DEBATT

Aurora Kobernus
ME-syke Aurora Kobernus måtte lenge bo på sykehjem mot sin vilje, fordi Oslo kommune ikke ville gi henne et bedre tilbud.

– Sett unge mennesker med kronisk sykdom fri fra sykehjem

En av de som har vært plassert på sykehjem mot sin egen vilje her i Oslo er Aurora Kobernus (26). Aurora har alvorlig grad av ME, og søkte om brukerstyrt personlig assistanse.

Publisert

Et alvorlig problem her i byen vår er at unge mennesker med alvorlig kronisk sykdom blir tvangsplassert på sykehjem mot sin egen vilje. Dette er et grovt rettighetsbrudd og frihetsberøvelse på sitt aller verste.

Vi som lokalpolitikere kan ikke sitte stille å se på. Derfor tar Partiet Sentrums første private forslag i bystyret opp nettopp denne problematikken. 11. april skal saken opp til behandling i helse- og sosialutvalget. Vi kommer med fem konkrete forslag, som vi håper de andre partiene vil støtte.

Det er helt uakseptabelt at unge mennesker plasseres på sykehjem mot deres egen vilje, i astedet for å få et helsefremmende behandlingstilbud og tilstrekkelig med assistanse, slik at en får mulighet til å delta i samfunnet. Å gi alle mennesker likeverdig mulighet til å delta i samfunnet er både bra for enkeltmennesker og lokalsamfunnet vårt som helhet.

Aurora ble fratatt friheten

En av de som har vært plassert på sykehjem mot sin egen vilje her i Oslo er Aurora Kobernus. Aurora har alvorlig grad av ME, og søkte om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Bydelen sa nei, og fratok henne friheten gjennom tvangsplassering på sykehjem.

Dette grove rettighetsbruddet varte i 15 måneder. Til slutt kom Aurora seg heldigvis ut av sykehjem. Men saken viser med all tydelighet behovet for systemendring.

Ingen i byen vår skal måtte utsettes for det Aurora har opplevd. Dagens praksis, hvor mennesker med kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne ikke får innvilget tilstrekkelig med BPA, og i enkelte tilfeller i stedet blir plassert på sykehjem, er uholdbar. 

Politisk handlingsvilje

Det er fullt mulig å få en slutt på denne diskrimineringen av mennesker med kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne. Men da trenger vi politisk handlingsvilje.

Vårt første forslag i denne saken er at bystyret ber byrådet sørge for at ingen mennesker plasseres på sykehjem eller annen institusjonslignende bolig mot sin vilje. Videre foreslår vi at byrådet sikrer at alle som tilbys sykehjemsplass har mottatt informasjon om andre alternative løsninger man har rett på.

Vi foreslår også at det gjennomføres en kartlegging av både det eksisterende behandlingstilbudet og behovet for ytterligere behandlingstilbud for Oslos innbyggere med nevrologiske lidelser, slik som alvorlig grad av ME, MS, ALS og progredierende sykdommer.

Fratatt selvbestemmelsen over eget liv

De to siste forslagene Partiet Sentrum fremmer i denne saken handler om at BPA må sikres som et likestillingsverktøy, og at saksbehandlerne må ha tilstrekkelig kompetanse.

Ingen unge mennesker med kronisk sykdom skal bli fratatt selvbestemmelsen over eget liv og tvangsplassert på sykehjem mot sin egen vilje.

Nå har Partiet Sentrum kommet med våre forslag for å få en slutt på dette. Vi venter spent på hvordan de øvrige partiene i Oslo bystyre vil stille seg til saken. Sett unge mennesker med kronisk sykdom fri fra Oslos sykehjem.

BYDEL NORDRE AKER: – BLE GITT ANDRE TILBUD

Bydel Nordre Aker sier de forstår at situasjonen var vanskelig for Aurora og familien. Og at de har brukt mye tid og ressurser på saken.

– Det ble gitt tilbud om andre tjenester og behandling, sa avdelingsdirektør Camilla Glasø, til NRK i november 2022.

Powered by Labrador CMS