Innen seks måneder må den lille bedriften Oslo Bruk og Henning Linaker, som driver kortreist og miljøvennlig gjenvinning av bytrær, ut av Lokomotivhallene ved Vannspeilet.

Oslo Bruk lager kortreiste materialer fra bytrær. Men nå kastes den lille bedriften ut av kommunens lokaler

— Vi opplever kulturetaten som rotete og utydelige. Og nå må vi ut herfra innen seks måneder, sier Henning Linaker i Oslo Bruk. Den lille bedriften lager kortreiste materialer og møbler fra bytrær som blåser ned eller felles.

Publisert

VårtOslo besøker Oslo Bruk i de gamle Lokomotivhallene ovenfor Vannspeilet i Middelalderbyen. Nå er alle trærne som ble lagret og skulle bli til kortreiste møbler og materialer borte fra tomta.

— Vi har måttet fjerne tømmer til en omsetningsverdi på mellom en til en og en halv million kroner. Uten at vi er blitt tilbudt en erstatningstomt eller lokaler fra Oslo kommune, forteller Henning Linaker i Oslo Bruk.

300 år gammel ask blåste ned og ble til benker

Den lille bedriften er helt unik i Oslo. Årlig blåser bytrær ned eller felles av ulike årsaker. Den kan skyldes sykdom på trærne, eller at de står i veien for utbygging av boliger, veier og sykkelveier.

Dette er den rundt 300 år gamle asken som veltet mot en bygård på Fagerborg i 2018. Nå er treet benker hos Deichman Majorstua.

Når trær har blåst ned eller er felt tropper Oslo Bruk opp og tar hånd om trærne. Da en rundt 300 år gammel ask blåst ned og traff en bygård på Fagerborg i 2018 kom gutta i Oslo Bruk og hentet treet.

— Det var bare et mirakel at ingen personer ble skadd da treet veltet. Men vi fikk berget det og har gjenvunnet treet til benker og materialer, forteller Henning Linaker.

Måtte fjerne alt tømmer på grunn av graving

Hvis du vil se med egne øyne hva som skjedde med det nesten 300 år gamle treet, kan du ta deg en tur til Deichman Majorstuen. Der er asken blitt til nydelige benker. Laget av Henning Linaker og Oslo Bruk.

Benkene ved biblioteket er bare ett av mange eksempler på hvordan bytrær blir til vakre møbler og kortreiste materialer i stedet for å fraktes ut av byen og bli til ved, pellets eller sagmugg.

— Før jul fikk vi to måneders varsel fra kulturetaten om at hele uteområdet her må ryddes fordi det skal graves, forteller Linaker.

Gravingen skyldes siste innspurt i arbeidet med Follobanen, der en del av strekningen går rett ved de gamle Lokomotivhallene i Middelalderbyen. Da Oslo Bruk fikk beskjeden om å fjerne tømmer håpet de i det lengste at kulturetaten i Oslo kommune skulle tilby dem et alternativt lagringssted.

— Vi opplever kulturetaten som rotete og utydelige. Vi beskrev tidlig for dem at det var et grunnleggende behov for Oslo Bruk at vi måtte ha mulighet til å lagre tømmer. Men nå er jo hele næringsgrunnlaget vårt fjernet, sier Linaker.

— Har aldri spurt om våre behov

Han anslår at tømmer til en omsetningsverdi for mellom en og eno gen halv millioner kroner nå er fjernet.

For to uker siden fikk Oslo Bruk atter en nedslående nyhet fra Oslo kommune. Den lille bedriften må også ut av lokalene i lokomotivhallene. Uten at kulturetaten tilbyr noen alternative lokaler som erstatning.

Henning Linaker i de gamle Lokomotivhallene ved Middelalderbyen. Nå frykter han for fremtiden til Oslo Bruk.

— Vi ante at etaten ikke hadde full oversikt. De sier til oss at de ikke har noe ansvar for det som har skjedd. Så serverte de oss beskjeden om at det skal være en avvikling innen seks måneder, sier Henning Linaker.

— Kulturetaten sa også at de har sett på alternative lokaler, men at ingen av de lokalene dekker våre behov. Selv om kulturetaten aldri har spurt oss hva behovene våre er, forteller han.

Dermed kan det se ut som at det nå er kroken på døra for en helt spesiell og unik oslobedrift. Som driver i tråd med tidsånden, der gjenvinning og kortreist produksjon oppmuntres.

Kulturetaten forklarer at lokalene Oslo Bruk har holdt til i ikke er forskriftsmessig i stand. Og at det er hovedårsaken til at bedriften må ut innen seks måneder.

— Byggets tilstand forverres stadig

— Det er gjennomført midlertidige strakstiltak for å ivareta bygget frem mot avklart fremtidig bruk og i de delene av lokalet der det i dag er aktivitet. Men byggets tilstand forverres gradvis, og det er derfor behov for å avvikle aktivitet i hele bygget på sikt, for å ivareta sikkerhet og helse, skriver avdelingsdirektør Stian Pettersen i kulturetaten i en epost til VårtOslo.

Til venstre for Lokomotivhallene skimtes anleggsgjerdet der Follobanen skal gå. Kulturetaten mener tilstanden på bygget stadig forverres, og at det ikke er trygt nok.

Pettersen skriver også at han beklager dårlig kommunikasjon mellom etaten og Oslo Bruk.

— Vi beklager at vi ikke har klart å følge opp og at det ikke har vært en ensartet kommunikasjon i tilbakemeldingene til Oslo Bruk. Noe av årsaken er at det pågår mange aktiviteter i området, og at det derfor har vært flere involverte medarbeidere fra Kulturetaten. Fremover vil all kommunikasjon tas via en kontaktperson, skriver Stian Pettersen.

— Er det aktuelt å tilby Oslo Bruk alternative lokaler et annet sted? I så tilfelle hvilke?

— Linaker Møbelverksted og Oslo Bruk er gode initiativer for å vareta gamle håndverkstradisjoner og gjenbruk av trevirke. I den grad kulturetaten har ledige lokaler vil disse bli lyst ut slik at flere kan søke om leie, men vi har ikke noen alternativer per i dag som egner seg, skriver avdelingsdirektøren i kulturetaten.

Powered by Labrador CMS