Journalsnoking ved Ullevål: — Medieomtalen har gjort at sykehuset nå går gjennom denne saken på nytt, skriver Oslo universitetssykehus i en epost til VårtOslo.
Journalsnoking ved Ullevål: — Medieomtalen har gjort at sykehuset nå går gjennom denne saken på nytt, skriver Oslo universitetssykehus i en epost til VårtOslo.

Ullevål-ansatt journalsnoket i årevis, men beholdt jobben. Nå går sykehuset gjennom saken på nytt

Ullevål sykehus varsler at saken der en ansatt snoket i en pasientjournal nå gjennomgås på nytt. Helsearbeideren (69) gjorde over flere år 28 ulovlige oppslag i en pasientjournal, men beholdt likevel jobben ved barneklinikken.

VårtOslo har stilt en rekke spørsmål til Oslo universitetssykehus (OUS) om journalsnoking ved barneklinikken på Ullevål. Nå svarer sykehuset:

— Medieomtalen har gjort at sykehuset nå går gjennom denne saken på nytt. Dette er noe som pågår nå, skriver OUS i en epost.

Fikk skriftlig advarsel

— Når gjennomgangen er ferdig vil vi kontakte de involverte. Hvilken form dette får er ennå ikke avgjort, heter det i eposten til VårtOslo.

Rett før jul i fjor ble den 69 år gamle helsearbeideren innkalt til en personalsamtale med ledelsen for barneklinikken ved Ullevål sykehus. Her innrømmet kvinnen å ha gjort 30 oppslag i en pasientjournal siden 2014.

— I møtet erkjenner NN at hun ikke har hatt tjenstlig behov for de første 28 journaloppslagene, men at de to siste oppslagene i journalen ble gjort på anmodning fra behandlende lege, skriver ledelsen ved barneklinikken i et brev til Statsforvalteren i Oslo.

I etterkant av møtet fikk den helseansatte beskjed om at hun beholdt jobben, men at hun fikk en skriftelig advarsel.

— Bryr meg ikke om denne advarsel

VårtOslo har vært i kontakt med den 69 år gamle helsearbeideren, som har fått skriftlig advarsel for journalsnokingen.

— Jeg er såpass gammel og har arbeidet så lenge at jeg ikke trenger noen CV. Derfor bryr jeg meg heller ikke om denne advarslen, sier hun.

Hun påpeker overfor VårtOslo at to av journaloppslagene kommer etter at behandlende lege ba henne om det.

Det var pasientens fra som varslet om at han mistenkte den ansatte gjorde ulovlige oppslag i datterens pasientjournal.

Loven er tydelig - kun behandlende helsepersonell kan lese, endre eller gjøre tilføyelser i en pasients journal. Helsepersonelloven slår fast at det er forbudt å tilegne seg opplysninger uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten.

Snoket fem ganger - mistet jobben

Omtrent samtidig som journalsnokingen ved barneklinikken avdekkes, faller en dom i Høyesterett. Denne saken omhandler også ulovlig snoking i en pasients journal.

En helsefagarbeider hadde gjort fem ulovlig oppslag i pasientjournalen og ble oppsagt fra jobben ved sykehuset på Vestlandet. Den oppsigelsen mente helsefagarbeideren var usaklig.

Saken med helsefagarbeideren fra vestlandssykehuset gikk gjennom hele rettsapparatet før kvinnen tapte i Høyesterett, som slo fast at oppsigelsen etter journalsnoking ikke var lovstridig.

Ved Ullevål sykehus, der den 69 år gamle helsearbeideren altså selv erkjenner flere titalls ulovlige oppslag i pasientjournalen, fikk saken helt andre konsekvenser.

Powered by Labrador CMS