Tøyenbygda sier nei til rasisme og diskriminering. Foto: André Kjernsli

– SIAN maner til innsats mot «islamproblemet på Tøyen». Stopp SIANs planlagte arrangement

– SIAN ønsker bråk, konfrontasjoner og maksimal oppmerksomhet. Det er nettopp derfor de har ønsket å legge dette arrangementet til Tøyen, et område med en flerkulturell befolkning.

Publisert

SIAN har søkt og fått tillatelse av bydelen til å avholde et arrangement/stand på Tøyensenteret den 28. september, til tross for at bydelspolitikerne har motsatt seg dette.

Bydelsadministrasjonen har fått støtte av Kommuneadvokaten at de ikke kan nekte SIAN tillatelse, begrunnet i ytringsfriheten. Administrasjonen sier det ikke er anledning til å nekte meninger en ikke liker, eller å drive forhåndssensur. Rødt Gamle Oslo mener at premissene for dette standpunktet er feil.

No-go sone for gode nordmenn

SIANs presentasjon av sin annonserte markering 28. september burde være tilstrekkelig til å nekte markeringen. SIAN skriver i sin presentasjon av arrangementet:

«For de av oss som er gamle nok til å huske Oslo i førislamsk tid, er Tøyen ett av de beste bildene på hvordan islamproblemet forvandler og ødelegger områder. Stedet er i praksis en no-go sone for gode nordmenn. Dette vil SIAN rette på. Vi bringer lys der det er mørke. Vi bringer håp inn i håpløsheten. Vår menneskerettighetsaktivisme byr på ansvarliggjøring og løsningsbeskrivelser. Ingen Tøyen beboer skal behøve å lure på årsaken til elendigheten.

Allerede før vi offentliggjør arrangementet, har vi fått vite at Islamsk Råd er blitt konsultert i anledning SIAN sin planlagte innsats for å få slutt på islamproblemet på Tøyen. Tar de turen tro? Møt opp. Vi garanterer en stemningsfull begivenhet».

Ingen rett til å trakassere

SIAN skriver klart her at det ikke er en politisk ytring de har tenkt å komme med, men at de planlegger en innsats for å få slutt på «islamproblemet» på Tøyen.

Da det ikke er noen islamske samfunn eller grupper som styrer eller legger regler for området, er det vanskelig å se dette på annen måte enn at arrangementet er rettet mot den delen av befolkningen på Tøyen som har en islamsk tro.

SIANs merkelige formuleringer må ikke forledes oss til å tro at dette ikke er rasisme og hatefulle ytringer. Ytringsfriheten innebærer ingen rett til å trakassere personer, grupper eller religiøs tro.

SIAN søker bråk

Dette er noe helt annet enn å uttale seg kritisk til politiske beslutninger og styresett. Straffelovens paragraf 185 forbyr hatefulle ytringer. Denne bestemmelsen setter grenser for ytringsfriheten, når enkeltpersoner eller grupper rammes direkte av ytringene.

SIANs annonsering av sitt arrangement viser med tydelighet at deres plan er å ramme beboere på Tøyen direkte i strid med straffeloven. Det er derfor mulig for bydelen å si nei til arrangementet på denne bakgrunnen.

Det SIAN skriver, kan ikke tolkes på annen måte enn trusler fra arrangørenes side. SIAN ønsker bråk, konfrontasjoner og maksimal oppmerksomhet. Det er nettopp derfor de har ønsket å legge dette arrangementet til Tøyen, et område med en flerkulturell befolkning. SIAN ønsker konfrontasjon med befolkningen på Tøyen.

Stopp arrangementet

Politiet kan, med politilovens paragraf 11 i hånd, forby arrangementer. Det kan de gjøre hvis det er grunn til å frykte at det vil føre til alvorlige forstyrrelser av den alminnelige ro og orden eller den lovlige ferdsel.

Her er det grunn til å frykte at arrangementet både vil forstyrre den alminnelige ro og orden og at formålet med arrangementet strider mot lov.

Rødt Gamle Oslo krever på denne bakgrunn at tillatelsen til SIANs arrangement på Tøyen blir stoppet, ved at bydelen trekker tillatelsen tilbake og at politiet forbyr arrangementet.

Powered by Labrador CMS