Trikken kjører oppover Theresesgate. I mars skal trikkeskinnene flyttes 15 cm øst- eller vestover.
Trikken kjører oppover Theresesgate. I mars skal trikkeskinnene flyttes 15 cm øst- eller vestover.

Vil utviklingen av Thereses gate bli et overgrep mot lokaldemokratiet?

Publisert

I disse dager avgjøres skjebnen for Thereses gate i bydel St. Hanshaugen. Et samlet lokalmiljø sier nei til at sykkelfelter skal erstatte parkeringslommene i gata.

For tre år siden våknet vi til en Thereses gate uten parkerte biler og med en rad av store steinblokker på hver side som hindret parkering og adkomst for beboere, taxi, flyttebiler, brannbiler og ambulanser. Det lignet gatebildet inntil Berlin-muren før murens fall. Steinrekkene ble raskt døpt «Hitlers tanngard».

Vi er på ballen

Tiltaket viste seg å være et prøveprosjekt for at trikken skulle komme raskere frem. Forhåndsinformasjonen var elendig – de fleste var helt uforberedt på et slikt overgrep i demokratiske Norge. Prøveprosjektet ble fulgt opp med prosjektet «Sceneskift», som spurte beboere og næringsliv hvordan vi ville ha det. Prosjektet skulle evalueres etter ett år. Fremdeles er det ikke evaluert.

Beboere og næringsliv ble bedt om å gi innspill, noe vi gjorde. Bymiljøetaten engasjerte rådgivningsfirmaet Norconsult for å lage en konsekvensutredning (KVU). Denne forelå i mars i fjor.

Beboere og næringsliv ble ikke hørt

Utredningen skisserte, som ett av to alternativer, å fjerne all parkering og anlegge sykkelfelt på hver side av trikkelinjen, et forslag som effektivt vil hindre all varelevering og kortvarig stans for handlende. Denne løsningen kom til tross for at parallellgaten Sofies gate, i Sykkelplanen, er regulert som sykkelvei. Ingen av argumentene fra beboere og næringsliv var tatt til følge. KVUen ble heller ikke sendt på høring. I kontrast gikk bymiljøetaten, i forslaget til regulering av Storgata, inn for brede fortau for gående og syklende og ingen sykkelfelt. Bymiljøetaten argumentert her med at parallellgaten Torggata var regulert som sykkeltrasé. Hvorfor kan ikke samme argumentasjon gjelde for Thereses gate?

Konseptet Sykkelbane har en opphøyet sykkelvei på hver siden av gaten. Varianten fordrer at all varelevering og parkering flyttes til sidegater.
Konseptet Sykkelbane har en opphøyet sykkelvei på hver siden av gaten. Varianten fordrer at all varelevering og parkering flyttes til sidegater.

Omsetningen sank på Vinmonopolet

Beboere og næringsliv er samstemte i ønsket om parkeringslommer for korttidsopphold på dagtid for varelevering og kunder. Vi ønsker å legge til rette for at Thereses gate blir en hyggelig og bærekraftig strøksgate med et variert tilbud av butikker og næringsliv. Dette forutsetter flere handlende enn oss få som bor i gangavstand. Tørker livet ut av gaten og nærmiljøet, blir vi henvist til å kjøre bil til kjøpesentre på Majorstuen eller Storo. Det er dårlig for miljøet og dårlig gjort mot oss som liker å bo i byen og ser verdien av å bidra til et godt sentrumsmiljø. Betydningen av slike parkeringsmuligheter illustreres godt av fjerningen av parkeringen ved Vinmonopolet. Da denne parkeringsmuligheten ble stengt, fra september 2016, på grunn av nybygg, sank omsetningen med 15 prosent den neste måneden i forhold til oktober 2015.

Lokalmiljøet står sammen

Mens forrige bydelsutvalg ikke var til hjelp, har nåværende bydelsutvalg, ved leder Anne Christine Kroepelin, satt Thereses gate høyt på dagsordenen. Det har vært et tett, hyggelig og godt koordinert samarbeid mellom bydelsutvalget, aksjonsgruppa, det lokale næringslivet og Valleløkken og Bolteløkka Vel. Lederen av bydelsutvalget har ivaretatt kontakten med bystyrerepresentanter sentralt. Vi har stilt på møtene i bydelsutvalget og informert og appellert. Butikkeier Eivind Bergmann har samlet støtteerklæringer fra samtlige næringsdrivende i området og fra skolen. Beboer Ingeborg Norshus laget underskriftskampanjen som på et par dager samlet de mer enn de 300 underskrifter som skal til for å kreve at en sak blir tatt opp i Bystyret. I november i fjor gikk bydelsutvalget enstemmig inn for en nipunkts uttalelse for Thereses gate som bærekraftig strøksgate.

Saken vår behandles nå på Rådhuset

Lederen av bydelsutvalget sendte i januar brev til byråden med de enstemmige vedtakene i bydelsutvalget. Hun ba om å få tilsendt KVUen og henviste til forpliktende uttalelser fra byrådet om «å styrke lokaldemokratiet i Oslo» og «at bydelene skal være reelle lokalpolitiske arenaer». Thereses gates skjebne tas nå, på grunn av underskriftskampanjen, opp i samferdsels- og miljøkomitéen og behandles 1. mars i bystyret. Vil de sentrale politikerne overkjøre lokaldemokratiet?

Vi gir oss ikke

Vi gir oss i så fall ikke! Velet har lange tradisjoner med tiltak for å gjøre området mer attraktivt for beboere og besøkende. For 30 år siden fikk vi gjennomslag for de fleste trafikkreguleringene i Trafikkplan for Indre By Nord (1986). Vi har gjentatte ganger med hell kjempet mot nedbygging av grøntområdet «idioten». Vi har søkt Sparebankstiftelsen og fått midler til leke- og treningsapparater på «Idioten» og opprusting av gatetunet i Vidars gate. Nå har vi fått disponere den nedgrodde «trekanttomten» (Ullevålsveien 73B), av eiendoms- og byfornyelsesetaten, mot en leieavtale på kr. 0 per år. Vi har søkt Sparebankstiftelsen om midler til opparbeidelse av trekanttomten til lokal bypark med benker, busker, gress og bordtennisbord, og bydelen har generøst tilbudt å dekke daglig vedlikehold. Men hva vil skje med Thereses gate?

Powered by Labrador CMS