Raymond Johansen mener regjeringen bør holde fingrene unna og la Oslo få bestemme selv hva som skal være reglene for inntak til videregående skole. Foto: Thomas Brun /

Raymond Johansen: – Oslo må få bestemme inntaksordning til videregående skole selv

Regjeringen bør ikke frata Oslo muligheten til å bestemme inntaksordning til videregående skole. Regjeringen kan ikke flytte beslutningsmakten fra kommunene til staten hver gang de er uenige med lokaldemokratiet.

Publisert

Onsdag 4. mars får byrådet overlevert rapporten fra utvalget som har utredet alternative modeller til dagens inntaksordning for videregående skoler i Oslo.

Forsker Berit Lødding har ledet utvalget, som er sammensatt med medlemmer fra videregående skoler, interesseorganisasjoner, forskermiljøer og medlemmer fra Elevorganisasjonen, Kommunalt foreldreutvalg og elev- og læringombudet.

Oslo har i dag en byomfattende inntaksmodell til videregående opplæring basert på karakterer. Byrådet mener denne ordningen slår skjevt ut både for elevene og skolene.

Derfor ønsker vi å skaffe et bedre grunnlag for å ta gode beslutninger om hva som kan forbedres, enten det er justeringer i dagens inntaksmodell eller innføring av en helt ny modell.

De kalte det fritt skolevalg

Inntaksutvalget har samlet sammen et viktig kunnskapsgrunnlag om situasjonen i osloskolen og om ulike modeller for inntak til videregående skoler. Jeg ser fram til å lese rapporten og til en åpen debatt om utvalgets vurderinger og anbefalinger.

Samtidig er jeg redd for at regjeringen vil frata oss mulighet til å ha en levende skolepolitisk debatt om inntak til videregående skole og til å velge inntaksordning selv.

Vi er mange som husker regjeringens reaksjon da byrådet satte ned utvalget: Deres svar var å foreslå en lovregulering som påla oss karakterbasert inntak i alle fylker. Inntaksmodellen ga regjeringen det sleipe navnet «fritt skolevalg».

Det er sleipt fordi formålet med skolevalget er å tvinge fylkene til å velge den inntaksordningen høyresiden selv liker best. Det er dessuten ganske inkonsekvent å pålegge fylkene den samme inntaksordningen rett etter at det lokale selvstyret har fått grunnlovsfestet status og regjeringen har gjennomført en kommune- og regionreform som hadde til mål å styrke lokaldemokratiet.

Lokalt selvstyre fortsatt

Oslo, de andre fylkeskommunene og lærerorganisasjonene har protestert mot forslaget. Men daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner klarte ikke en gang å vente til sin egen høringsfrist før han gikk ut og sa at de kom til å innføre karakterbasert inntak til videregående skoler i alle fylker uansett.

Siden den tid har regjeringen skiftet kunnskapsminister, og mitt håp er at Trine Skei Grande vil sette lokaldemokratiet høyere enn sin forgjenger. Venstre har tradisjonelt stått opp for det lokale selvstyret og for maktspredningsprinsippet.

Det kan ikke være sånn at regjeringen flytter beslutningsmakt fra kommunene til staten hver gang de er uenige med lokaldemokratiet. Stadig mer statliggjøring av beslutninger, som vi har sett med dagens regjering, forandrer Norge slik vi kjenner landet vårt. Vi har vært og bør fortsette å være et land der beslutninger tas tettest mulig på innbyggerne, ikke lengst mulig fra.

Powered by Labrador CMS