Ruters nye rushtidslinje må vente med oppstart til nyåret.
Ruters nye rushtidslinje må vente med oppstart til nyåret.

Én linje er ikke i rute når den nye busskontrakten starter opp: – Gjør det som er mulig så raskt vi klarer

En ny rushtidslinje mellom Ellingsrudåsen og Bislett får oppstart først neste år grunnet mangel på busser til å betjene den aktuelle linjen, linje 26.

Publisert

Ny busskontrakt for Oslo øst, som gjelder busslinjer i Groruddalen, starter opp om én måned, den 10. desember.

«Oppstarten går i all hovedsak som planlagt, med unntak av en nyopprettet linje 26 som skal gå mellom Ellingsrudåsen og Bislett», heter det i en pressemelding fra Ruter.

Ifølge selskapet skyldes dette at det har vist seg vanskeligere enn antatt å få på plass busser på denne linjen.

Oppstart tidlig i 2024

– I Ruter gjør vi det som er mulig for å få på plass egnede busser på linje 26 så raskt vi klarer. Ambisjonen er å få det til slik at vi kan starte opp så tidlig som mulig i 2024, uttaler plandirektør i Ruter, Snorre Lægran.

Etableringen av den nye rushtidslinjen, linje 26, kommer ifølge Ruter «som et resultat av god dialog med bydelene om kundenes behov i området» og vektlegger dette videre som en styrking i forhold til det opprinnelig planlagte tilbudet.

Ikke planlagt for

«Linje 26 får senere oppstart fordi denne linjen ble besluttet lenge etter at kontrakten for busstjenester i Oslo Øst ble signert. Linje 26 inngikk dermed ikke i den opprinnelige ruteplanen som la grunnlaget for antall busser det var planlagt for», forklarer Ruter videre.

Ruter har tidligere meldt at de nye elbussene som kjører sør-øst i Oslo er forsinket fra fabrikk, og at oppstarten av den nye busskontrakten vil skje med busser som har vært i bruk andre steder.

Powered by Labrador CMS