DEBATT

– Arbeiderpartiets rødgrønne byråd har redusert konkurransen om kommunale tjenester til Oslos innbyggere. Det har ikke styrket eldreomsorgen i Oslo, sier Per-Trygve Hoff (H) i dette debattinnlegget.
– Arbeiderpartiets rødgrønne byråd har redusert konkurransen om kommunale tjenester til Oslos innbyggere. Det har ikke styrket eldreomsorgen i Oslo, sier Per-Trygve Hoff (H) i dette debattinnlegget.

– Ja, la oss kalle en spade en spade. AP-byrådets motvilje mot private aktører har ikke styrket tjenestetilbudet til barn, eldre og syke

Det er full tillitskrise mellom byens innbyggere og den politiske ledelsen. Vi kan ikke ha det sånn at eldre pleietrengende, og deres pårørende, gruer seg til den dagen det offentlige hjelpetilbudet overtar ansvaret for våre eldre.

Publisert

La oss kalle en spade for en spade, skriver Ap´s varaordfører Abdullah Alsabeehg i Vårt Oslo den 31. mars. Alsabeehg er bekymret for Høyres ønske om en mer effektiv drevet kommune vil bety flere tjenester på anbud og kanskje færre kommunalt ansatte. Ja, la oss kalle en spade en spade.

Ikke bare Veireno som sviktet

Høyre prioriterer bedre tjenester for våre innbyggere og en bedre arbeidsdag for våre ansatte. Veireno-skandalen viste oss de negative sidene ved å sette viktige kommunale oppgaver ut på anbud, hevder Alsabeehg. Det er en kunnskaps- og historieløs påstand.

Allerede tidlig på 90-tallet ble de første avfallsrutene konkurranseutsatt og i 2003 gikk siste rest av tjenesten over til profesjonelle private aktører. Dette fungerte fint, helt til dagens byråd overtok i 2015, og Veireno året etter gikk fra å ha ansvaret for deler av avfallsinnhentingen i Oslo til å få ansvaret for alt.

Her var det ikke bare Veireno som sviktet. Alsabeehg glemmer å informere om at Ap-byrådet lot Veireno få lov til å innføre nye ruter og kjøre med færre biler og større tempojag, enn det som sto i kontrakten. I ettertid ble Renovasjonsetatens håndtering av anbudsprosessen og oppfølging av denne slaktet i en rapport fra Deloitte, og en direktør måtte gå av.

Tillitskrise mellom byens innbyggere og den politiske ledelsen

Alsabeehg viser til at antall brudd på arbeidsmiljøloven nå er på vei nedover. Å hevde at private selskap er mindre opptatt av å følge lover og regler enn det offentlige bør en AP-topp være forsiktig med. Det er ikke lenge siden kommunens internrevisjon avdekket over 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven i kommunenes egne etater og foretak, 32.000 var så alvorlige at det utgjorde en fare for helse, miljø og sikkerheten til de ansatte.

Det ble blant annet avdekket 65.000 arbeidstidsbrudd ved kommunens egne sykehjem.

Arbeiderpartiets rødgrønne byråd har redusert konkurransen om kommunale tjenester til Oslos innbyggere. Det har ikke styrket eldreomsorgen i Oslo. I en fersk måling utført av Respons analyse svarer bare 17 prosent av Oslos innbyggere at de mener eldreomsorgen er svært, eller ganske god. 43 prosent av de spurte svarer at de mener den ganske, eller svært dårlig.

Det er full tillitskrise mellom byens innbyggere og den politiske ledelsen. Vi kan ikke ha det sånn at eldre pleietrengende, og deres pårørende, gruer seg til den dagen det offentlige hjelpetilbudet overtar ansvaret for våre eldre.

Konkurranse mellom tilbyderne er intet mål i seg selv

Ullern helsehus, som tidligere var privat drevet og fikk gode skussmål for kvalitet, er nå dessverre best kjent som et sted ingen frivillig ønsker å være.

Arbeiderpartiets byråd har innført forbud mot å starte opp private barnehager, selv om alle målinger viser at foreldre er mer fornøyde med tilbudet i private barnehager enn foreldre med barn i kommunale. AP-byrådets motvilje mot å slippe til private aktører har verken redusert kommunens kostnader eller styrket tjenestetilbudet til våre barn, eldre eller syke.

Høyre vil styrke kommunens tjenestetilbud. Derfor vil vi hverken overlate tjenestene kun til private eller kun til kommunen selv. Konkurranse mellom tilbyderne er intet mål i seg selv, heller ikke reduserte kostnader.

Høyre ønsker konkurranse om kvalitet og gode arbeidsplasser fordi vi mener det gir bedre tjenester til dem som trenger det. Vi vil sloss for våre innbyggere.

Powered by Labrador CMS