Geir Storli Jensen foran det litt utslitte Sophies Minde på Carl Berner. Foto: privat

– Dette nedslitte bygget på Carl Berner kan bli en perle

Sophies Minde på Carl Berner er i dag et sørgelig skue. Men hvis kommunen tør å satse, kan det bli et byøkologisk fyrtårn.

Publisert

I en mulighetsstudie lagd for kommunale Omsorgsbygg, skisseres det hvordan Sophies Minde kan rustes opp og bli til «et grønt hjerte i bydelen der bygning, landskap, barnehagedrift og matproduksjon inngår i et lokalt biologisk kretsløp som utnytter lokale ressurser og gir redusert energibehov, reduserte avfallsmengder og lokalprodusert mat».

Uteområdene kan rustes opp til et flott parkanlegg for beboerne i området.

Trenger flere grønne lunger

Oslo kommunes grøntregnskap viser at Grünerløkka er den bydelen med minst grøntområder per innbygger. Derfor er kvaliteten på de små grønne lungene vi har helt avgjørende for folks trivsel og helse. Utadvendte fasader vil gjøre hele området til et hyggeligere og mer menneskevennlig sted å være.

Samtidig trenger bydelen nye og mer hensiktsmessige lokaler og mer plass. Beregninger i mulighetsstudien viser at bydel Grünerløkka vil kunne tilbys bedre, mer formålstjenlige og rimeligere lokaler enn det de leier i dag hvis Sophies Minde rustes opp.

En mulighetsstudie viser hvordan Sophies Minde kan rustes opp og bli til et grønt hjerte i bydel Grünerløkka. Illustrasjon: Omsorgsbygg

Tyngdepunktet i bydelen flytter seg

Tyngdepunktet i bydel Grünerløkka har flyttet seg betydelig de siste årene — stadig flere bor på Løren og Hasle. Med alle utbyggingsplanene der kommer trenden bare til å fortsette. Carl Berner og Sophies Minde utgjør et naturlig midtpunkt i bydelen.

Vi i Grünerløkka MDG oppfordrer kommunen til å sette fart på prosjektet og bevilge penger så det kan realiseres. Hvis disse planene havner i skuffen, mister vi en strålende mulighet til å ruste opp et litt slitent og oversett område i bydelen, muligheten til å skape en demokratisk høyborg og en mulighet til å vise at vår tittel som Europeisk miljøhovedstad er velfortjent.

Powered by Labrador CMS