DEBATT

Abdullah Alsabeehg
Høyre snakker om at kommunen må drives mer effektivt, men i realiteten betyr det: Hvordan kan kommunen kjøpe tjenester til lavest mulig pris, sier Abdullah Alsabeehg.

– Veireno-skandalen viste oss de negative sidene ved å sette viktige kommunale oppgaver ut på anbud

La oss kalle en spade for en spade. Høyres rop om en mer effektiv drevet kommune, betyr egentlig ansettelsesstopp og flere tjenester ut på anbud.

Publisert

La meg starte med et godt eksempel: I 2018 bestemte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at kommunen skulle ta over avfallshåndteringen i hovedstaden. Høyre-byrådet hadde i 2015 lagt avfallsinnsamlingen ut på anbud, og Veireno ble utpekt.

På de tre første månedene etter Veirenos overtagelse mottok renovasjonsetaten i Oslo nærmere 30.000 klager på manglende avfallshenting.

Resultatet fra 2022 etter at søppelinnhentingen ble kommunal, er at klagetallene i avfallsinnsamlingen er på sitt laveste siden 2015. Antall klager er redusert med 20 prosent sammenlignet med fjoråret (2021).

Kvalitet kommer i andre rekke

Også andre tall peker i riktig retning. Antall brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser har gått kraftig ned. Tallene er mer enn halvert fra 2021 til 2022. Fra å ligge på over 70 arbeidsmiljøbrudd i uken i tidsrommet hvor det stormet som verst under Veireno-skandalen, til kun 56 brudd i året i 2022. Langt flere jobber dessuten heltid i renovasjons- og gjenvinningsetaten nå.

I et møte med renovasjons- og gjenvinningsetaten spør byrådslederkandidat fra Høyre, Eirik Lae Solberg, etaten om «benchmarking», det vil si kostnadsnivået etaten har sammenlignet med andre aktører som driver samme tjenester.

Det er her problemet med Høyres politikk ligger. Under Veireno-anbudet fra Høyre ble pris vektlagt betydelig mer enn kvalitet. Ved at kommunen overtok ansvaret, ble kvalitet, arbeidsmiljø og ryddige arbeidsforhold vektlagt.

Lavere lønn, dårligere kvalitet

Høyre snakker om at kommunen må drives mer effektivt, men i realiteten betyr det: Hvordan kan kommunen kjøpe tjenester til lavest mulig pris? Lavest mulig pris betyr lavere lønn, dårligere kvalitet, og færrest mulig krav. Veireno-skandalen viste oss alle negative sider ved å sette viktige kommunale oppgaver ut på anbud.

Jeg er glad for at byrådet med Raymond Johansen (Ap) i spissen tok tilbake driften og fredet søppelhentingen fra konkurranseutsetting. Resultatene er gode: Flere i Oslo er fornøyde, færre klager og arbeidsmiljøet er betydelig forbedret.

Powered by Labrador CMS