En bruker skyter heroin ved Akerselva i 2017. Foto: Christian Vassdal

— Har Oslo kommune funnet en måte å slippe å tilbakebetale penger de har tatt fra rusavhengige?

Kommunen tar ikke tilstrekkelig ansvar for å tilbakebetale pengene de urettmessig har krevd fra rusavhengige folk med hjelpebehov, skriver Kenneth Arctander Johansen i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon.

Publisert

I oktober 2018 avslørte Dagsavisen at Oslo kommune hadde tatt for mye betalt av rusavhengige for opphold ved ulike institusjoner eid av Velferdsetaten.

I 2012 fastslo Forskrift om egenandel ved kommunale helse- og omsorgstjenester at egenandel for institusjonsopphold skulle fastsettes etter individuelle utregninger, blant annet basert på inntekt. Til tross for denne forskriften som skulle hindre forskjellsbehandling, krevde kommunen i en årrekke flat egenandel fra brukerne.

Dette har ført til at så mange som 2800 rusavhengige trolig har betalt for mye penger til kommunen. Etter å ha avregnet omtrent 25 prosent av disse som mottok sosialhjelp mens de var i rehabilitering, regner man med at 1800 personer kan ha krav på tilbakebetalinger. Kommunen har satt av 50 millioner kroner til dette formålet, som er rikelig ifølge byrådssekretær Ellen Rönning-Arnesen (AP).

Trenger hjelp med å få betalt

Rusavhengige med behov for døgnopphold har som kjent ofte omfattende problemer som strekker seg over flere år. Mange av disse brukerne som Oslo kommune nå skylder penger må vi anta at fortsatt har utfordringer. Flere av dem er trolig ute av stand til å gjøre en stor innsats for å få disse pengene tilbake.

En indikasjon på hva som karakteriserer brukergruppen får vi via en fersk artikkel hos ABC-Nyheter som forteller om rusavhengige som etter to år uten fast bopel, om ikke annen informasjon foreligger, automatisk registreres som utvandret fra kongeriket Norge. Og da gjør ikke myndighetene noe mer for å finne dem. Virksomhetsleder ved Kirkens Bymisjons 24/7, Kirsten Frigstad, informerer om at inkassobyråene uansett klarer å spore opp disse rusavhengige som faktisk finnes, men som myndigheten gjør lite for å oppsøke.

Denne saken, som trolig handler om noen av de samme personene, minner litt om egenandelssaken. For vi mener at kommunen ikke gjør nok for å tilbakebetale pengene de har krevd urettmessig.

Bare 349 har søkt om tilbakebetaling

De har for det første brutt loven siden 2012. Og selv om Tone Tellevik Dahl (AP) sa i april 2019 at de ville tilbakebetale, må brukerne selv søke om dette på grunn av personvernhensyn. Søknadsfristen har de satt til utgangen av 2019, og rett etter at de satte opp et sekretariat for tilbakebetaling av egenandeler og sendte ut brev, tok sekretariatet ferie!

På Velferdsetatens Facebookside har de postet et bilde av et hjerte som er lenket til et gjerde. Der står det at de per 25. juni hadde mottatt 349 søknader og at det så langt er sendt ut 1337 brev til nåværende og tidligere beboere. Facebookposten har fått 16 likes, og er delt hele to ganger.

349 søknader av potensielt 2800 er for svakt. Særlig når det er under et halvt år før søknadsfristen går ut. Vi er enige med byrådsavdelingen i at 50 millioner kroner holder lenge. I alle fall når de ikke legger tilstrekkelig til rette for å betale tilbake penger de urettmessig har krevd fra Oslos fattigste og mest marginaliserte mennesker.

Powered by Labrador CMS