DEBATT

– Onsdag 16. februar 2022 kunne blitt en merkedag. Da kunne bystyret i Oslo samlet seg om å gi den voldsutsatte og nå pensjonerte læreren Clemens Saers en formell beklagelse og 350.000 kroner i erstatning, sier skolepolitisk talsmann for Oslo Høyre, Mehmet Kaan Inan.
– Onsdag 16. februar 2022 kunne blitt en merkedag. Da kunne bystyret i Oslo samlet seg om å gi den voldsutsatte og nå pensjonerte læreren Clemens Saers en formell beklagelse og 350.000 kroner i erstatning, sier skolepolitisk talsmann for Oslo Høyre, Mehmet Kaan Inan.

– Fører byrådet over 50.000 ansatte bak lyset? Hvem har krav på erstatning når de blir utsatt for vold?

Det er rapportert om nesten 2000 alvorlige tilfeller av biting sparking, slag og trusler mot lærere i osloskolen bare i løpet av de siste fem årene. Kan disse lærerne nå regne med en økonomisk erstatning, eller blir de ført bak lyset av bystyreflertallet?

Publisert

Onsdag 16. februar kunne blitt en merkedag. Da kunne bystyret i Oslo samlet seg om å gi den voldsutsatte og nå pensjonerte læreren Clemens Saers en formell beklagelse og 350.000 kroner i erstatning. Den summen ville gjort det mulig for ham å betale noen av regningene han sitter igjen med etter flere runder i retten.

Fordi Saers tapte på det viktige punktet om oppreisningserstatning må han blant annet dekke Oslo kommunes saksomkostninger i lagmannsretten og forsøket på å få saken opp for Høyesterett, uten å vinne frem.

Fikk rettsregning på 1,7 millioner

Selv om retten kom til at Oslo kommune hadde opptrådt kritikkverdig og burde informert om at det var en potensielt farlig elev ved skolen Saers underviste ved i 2014, kom ikke retten til at Oslo kommune som arbeidsgiveren hadde opptrådt grovt uaktsomt. Derfor ble Saers sittende med regning på nesten 1,7 millioner kroner til å dekke både egne og motpartens saksomkostninger.

Bystyrets representanter for Sosialistisk Venstreparti , Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne har dessverre fått med seg Venstre på å danne flertall mot å gi Saers den oppreisningen og den erstatningen de andre partiene i bystyret mener han bør få.

I stedet blir det flertall for at byrådet skal opprette en «økonomisk kompensasjonsordning ut over dagens ordninger for ansatte i Oslo kommune som under arbeid blir utsatt for vold». Det kommer vi i Høyre til å støtte. Vi er for alle tiltak som kan bidra til at Oslo kommune skal ta ansvar for de over 50.000 arbeidstakerne sine, men vi har ikke store forventninger til den varslede ordningen.

Marginal praktisk betydning

Tvert imot er sannsynligheten stor for at om det innføres en kommunal voldsoffererstatning, så vil den få marginal praktisk betydning.

Hvem skal ordningen være til for, hva skal den dekke, hvor mye kan kommunalt ansatte lærere, sykepleiere, lærere, saksbehandlere ved NAV-kontorene og andre regne med å få om de blir utsatt for vold fra bruker mens de er på jobb? Skal ordningen begrenes til fysisk vold eller også psykisk vold som trusler, tvang og trakassering? Psykisk vold kan være langt mer traumatisk og invalidiserende enn et beinbrudd.

Ordningen skal ha tilbakevirkende kraft til 1. januar 2013, men hvor mange kommunalt ansatte har blitt utsatt for vold de siste ti årene? Det er det ingen som vet. Det vi vet er at det er rapportert om nesten 2000 alvorlige tilfeller av biting, sparking, slag og trusler mot lærere i osloskolen bare i løpet av de siste fem årene. Kan disse lærerne nå regne med en økonomisk erstatning, eller blir de ført bak lyset av bystyreflertallet?

Venstres ambisjon for ordningen er at den skal være «skikkelig og solid, og ikke bare noe smått og symbolsk». Er det også byrådspartienes ambisjon, eller ønsker de bare flertall for at bystyret ikke skal gi Saers erstatning nå mens de kjøper seg tid til å finne en vei ut av uføret?

Innrømmer verken ansvar eller skyld

Saers-saken handler strengt tatt ikke om at han ble angrepet og invalidisert av en voldelig elev. Det er det ingen tvil om. Den unge mannen er funnet skyldig og dømt. Nå er saken mest av overordnet prinsipiell betydning.

I henhold til loven har arbeidsgiver ansvaret for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven, men hva innebærer det i praksis? Saers har gjennomgående opplevd det motsatte, altså at ingen i kommunen innrømmer verken ansvar eller skyld.

Nå skal byrådet, som har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens ansatte, lage en voldsoffererstatning som kan føre til at kommunen må betale ut store erstatningsbeløp til ansatte som har vært utsatt for vold. Kommer det til å skje?

Spørsmålet alle i bystyret bør stille seg selv før saken skal endelig vedtas er; tror vi det vil bli utbetalt så mye som en krone i kommunal voldsoffererstatning, om Oslo kommune heller ikke i fremtiden vil erkjenne at de har det overordnede ansvaret for sine ansatte og kan og vil gjøre mer for å beskytte dem?

Powered by Labrador CMS