye tiltak.

Flere hundre narkotikadødsfall i året

Det er vanskelig å forestille seg et liv som rusavhengig. Men jeg tror de fleste av oss er enige om at rusavhengighet ikke er noen A4-problematikk med to streker under svaret. Ruspolitikken handler om mennesker. Med mennesker finnes det sjeldent kun ett fasitsvar.

Det er årlig 250-300 narkotikautløste dødsfall i Norge. De fleste av disse skyldes overdoser. I årevis har ruspolitikken vært preget av at man har straffet syke mennesker. Rusavhengighet har blitt sett på som et kriminalitetsproblem fremfor et helseproblem, og rusfrihet har nærmest vært et krav fremfor et mål.

Se også: Fotograf Christian Vassdals fotoserie fra narkomiljøet ved Akerselva

Det er selvfølgelig viktig med et mål om rusfrihet, men det aller viktigste er å gi mennesker den hjelpen de trenger. Når nærmere 300 mennesker dør av overdose årlig, bør vi satse på å hindre at flere menneskeliv går tapt!

Vi trenger mer kunnskap

Vi trenger mer kunnskap om hva som kan få ned de høye dødstallene og hva slags behandling ulike mennesker kan ha nytte av. I Oslo har vi derfor gått i bresjen for å få til et forsøk med heroinassistert behandling. Fremfor å si ja til mer kunnskap gjennom et slikt forsøk, sier Høyre og regjeringa blankt nei til kunnskap som kan bidra til å redde liv.

I Oslo har vi også jobbet for å gi et tryggere tilbud til rusavhengige som ønsker å røyke heroin fremfor å injisere det. Også dette forslaget stopper Høyre og regjeringa. Dette er tiltak Venstre og Arbeiderpartiet sammen har støttet, men som Høyre og regjeringa stopper.

Ruspolitikken handler om mennesker. Enkeltindivider, barn og familier. La oss satse på å føre en politikk som både forebygger, behandler og reparerer. La oss sørge for at mennesker faktisk får den hjelpen de trenger.

Powered by Labrador CMS