DEBATT

– I over 100 år har norsk tegnspråk blitt undertrykt, oversett og diskriminert. Dette er nødt til å snu, skriver Simen og Guro Helene Bondevik i dette debattinnlegget.

– På tide med tegnspråk i Oslo-skolen!

Å innføre tegnspråk som et valgfag i Oslo-skolen vil bedre døve og hørselshemmede elevers mulighet til inkludering i skole- og i fritid.

Publisert

Norsk tegnspråk er et stort minoritetsspråk i Norge med rundt 20.000 brukere. Likevel er opplæring, kjennskap og kunnskap om språket fullstendig fraværende i den norske skolen. Dette har bystyret i Oslo mulighet til å gjøre noe med. Tegnspråk bør innføres som et valgfag i Oslo-skolen!

På ungdomsskolen i dag skal elever ha valgfag i alle de tre årene en går der. Valgfagene er praktiske fag, og målet med de er at elevene skal få en variert opplæring. Blant annet kan elever velge fag som trafikk, friluftsliv eller internasjonalt samarbeid avhengig av hva skolen de går på tilbyr.

Det er veldig bra at elevene i Oslo-skolen tidlig får noe valgfrihet. Men i tillegg til de alternativene som allerede finnes bør det etableres en valgmulighet til: tegnspråk.

Bedre forståelse

Tegnspråk er førstespråket til mange nordmenn i dag. At kunnskapsnivå omkring tegnspråk samtidig er såpass lavt i samfunnet vårt er skremmende. Det skaper utenforskap.

Å innføre tegnspråk som et valgfag i Oslo-skolen vil bedre døve og hørselshemmedes elevers mulighet til inkludering i skole- og i fritid. Som Norges Døveforbund tidligere har skrevet i et brev: “Det er en kjensgjerning at mange døve og hørselshemmede elever, også på ungdomstrinnet, føler at de ikke er en naturlig del av skolen og som føler seg mer eller mindre ekskludert i fritiden”.

Dersom ungdomsskoleelever i byen vår hadde fått mulighet til å lære seg tegnspråk på skolen ville det både bidratt til inkludering og mer åpenhet og forståelse. Det trenger vi!

Diskriminerende historie

I over 100 år har norsk tegnspråk blitt undertrykt, oversett og diskriminert. Dette er nødt til å snu, og da må også vi som er politikere i Oslo gjøre det vi kan. Uansett om en snakker et minoritetsspråk eller ikke skal man ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt.

Dersom Partiet Sentrum kommer inn i bystyret etter valget vil vi prioritere kampen mot utenforskap aller høyest. Det inkluderer å jobbe for å styrke tegnspråk i byen vår. Da vil det være en god begynnelse å innføre tegnspråk som valgfag i Oslo-skolen.

Powered by Labrador CMS