DEBATT

Bakkehaugen på Tåsen. Cathrine Reinskau og Anna Ryymin.
Antallet kommunale boliger er for få. Mange som ønsker og behøver en bolig får ikke noe tilbud, sier Cathrine Reinskau og Anna Ryymin, i Sosial- og eldreombudet i Oslo.

– Oslos politikere lover gull og grønne skoger i boligpolitikken. Men stadig flere sliter med å skaffe sted å bo

Boligproblematikken i Oslo er ikke noe vi kan lukke øynene for og håpe at forsvinner. Sosial- og eldreombudet ber om at politikerne tar tak i og prioriterer å jobbe med de boligutfordringene i byen vår.

Publisert

Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier har muligheten til å kjøpe. Sykepleiere med gjennomsnittlig sykepleierlønn har kun mulighet til å kjøpe én prosent av leilighetene som er til salgs i Oslo. 

Dette sier noe om både priser og mangelen på bolig som presser prisene opp. Mange i Oslo er derfor tvunget til å leie bolig i stedet for å kjøpe bolig.

I dokumentarserien "Petter - der ingen vil bo" får vi et lite innblikk i livet til noen av beboerne i den store ansamlingen av kommunale boliger på Torshov. Her bor barnefamilier, uføre, og personer med rus og psykiske helseproblemer side om side. Felles for dem alle er at de økonomiske, helsemessige eller sosiale årsaker ikke klarer å skaffe seg egen bolig.

For få boliger

Ombudet ser med bekymring på utviklingen av boligmarkedet i Oslo. Vi jobber med mennesker som allerede er marginaliserte på boligmarkedet. De er ikke aktuelle lånekunder for bankene, de kan ha helsemessige eller sosiale utfordringer og de har ikke egen inntekt som muliggjør de høye leiekostnadene.

Flere opplever også å bli diskriminert på leiemarkedet grunnet sin opprinnelse og bakgrunn.

Antallet kommunale boliger er for få. Mange som ønsker og behøver en bolig får ikke noe tilbud. På det private markedet kommer de til kort, da mange utleiere vil ha sikre inntekter og ikke godtar NAV-garantier.

Selv om utleier mot formodning godkjenner garantien, kan man heller ikke skrive under husleiekontrakten før NAV har godkjent den. Dette kan ta tid, og NAV godkjenner ikke for høy husleie da sosialtjenestelovens formål er å gjøre folk selvhjulpne. De som allerede har minst, havner derfor ofte utenfor leiemarkedet når det er få tilgjengelige boliger.

Det forsvinner ikke

Dersom man ikke greier å skaffe seg egen bolig, er Nav-kontoret pliktig til å hjelpe til med midlertidig bolig. NAV i Oslo har ingen egne boliger og må derfor finne et forsvarlig og egnet tilbud.

Det vi ser nå er at få private eller ideelle organisasjoner inngår kvalitetsavtaler med kommunen om midlertidig boliger. Dette skaper en vei for mange useriøse utleiere som tjener gode penger på å tilby lite egnede boliger hvor NAV ikke har andre alternativer. Flere NAV-kontorer henviser også folk til hoteller og Airbnb i mangel på andre alternativer.

Boligproblematikken i Oslo er ikke noe vi kan lukke øynene for og håpe at forsvinner. Ombudet ber om at politikerne tar tak i og prioriterer å jobbe med de boligutfordringene i Oslo.

Powered by Labrador CMS