I år vil Sykkelprosjektet anlegge 11 km sykkelvei. Her på Ankerbrua, Grunerløkka. Foto: Sykkelprosjektet

Slik tenker Sykkelprosjektet i kommunen om sykkelveinettet i Oslo

Publisert

Konkurransen om fellesarealene tilspisser seg i hovedstaden, for tiden på bekostning av biler. Hva skjer med sykkelveinettet i Oslo?

Sykkelprosjektet er den kommunale divisjonen som har ansvaret for å få på plass sykkelveinettet i Oslo. Det var byråd Jøran Kallemyr, fra Frp, som i 2010 etablerte enheten, som nå erter på seg bileierne. Det har med andre ord vært en tverrpolitisk målsetning å øke sykkelsatsingen i Oslo. Også det forrige byrådet, og spesielt Venstre, ivret for sykkelvei.

Sykkelveinettet

  • Utbyggingen av sykkelveiene i Oslo begynte for 40 år siden. I de første tiårene unngikk kommunen å anlegge sykkelfelt der konflikter kunne oppstå.
  • Sykkelprosjektet ble opprettet i 2010 for å øke utbyggingstakten av hovedsykkelveinettet.
  • I 2015 vedtok det forrige bystyret en ny sykkelstrategi for Oslo. Denne slår fast at et tettere nett av sykkelveier er nødvendig for å nå målet om at mange flere skal sykle.

 

Økt sykling skyldes ikke miljøtanke

Sykkelprosjektet

  • Mandatet er å sørge for at sykkelrutene blir realisert
  • Skal anlegge 60 kilometer sykkelvei i denne bystyreperioden.
  • Var opprinnelig et midlertidig tiltak, men ble i fjor gjort til en permanent avdeling i bymiljøetaten
  • Har et budsjett på 113 millioner kroner i 2017
  • Sysselsetter 12 personer

– Syklister flest tar ikke sykkelen fatt fordi de er miljøbevisste eller fordi de sparer penger, men fordi det er raskt og enkelt å komme seg rundt i byen, til jobben, til skolen, til fotballen, opplyser Liv Jorun Andenes, kommunikasjonsansvarlig i Sykkelprosjektet.

– Utbygging av sykkelveinettet er en forandring folk etterspør, sier infosjef i Sykkelprosjektet, Liv Jorun Andenes.

Sykkelprosjektet fant at mange lot være å sykle i Oslo fordi de ikke syntes det var godt nok tilrettelagt. Folk syntes rett og slett det var for skummelt.

Utbygging av sykkelveinettet er en forandring folk etterspør. Det det skal være sikkert å sykle, men det må også føles trygt å gjøre det. Disse to tingene henger ikke alltid sammen, og nettopp derfor er det viktig å lage løsninger som både føles trygge og som også er trafikksikre, sier Andenes.

Gateparkeringen må vike

Hun påpeker at det er kommunens oppgave å sørge for at offentlige arealer forvaltes til det felles beste for byen. Det betyr at noe gateparkering vil måtte vike for andre formål, som bedre fremkommelighet for sykkel og kollektivtransport.

Ifølge Andenes har Oslo mye gratis gateparkering sammenlignet med andre byer, og hun konstaterer at en del bileiere vil måtte belage seg på å finne seg andre parkeringsalternativer i fremtiden. Det kan for eksempel være å betale for privat parkering eller benytte seg av beboerparkering, som i år og neste år innføres i en rekke bydeler. Eventuelt kan bilisten bruke delebil eller leiebil ved behov. Andenes tror stadig flere vil revurdere om de virkelig trenger å eie egen bil.

Bilen tar for stor plass

Privatbiler står i gjennomsnitt stille 95 prosent av tiden. De færreste ville nok akseptert at noen plasserte sin private sofa på fortauet og sperret for barnevogner og rullestolbrukere, for bare å bruke den på godværsdager gjennom sommeren.

Hun understreker samtidig at det kun er snakk om å fjerne en liten andel av eksisterende gateparkering. Kommunen vil fortsatt tilby titusenvis av parkeringsplasser til byens bilister, både i form av avgiftsparkering, beboerparkering og gratis parkering på offentlig grunn.

– Vi har kommet til et punkt der Oslo vokser kraftig, og trafikken øker. Byen må tilpasses sterk befolkningsvekst og større transportbehov. Sykkelen tar lite plass, og krever derfor betraktelig mindre kjøre- og parkeringsarealer enn bilen, sier Andenes.

Mange nye sykkelveier de neste årene

Bestillingen til Sykkelprosjektet lyder på 60 kilometer sykkelvei i dagens fireårige bystyreperiode. I fjor anla kommunen 11 kilometer. Omtrent den samme lengden blir ferdiggjort i år. Det betyr at Sykkelprosjektet har 38 kilometers sykkelvei å hente igjen de to siste årene av perioden.

– Vi ønsker ikke at det skal legges til rette for sykkel på bekostning av fortau eller hager. Det betyr at vi må prioritere sykkel foran gateparkering en del steder, sier Liv Jorun Andenes.

Utslippene av klimagasser må ned

Enkelte steder får sykkelen egen trasé. Andre steder, der sykkelbyrutene går gjennom rolige bygater, vil Sykkelprosjektet bare sette opp skilter og legge til rette for såkalt «sykling i blandet trafikk». Unntaket er enveiskjørte gater.

– For at det skal være mulig å sykle begge veier her uten å sykle på fortauet, må sykkelen få et eget felt som ikke er i konflikt med biltrafikken, forklarer kommunikasjonssjefen.

Et viktig hensyn er også behovet for å redusere utslippene av klimagasser, ifølge Andenes. For å oppnå Oslos ambisiøse klimaplan er reduksjon i biltrafikken nødvendig.

 

Powered by Labrador CMS