DEBATT

Mehmet Kaan Inan (innfelt) og syklist på sykkelvei, med fullt av biler tett på seg.
– Høyre vil fortsette sykkelsatsingen, men vi er ikke opptatt av nøyaktig hvor mange meter ny sykkelvei som skal bygges. Det har vist seg å være et dårlig styringsverktøy, sier bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H).

– MDG bløffer oss om sykkel

Etter at kommunen hadde brukt 2,6 milliarder kroner på å bygge sykkelveier, hadde sykkelandelen økt med 0,1 prosentpoeng siden 2015. Det var så man måtte gni seg i øynene over tallene.

Publisert

De siste åtte årene, under et rødgrønt styre, er det brukt over tre milliarder kroner på å få flere til å sykle her i Oslo. Dette har vært den største og viktigste saken til Miljøpartiet de grønne.

Retorikken har vært kraftfull, preget av både over- og underdrivelser. Trafikkgrupper har vært satt opp mot hverandre, og særlig MDG dyrket konfliktene for å få oppmerksomhet om sin politikk.

I byrådserklæringen fra 2015 lovet Raymond Johansen og de rødgrønne å bygge 60 kilometer sykkelvei i løpet av fire år, og at sykkelandelen målt i daglige reiser skulle øke til 25 prosent innen 2025.

I 2015 ble 32,8 prosent av alle reiser i Oslo tatt med kollektivtrafikk, mens sykkel sto for bare 5,9 prosent av reisene, ifølge kommunens egne tall. Her skulle det sykles som aldri før!

Kraftig nedgang

Fire år senere viser tallene at de ikke helt hadde klart å holde det de hadde lovet, men nesten. Sykkelveinettet hadde blitt 55 km lengre på fire år. Det hadde økt fra 179 km, som det var i 2015, til 234 km.

Kommunen var ansvarlig for 47 km, og staten resten, men sykkelvei er sykkelvei. At sykkelandelen hadde sunket fra 5,9 til 4,5 prosent prosentpoeng i samme periode var det ingen som snakket om, selv om nedgangen var på hele 23 prosent!

Det manglet ikke på advarsler

I 2019 var MDGs store valgløfte at det skulle bygges 100 km mer sykkelvei om de fikk fortsette fire år til. Det manglet ikke på advarsler om hva som ville skje de rødgrønne ikke fikk fortsette. Daværende MDG-topp Einar Wilhelmsen mente det ville bli full stans i bygging av sykkelveier om det de borgerlige partiene overtok makten igjen. De vant.

Høsten 2022 innrømmet daværende samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav fra MDG at de ikke ville nå målet om 100 km, men lovte å bygge 80 km sykkelvei inn utgangen av 2023. Det hadde vist seg å være veldig vanskelig å bygge sykkelveier under koronapandemien.

Men hvordan gikk det med målet om at hver fjerde reise skulle tas med sykkel?

Andelen måtte da ha gått opp når vi ikke fikk reise kollektivt under pandemien? Ganske riktig. I 2020 ble 7,9 prosent av alle reisene tatt med sykkel. En kraftig økning sammenlignet med året før, men fremdeles langt unna målet om 25 prosent.

Da kom sjokket

Så var spørsmålet; ville Oslofolk fortsette å sykle etter pandemien, i takt med at sykkelveinettet ble stadig lengre? På vårparten i fjor kom sykkelsjokket. Andelen som syklet hadde falt etter pandemien, og var nå på seks prosent.

Etter at kommunen hadde brukt 2,6 milliarder kroner på å bygge sykkelveier, hadde sykkelandelen økt med 0,1 prosentpoeng siden 2015. Det var så man måtte gni seg i øynene over tallene.

Ikke i nærheten av valgløftene

Nylig kom også tallene for nye sykkelveier. Sykkelveinettet i Oslo er nå totalt 293 km, om man regner med det kommunale og det statlige. Fra 2019 til 2023 ble det ikke 100 km mer sykkelvei, men 59.

Det er ikke dårlig, men er ikke i nærheten av valgløftene. Det mest oppsiktsvekkende med statistikken er at oslofolk egentlig ikke har endret reisemønsteret sitt, selv om sykkelveinettet er bygget ut med drøyt 14 km i året de siste åtte årene.

Den største endringen er at færre kjører bil, og flere går. Det er også bra både for klimaet og folkehelsa, selv om andelen som sykler ikke har økt så mye.

Høyre vil tette hullene

Høyre kommer til å fortsette sykkelsatsingen, men vi er ikke opptatt av nøyaktig hvor mange meter ny sykkelvei som skal bygges. Det har vist seg å være et dårlig styringsverktøy.

Det vi vil jobbe for er å få flere opp på sykkelsetet. Derfor vil vår innsats først og fremst handle om å tette hullene i sykkelveinettet, slik at det blir sammenhengende og tryggere.

Powered by Labrador CMS