Høyre og Erna Solberg gikk på landsmøtet nylig inn for skolepenger for utenlandske studenter. Foto: Statsministerens kontor
Høyre og Erna Solberg gikk på landsmøtet nylig inn for skolepenger for utenlandske studenter. Foto: Statsministerens kontor

– Nei takk til skolepenger. Høyere utdanning er en investering for oss alle

Publisert

 

Vi bør tenke oss godt om før vi bryter prinsippet om gratis utdanning og krever skolepenger av utenlandsstudenter. Neste steg kan bli skolepenger for alle.

Det er tragisk om Høgskolen i Oslo og Universitetet i Oslo skal kreve penger av utenlandske studenter. Utdanning er viktig av to grunner: For det første er det en viktig døråpner for dem som lever i fattigdom. Den åpner for at individer kan klatre opp den sosiale stigen og får nye muligheter som kan sikre en bedre fremtid.

For det andre er samfunnet vårt helt avhengig av kompetanse som kan løse alle typer av utfordringer vi møter på, være de seg medisinske, økonomiske, astrofysiske, klimatiske, sosiale og andre uforutsette fremtidige problemer vi ikke kjenner til.

Utdanning er en investering

Utdanning er ikke bare viktig for individet, men for at samfunnet skal fungere og utvikle seg. Bare tenk på hvordan ditt eget liv er helt avhengig av at folk rundt deg har kompetanse. Utdanning er en investering for hele samfunnet.

Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus har mange studieretninger som gir kompetanse som det umulig kan settes en prislapp på. Det er synd om studietilbudene og forskningen skal koste penger, fordi dagens marked krever det.

Studenter ved Universitetet i Oslo. Foto: Norges bank / Flickr
Studenter ved Universitetet i Oslo. Foto: Norges bank / Flickr

Høyre ønsker at utdanning blir en handelsvare

Likevel blir det å ta utdanning til stadighet angrepet. Utdanning blir sett på som en handelsvare som skal tilpasses markedet, og av den grunn anses den av mange, særlig av styresmaktene, som noe folk bør betale for. Betydningen av utdanning, og dannelsen den bringer med seg, blir oversett.

Som et resultat av dette har blant annet Høyre valgt å ikke bevare gratisprinsippet, altså at alle skal ha en lik rett til høyere utdanning. I partiprogrammet deres har det nå blitt bestemt at utenlandske studenter skal betale skolepenger i Norge.

Det siste angrepet kom fra Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet. Han ønsket at partiet støttet innføringen av skolepenger for utenlandske studenter. Partiet stod imot, valgte å stemme ned forslaget og bevarte gratisprinsippet. En hyllest til dem.

Fri utdanning kan være en måte å trekke til oss folk

Hovedargumentet som sympatisører for skolepenger bruker er at det bare er rett og rimelig. Ettersom nordmenn må betale for seg i utlandet, bør også utenlandske studenter gjøre det i Norge. Men hva slags argument er det?

Norske utdanningsinstitusjoner bør være konkurranseorienterte og aktuelle. Et av fortrinnene vi har er at vi ikke behøver å inndra skolepenger. Tross alt konkurrerer vi med verdensledende institusjoner, som Harvard, Oxford og École normale supérieure. Spørsmålet bør derfor være hvordan vi skal tiltrekke oss de beste hodene, ikke hvordan vi skal kreve penger fra dem.

Vi trenger utenlandske studenter

Hvorfor trenger vi utenlandske studenter, spør mange? Fordi kvaliteten på utdanningen blir hevet med utenlandske studenter. Norske studenter får møte flere perspektiver, mer tyngde og ulike meninger.

Det å diskutere pensum og egne idéer med andre er givende for alle studenter (og for så vidt ikke-studenter). Den sosiale interaksjonen studenter har med hverandre er helt nødvendig for å modnes, tenke nytt og utfordres både faglig og sosialt. Utenlandske studenter bærer en sekk full av andre visjoner, egenskaper og verktøy som andre studenter kan ha nytte av. I tillegg har de kanskje løsninger på utfordringer vi andre ikke ser løsningene på. Vi lever ikke i et perfekt samfunn, så vi trenger et mangfold av kompetanse til å løse morgendagens problemer.

Oslo er heller ikke så internasjonal som vi ønsker. Det er mye lærdom å ta fra byer som Berlin, Tokyo og Madrid. Utenlandske studenter bringer med seg nye impulser som kan lære oss å være dynamiske på andre måter og mer internasjonalt orienterte.

Snikinnfører skolepenger for alle

Jeg mener det fins et underliggende motiv hos dem som ønsker å innføre skolepenger for utenlandske studenter. Dette handler egentlig om å snikinnføre skolepenger for alle, også for nordmenn. De som ønsker skolepenger ser på utdanning som en handelsvare, de forstår ikke at dette er en innvestering for samfunnet.

Dette er ikke en konspirasjonsteori. Det var på den samme måten skolepenger ble innført i blant annet Storbritannia og Irland. I Storbritannia ble det først innført moderate skolepenger for utenlandske studenter, før det etter noen år ble innført skolepenger for alle. Det samme skjedde i Irland, styresmaktene innførte først skolepenger for en spesifikk gruppe. Deretter tok det kun seks år før alle måtte betale studieavgift.

I stedet for å ta bakveien inn, trenger vi en offentlig debatt om gratisprinsippet innen utdanning. Vi bør betrakte utdanning som en investering for samfunnet, heller enn å gjøre det til en handelsvare.

Powered by Labrador CMS