DEBATT

Koll ILs Maria Moen Storøy jubler under cupfinalen i volleyball i Domus Athletica på Sogn.
Koll ILs Maria Moen Storøy jubler under cupfinalen i volleyball i Domus Athletica på Sogn.

– Oslo idrettskrets må prioritere studentene høyere

Studenter er ofte i sårbare økonomiske situasjoner. Vi håper Oslo idrettskrets ser fordelene av å prioritere studenter som en nr. 2 bak barne- og ungdomsidretten i fordeling av bane- og halltider.

Publisert

Oslo idrettskrets skal 7. oktober vedta sin strategiske plan for 2020-2024 i Kretstinget. I den anledning sendte Velferdstinget i Oslo og Akershus og studentidrettsrådet inn et høringssvar hvor vi tydeliggjorde behovet for at studenter kan få mulighet til å bruke kommunale idrettsanlegg i større grad enn i dag.

Det er bred enighet om at barne- og ungdomsidretten skal ha fortrinn på alle kommunale anlegg. Det er studentene også enig i. Organisert idrett for de yngste er svært viktig for å skape mestring og gode relasjoner i hverdagen, men problemet i den nye planen oppstår når studentidretten i Oslo idrettskrets fortsatt sidestilles med ordinær voksenidrett.

Sårbare økonomisk

For studentidretten har ikke penger til å konkurrere med annen voksenidrett, som bedrifter, om hallplass. Det betyr at der bedrifter kan velge mellom både private og offentlig leie, er studentenes eneste mulighet å få bruke offentlige anlegg.

Studenter er ofte i sårbare økonomiske situasjoner, slik de siste månedene har vist, og har på lik linje med andre grupper behov for fysisk aktivitet og deltagelse i organisert idrett.

Den muligheten blir enda mindre når man blir skvist mellom å være bak barne- og ungdomsidretten samtidig som man må konkurrere om et begrenset antall kommunale anlegg med andre «voksne grupper» som ofte har mer økonomisk tyngde.

Høyere prioritet for studenter

Situasjonen kunne blitt bedre ved å prioritere studentidretten som en nr. 2 bak barne- og ungdomsidretten i fordeling av bane- og halltid. Da blir barne- og ungdomsidretten fortsatt satt først, men studentene vil få større mulighet til å drive organisert idrett enn de gjør i dag.

Det vil bidra til å skape en bedre studiehverdag og få flere gjennom studieløpene sine, noe som vil være økonomisk lønnsomt i et langtidsperspektiv og et gode for samfunnet som helhet.

Studentbyen Oslo

Vi håper Kretstinget den 7. oktober når de skal vedta den strategiske planen ser viktigheten og fordelene av å prioritere studenter som en nr. 2 bak barne- og ungdomsidretten i fordeling av bane- og halltider, selv om det ikke er foreslått i utkastet til møtet.

Det vil være et gode for Oslo som studentby og en generasjon studenter som på lik linje med andre har behov for mestring og meningsfulle sosiale relasjoner i en hektisk studiehverdag.

Powered by Labrador CMS