DEBATT

— I Oslo har vi gjort det lettere å velge kollektivt ved å før pandemien sørge for 4000 flere ukentlige avganger med t-bane, buss og trikk, skriver Victoria Marie Evensen og Espen Barth Eide (Ap).
— I Oslo har vi gjort det lettere å velge kollektivt ved å før pandemien sørge for 4000 flere ukentlige avganger med t-bane, buss og trikk, skriver Victoria Marie Evensen og Espen Barth Eide (Ap).

— Arbeiderpartiet i Oslo leverer klimaløsninger. AP i regjering vil ta i bruk hele verktøykassa for å levere klimaløsninger

— En arbeiderpartiledet regjering vil ha fullt trøkk på praktiske klimaløsninger for hele Norge fra første dag, slik vi har hatt i Oslo, sier Victoria Marie Eriksen og Espen Barth Eide.

Publisert

Det norske samfunnet må gjennom store endringer for å møte klimakrisen vi alle står overfor. Klimaløsningene er her nå, og de siste seks årene har det Arbeiderpartiledede byrådet i Oslo stått i bresjen for en radikal og effektiv klimapolitikk.

En klimapolitikk med praktiske og konkrete løsninger, men som også har en sosial profil. I Oslo og de andre storbyene har vi vist at Arbeiderpartiet er et gjennomføringsparti på klimaområdet. En arbeiderpartiledet regjering vil også ha fullt trøkk på praktiske klimaløsninger for hele Norge fra første dag.

Utbygging av ladepunkter

I Oslo har vi gjort det lettere å velge kollektivt. Før pandemien sørget vi for 4000 flere ukentlige avganger med t-bane, buss og trikk. I 2017 kom de første elbussene på veien, og innen 2028 skal kollektivtrafikken bli utslippsfri.

Vi i har tilrettelagt for elbiler. Gjennom utbygging av ladepunkter og en støtteordning for sameier og borettslag har vi gitt tilsagn til etablering av over 40 000 ladepunkter.

Vi har vi gjort det lettere for folk å velge miljøvennlig reise ved at vi har etablert og oppgradert mer enn 80 km med sykkelvei. Sykkeltrafikken i Oslo har økt med 70 prosent. Vi har også satset på landstrøm i havna slik at fergene ikke forurenser når de ligger stille.

Stiller krav til entreprenører

Oslo kommune er en av Norges største byggherrer, og 20 prosent av utslippene i byen kommer for anleggsdiesel. For å gjøre noe med dette har vi allerede sørget for at kommunens byggeplasser er fossilfrie. Målet er at de skal være utslippsfrie innen 2025.

Vi oppnår dette ved å stille strenge klimakrav til entreprenører som skal bygge for oss. Ved at vi som offentlig byggherre lager et størst mulig og mest mulig forutsigbart marked for næringslivet, så hjelper vi næringen med å tørre å ta den første vanskelige investeringen i grønn teknologi.

Byggebransjen ønsker disse kravene. Hadde staten gjort det samme, så hadde dette markedet blitt større. Dessverre så tror regjeringen markedet alene skal ordne dette. I motsetning til staten, er andre byer og regioner både i og utenfor Norge interesserte i det vi gjør.

— Satsing på sirkulærøkonomi

Vi har etablert innovasjonsdistrikt Hovinbyen med satsning på sirkulærøkonomi. Vi gjør dette fordi vi tror det ligger både nye og endrede arbeidsplasser og næringsmuligheter i å gjenbruke i stedet for å kaste materialer.

Her har det offentlige også en rolle ved å stille krav om ombruk i sine egne byggeprosjekter. Vi bygger ny storbylegevakt med materialdeler fra det gamle regjeringskvartalet, og vi gjenbruker teglsteiner i nye Ruseløkka skole.

For å gjøre det lettere for våre egne folk å velge klimavennlig transport til jobben, så har vi sammen med fagbevegelsen etablert en ordning for klimavennlige jobbreiser for kommunalt ansatte.

Vil lage klimabudsjett

Det arbeiderpartiledede byrådet lanserte verdens første reelle klimabudsjett allerede i 2017. Et bindende budsjetter som skal sørge for 95 prosent reduksjon i klimagassutslippene innen 2030. I regjeringen er dette fortsatt noe de snakker om.

I Oslo er klimabudsjettet med egne mål en realitet, integrert i kommunens budsjett. New York ønsker nå å lage klimabudsjett etter modell fra Oslo.

Hvis Arbeiderpartiet får regjeringsmakt, skal vi gjøre det samme for hele Norge: klimabudsjettet skal bli et like viktig styringsinstrument som pengebudsjettet, og alle sektorer må bidra til å prioritere best mulig innenfor de relativt få utslippene vi fortsatt kan tillate oss.

Når man regner slik, kan faktisk vi som bor i de store byene bidra ekstra mye: Vi kan rett og slett «ta en for landet», ved at vi «frigjør» rom for fortsatt nødvendige utslipp hos folk i deler av landet der for eksempel kollektive løsninger ikke er like tilgjengelige og der nullutslipps-løsningene enn så lenge ikke er på plass.

Søker EU-midler om Klemetsrud

Vi jobber nå aktivt for å realisere fangst og lagring av klimagasser på Klemetsrud avfallsanlegg. Dette er Oslos største utslippspunkt. Denne investeringen er for stor for en kommune alene.

Siden regjeringen valgte å ikke fullfinansiere denne satsningen, så er vi her avhengig av å søke om EU-midler. Det arbeiderpartiledede byrådet i Oslo opplever at vi har tatt de grepene som er mulig å ta for en kommune.

For å komme helt i mål, med for eksempel karbonfangst og lagring på Klemetsrud eller muligheten til å stille klimakrav til private byggeplasser gjennom plan- og bygningsloven, så trenger vi en regjering som tør å bruke hele verktøykassa til å nå svært ambisiøse mål om klimakutt og omstilling.

En klimapassiv regjering

Arbeiderpartiet er opptatt av at vi får med oss folk. Det er nesten umulig å lykkes i den store samfunnsendringen vi skal gjennom, om ikke folk opplever at de selv har en plass i den.

I alle kommuner, storbyer og fylker i Norge som styres av Arbeiderpartiet er det fullt trøkk på klimatiltak. Arbeiderpartiet viser gjennom sin praktiske politikk, daglig over og hele landet, at vi tar klima seriøst.

En arbeiderpartiledet regjering vil på samme måte ha fullt trøkk på å finne de praktiske klimaløsningene som funker. Nå er det på tide å erstatte en klimapassiv regjering med en regjering som gjør vår tids viktigste spørsmål til det aller viktigste i politikken.

Powered by Labrador CMS