DEBATT

'Jeg vet at det er mange engasjerte mennesker i byrådspartiene som både tror og ønsker å gjøre noe med boligkrisa, men det som må til er et skikkelig boligopprør fra grasrota, for på toppen skjer det ingenting,' sier Rødts Sofia Rana.
— Jeg vet det er engasjerte mennesker i byrådspartiene som ønsker å gjøre noe med boligkrisa, men det som må til er et skikkelig boligopprør fra grasrota, sier Sofia Rana (Rødt).

- Jeg ble politiker for å gjøre noe med urettferdighet. Sykepleiere får ikke betalt huslån med applaus. Festtaler skaper ikke rettferdig boligpolitikk

— Det er en menneskerett å ha et trygt hjem. I Norge har bolig blitt en vare på et marked. Det er en av de viktigste årsakene til at forskjellene øker, særlig mellom de som eier og de som leier. Likevel er byrådets innsats for ikke-kommersielle boliger er en historie om trenering.

Publisert

Rødt har i mange år prioritert tiltak for å få på plass en tredje boligsektor, ikke-kommersielle boliger mellom markedet og dagens kommunale boliger.

Ap/SV/MDG-byrådets festtaler og mediaoppslag om tredje boligsektor begynner å bli en hån.

Byrådets innsats for tredje boligsektor er en historie om trenering.

— Prisverdige beboere i Maridalsveien 128

Våren 2016 fikk vi gjennom at de skulle legge fram en sak om tredje boligsektor i 2017. Den kom i 2019.

Da sa de at de første pilotprosjektene skulle legges fram i 2019. Vi venter fortsatt.

I januar 2020 fattet bystyret det første vedtaket om i Maridalsveien 128, etter at Ivar Tollefsens eiendomsselskap Fredensborg Eiendom kjøpte bygården.

Beboerne der har fortsatt ikke fått en løsning. Beboerne i Maridalsveien er prisverdige.

— Har igjen og igjen bedt byrådet om en løsning

De står samlet om å få en rettferdig og trygg løsning for alle, selv om noen av dem kunne funnet andre boliger i markedet. De har ikke gitt seg, selv om de har møtt nederlag etter nederlag.

De støtter og hjelper hverandre. Jeg er dypt imponert.

Kampen de fører er ikke bare for seg selv, men for alle som krever en rettferdig og sosial boligpolitikk.

På bystyremøtet onsdag den 22. mars vedtok bystyret for femte gang at byrådet må finne en løsning for disse menneskene.

De har lenge kjempet for å bli med i kommunens pilotprosjekt «leie til eie», og skulle flytte inn i nyoppussede leiligheter i Mo Go´hjertas vei i samme bydel.

Tilbudet de nå har fått er markedsbasert, noe helt annet det alle tidligere bystyrevedtak tilsier.

— Motarbeider alternative løsninger

Hvordan de har blitt møtt av kommunen er talende for hvordan byrådet jobber med tredje boligsektor. Med god hjelp av byråkratene i eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) motarbeider de alternative løsninger.

Når byrådet vil leie ut på ikke-kommersielle vilkår får de det til. Det har de fått til på Søndre Sandås, der Naturvernforbundet har fått 40-års leiekontrakt til en rimelig pris.

Når byrådet ikke vil finne en løsning, så skyver de EØS-avtalen foran seg.

Det til tross for at de fleste storbyer i Europa har store ikke-kommersielle boligsektorer.

— Venter fortsatt

I desember 2020 fattet bystyret vedtak om innsats for leie for Ormsundveien Økogrend. De venter fortsatt.

Når man viser til at en lignende løsning har blitt gjennomført i Trondheim Kommune med Svartlamoen, Norges første byøkologiske forsøksområde, skyves også EØS- avtalen foran.

I 2021 satt bystyret av penger til en søkbar pott for ikke-kommersielle boligaktører. Den er fortsatt ikke lyst ut.

Det eneste byrådet har fått til er Oslobolig AS, et kommersielt AS med en ren markedsmodell for deleie.

— Applaus betaler ikke huslån

Det er fint for de som kan kjøpe leilighet til 7 millioner med litt mindre egenkapital, men tredje boligsektor eller hjelp til trygg bolig for som sliter er det ikke.

Jeg ble engasjert i politikk for å kunne gjøre noe med urettferdighet. Sykepleiere får ikke betalt huslånet med applaus. Festtaler skaper ikke rettferdig boligpolitikk.

Det er frustrerende at byrådet motarbeider bystyrets vedtak og avtaler gjort med Rødt under budsjettforlik gang på gang. Det er ikke byrådet eller EBY som bestemmer i Oslo, det er det bystyret som gjør. Også når de er uenige har byrådet en plikt til å følge opp bystyrets vedtak.

— Vi trenger et boligopprør

Etter snart to perioder med dette byrådet har vi ikke sett noen tredje boligsektor, allmenboliger og beboere i kommunale boliger betaler fortatt gjengs leie til tross for at de ikke har gjengs inntekt.

Jeg har ingen tro på at de borgerlige kommer til å gjøre noe, deres løsninger består også kun innenfor det eksisterende markedet og å bygge massivt og tett.

Jeg vet at det er mange engasjerte mennesker i byrådspartiene som både tror og ønsker å gjøre noe med boligkrisa, men det som må til er et skikkelig boligopprør fra grasrota, for på toppen skjer det ingenting.

Powered by Labrador CMS